Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Nagyboldogasszony
azonosító:
8784
törzsszám:
4223
szélesség (lat):
N 46° 25,310'
hosszúság (lon):
E 18° 47,358'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
589/1
település KSH kódja:
25274
földhivatal:
Szekszárd Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Utcavonalon szabadon álló, egyhajós, DNy-i homlokzati tornyos templom, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély ÉNy-i oldalán nyeregtetős sekrestyével, DK-i oldalán félnyeregtetős oratóriummal. A hajó és a szentély is kontyolt nyeregtetővel fedett. A DNy-i főhomlokzat középrizalitjának tengelyében oszlopos, puttó- és vázadíszes, törtvonalú oromzatú keretelésben néhány lépcsőfokkal megemelt főkapu, keretének zárókövén REGINAE COELI felirattal, fölötte az oromzatban Tolna mezőváros kőcímerével, annak két oldalán 1773-as évszámmal. A kapuzat fölött lant alakú karzatablak, mellette kétoldalt egy-egy fülkében Szent László és Szent István kőszobra (szobrász: Mitthas Ferenc). A középrizalitot lezáró, törtvonalú párkány íve alatt Batthyány-címer. A torony osztópárkányán kővázák, a torony két oldalán a féloromzatok oldalpillérein Szent Péter és Szent Pál szobra (szobrász: Mitthas Ferenc). A hajó DK-i oldalhomlokzatán kőkeretes bejárat. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó DNy-i végében domborúan ívelt homlokfalú, falazott orgonakarzat. Kifestés és falképek: 1859 (Durlach József); ezek átfestve: az apszisban: 1939 (Éber Sándor), lefestve az 1995-1997-es restauráláskor; a hajóban: 1907 (falképek: Sándor Béla; kifestés: Cserna Károly), később átfestve.
Berendezés: nagyrészt 18. század utolsó harmada. Szószék és mellékoltárok: 1773. Keresztelőkút: 1777-1781. Márvány főoltár: 1859 (szobrász: Gianone János, adományozta: Rosmayer Ferenc). 1722-ben a plébánia telkén állt még a ferencesek által részben helyreállított régi templom, Páduai Szent Antalnak szentelve. 1729-ben a településnek nincs plébániatemploma. Az 1742-re elkészült új templom 1762-ben leégett, feltehetően ennek helyén épült 1769-től kezdődően a jelenlegi templom (építtető: Batthyány József kalocsai érsek). Felújítva: 1800 körül, 1853-1858, 1962. Kapuzata restaurálva: 1986. Külső felújítva: 1996-1997. Belső felújítva, falképek és kifestés átfestve: 1995-1997. Az utca vonalában a templomtól ÉNy-i irányban Szűz Mária és Szent József, DKi irányban Szent Flórián egyforma nyolcszögű hasáb alakú talapzatra állított szobra, 1859 (Gianone János) és egy kőkereszt korpusszal, 1850-es évek (Gianone János műhelye). Mindegyik szobor felújítva 1998-ban. A templomkertben: Szűz Mária-szobor, 19. század eleje, felújítva 2002-ben.

Állapotjelentések

2018.09.01 16:47 ngabi állapot: 5 - pont: 26

Jó állapotban találtam a templomot

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Iskola (0.011 km)
Lakóépület (0.015 km)
Lakóépület (0.031 km)
Lakóépület (0.032 km)
Lakóépület (0.039 km)
Lakóépület (0.059 km)
iskolaépület (0.063 km)
Lakóépület (0.087 km)
Lakóépület (0.087 km)