Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
8553
törzsszám:
4200
szélesség (lat):
N 46° 23,071'
hosszúság (lon):
E 18° 49,393'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
1180
település KSH kódja:
3425
földhivatal:
Szekszárd Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Utcavonalon szabadon álló, egyhajós templom félköríves záródású hajóval, nyeregtetővel, D-i homlokzata elé enyhén kilépő toronnyal. K-i oldalán nyeregtetővel fedett előcsarnok, falában másodlagosan elhelyezett sírkő, Sarlay Gerson, 1863. Csehsüveg boltozatos belső, a hajó mindkét végén pilléres, boltozatos karzat, balusztrádsoros díszű mellvéddel. Berendezés: jellemzően építéskori. Orgona: 1892 (Angster József). Az előcsarnok 1822-ben épült. Külső felújítva: 2005-ben. A telken áll még a lelkészlak épülete.

Állapotjelentések

2013.04.18 15:35 ngabi állapot: 5 - pont: 12

A település elnevezése az Árpád házi Vazul unokaöccsének, Bonuzlónak a nevéből ered. A község nevével Boguzlou alakban találkozni először, amikor királyi adományként Moys nádor birtoka. (1272)A református gyülekezet története a XVI. század közepétől kezdődik. Ekkor válik egyre inkább fontossá, hogy a református egyház tanítása, erkölcse, törvényei és szokásai szabják meg a falu életét. A község a szomszéd Tolna városával egy időben és így igen jókor bevette a református vallást.Tolnáról tudjuk, hogy a reformáció kezdetén Sztárai Mihály magyar reformátor szolgált és erősítette hitében a református híveket.A XVI. században csak Tolnán és Debrecenben volt olyan színvonalú iskola - a török hódoltsági területen - ahol prédikátorokat is képeztek a megújított egyház számára. Így Tolna a reformáció egyik fellegvárának számított ebben az időben. Az első hiteles adat a gyülekezet létrejöttéről 1629-ből származik, melyet már az egyház oklevelei is bizonyítanak, hogy t.i. Tasnádi Péter volt itt a prédikátor.Ez azt is jelenti, hogy Bogyiszló már akkor önálló, teljes jogú anyaegyházközség volt.A török világ némi előnyt jelentett a gyülekezetnek, mert erről a vidékről nem mentek, mehettek a lelkészek és tanítók a pozsonyi vésztörvényszék elé, hogy akik hitüket megtartották, keserves gályarabságra vitessenek. Ugyanis a török megtiltotta az itteni prédikátoroknak, hogy az idézésre Pozsonyba menjenek. A törököt kiűző főhadsereg nagyságára és mozgására utal egy korabeli feljegyzés, mely szerint 1686. szeptember 25-én kb. húszezres had vonult Bogyiszló felé, majd a Dunán átkelve, szeptember 29-én indult tovább a folyó mentén. A XVIII. század elején Tolna új földesura gróf Wallis tábornagy 1718-1722-ig területeket adományozott a Ferenc-rendi szerzeteseknek. Nem tűrte a reformátusokat. A rend letelepedése és működése hatására voltak, akik áttértek a katolikus vallásra, de akik erre nem voltak hajlandók, azoknak el kellett hagyniuk Tolnát. Ekkor sokan áttelepültek Bogyiszlóra, még templomuk harangját is magukkal hozták. Jelenlegi temploma 1811. novemberében készült el. 30 méteres tornyában 3 harang van. A legfiatalabb 1974-ben szólalt meg, amelyet a II. világháborúban elvitt helyett öntetett a gyülekezet. Nemcsak a neve miatt - Béke és Élet - hanem felirata miatt is érdemes megjegyezni: Szomjazó szív, forráshoz hívlak, megpihent vándor elsiratlak. 1998 októberétől korszerűen jár a toronyóra. Az Angster orgona 1893-ban épült, 1 manuálos és 10 regiszteres. Éppen 100 éves korában teljesen felújíttatták, és villanymotoros fújtatással működik.
http://kirandulastervezo.hu/celpont/bogyiszlo/reformatus-templom
Nagyon jó állapotban találtam a templomot.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.089 km)
Községháza (0.119 km)
Lakóépület (0.155 km)
Lakóépület (0.188 km)
Lakóépület (0.254 km)