Megújulásunk támogatója:  

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

azonosító:
8760
törzsszám:
4076
szélesség (lat):
N 46° 20,886'
hosszúság (lon):
E 18° 42,434'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
eredeti típus:
múzeum
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
2707
település KSH kódja:
22761
földhivatal:
Szekszárd Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Parkban szabadon álló, U alaprajzú, emeletes, kontyolt nyeregtetős, neoreneszánsz stílusú épület. Vakolatkváder borítású földszint felett pilaszterekkel és tükrökkel tagolt, sávozott emelet, a fogrovatos főpárkány alatt pirogránit frízzel. Oldalszárnyakkal közrefogott, D-i főhomlokzata középtengelyében néhány lépcsőfokkal megemelt, aedikulás keretelésű főbejárat, hátsó- és oldalhomlokzatain szoborfülkék és domborművek, a Ki oldalhomlokzaton kontyolt nyeregtetős középrizalit, az egyik oldalszárnyon építési emléktábla. Az egytraktusos belsőben poroszsüveg boltozatos oldalfolyosó és síkmenynyezetes helyiségek. Márványoszlopos árkádívek mögött nyíló, bábos korlátú főlépcső. A díszes vasajtajú könyvtár mennyezetén díszítőfestés. Díszes, építéskori ajtók. A Tolna Vármegyei Múzeum székhelyeként, 1899 táján kezdődött tervezés eredményeként, épült 1900-1901-ben (építészek: Schikedanz Albert és Herzog Fülöp). Felújítva, részben átalakítva: 1963, 1966, 2005.
:
A szabadon álló, egyemeletes, "U" alaprajzú épület erőteljes kiugrású oldalszárnyai által kísért főhomlokzatán a reneszánszot idéző architektonikus jelleg dominál.
Félköríves záródású kapuját aediculaszerű keret övezi a kváderdíszes falba simuló féloszlopokkal, melyek felett sima szemöldökpárkány és fogrovatos timpanon emelkedik.
A földszinti falrészen alacsonyan nyúló félköríves, konzol- és sugárirányú kváderdíszes keretű ablakok láthatók. Az emeleti rész félköríves ablakait lapos falpillérek és tükrök választják el egymástól. Itt a falsíkot finom sávozás borítja.
A fogrovatos főpárkány alatt az épületen körbefutó, a lizénák fejezeteit is magába foglaló pirogránit fríz látható neoreneszánsz groteszk figurákkal, medaillon-, füzér- és virágdíszítéssel. Az oldalhomlokzatokat és a hátsó homlokzat széleit szoborfülkék díszítik. A fülkék üresek, csak a bal oldal egyik középső, kagylós fülkéjében áll egy nő szoborfigurája.
A hátsó homlokzat jobb oldali reliefjén balra a szobrászat, középen az építészet, jobbra a festészet allegorikus figurái láthatók. A bal oldalrizalit domborművén a bal szélső figura földgömbbel a természettudományok, a jobb oldali író ifjú a társadalomtudományok megszemélyesítője. Középen a tudományt jelképező Pallas Athéné trónol.

Állapotjelentések

2013.04.12 14:27 ngabi állapot: 4 - pont: 13

Az épület hátoldalán egy leázás, vakolathiba, kisebb repedések találhatók

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Wosinsky Mór (0.014 km)
Ivó szarvas (0.059 km)
Díszkapu (0.099 km)
Kopjafa (0.102 km)
Kopjafa (0.117 km)
Zsinagóga (0.120 km)
Babits Mihály (0.163 km)