Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
8408
törzsszám:
6177
szélesség (lat):
N 48° 0,937'
hosszúság (lon):
E 21° 49,987'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
megye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
helység:
helyrajzi szám:
18
település KSH kódja:
12098
földhivatal:
Nyíregyháza Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Ref. templom, gótikus, 15. sz. második fele. Kapuja késő gótikus, 1488. Bővítették, tornya 1821-1833-ból.
:
A település központjában, K-Ny-i tengelyben épület, a nyolcszög három oldalával záródó. támpilléres szentélyű, késő gótikus templom, melynek tornya a hajó Ny-i, oromzatos homlokzatához illeszkedik.
A klasszicista jellegű, 28 m magas torony négyszintes. Az egyes szintek homlokzatait falsávok tagolják. Az alsó szint Ny-i homlokzatának középtengelyében nyílik a templom egyetlen, szegmensívvel lezárt bejárata. E fölött szintén íves lezárású, kis ablaknyílás látható. A középső szint Ny-i faltükrének közepén kisméretű, kerek ablaknyílás van. A harmadik szint minden homlokzatát, két oldalon, fejezett lizénák határolják. Közöttük, a középtengelyben, egy-egy nagyméretű, félköríves lezárású, vakolatkeretes, zsalugáteres ablaknyílás van. A torony negyedik szintjében a koszorúpárkány az egyes oldalakon megtörve háromszögszerűen felcsúcsosodik. A Ny-i oldalon e csúcsos rész alatt a következő felirat látható: "1907 KJ". A tornyot a négy oldalnak megfelelően két kis egymást keresztező nyeregtetőre épülő, nyolcszög alapú, fémlemezzel borított, hegyes gúlasisak koronázza.
A templomhajó D-i homlokzatát három támpillér támasztja. (Balról az első szögben illeszkedik a falhoz.) A középső támpillér két oldalán egy-egy keskeny, félköríves zárású, tölcséres bélletű ablaknyílás látható. Egy kisebb, szegmensíves lezárású ablaknyílás a homlokzat Ny-i végében a karzat megvilágítására szolgál.
"A hajóval csaknem azonos szélességű szentély a nyolcszög három oldalával záródik. Falvastagsága, amely meghaladja a hajó falvastagságát, egyenetlen és kis mértékben eltér a hajó középtengelyétől. Északon kissé kilép a hajófal vonalából, délen viszont visszaugrik attól." (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye műemlékei. II. Szerk.: Entz Géza. Bp., 199986. 226. o.) Jelenleg D-ről és K-ről összesen három kétosztatú támpillér tagolja. A közöttük lévő falsíkokban egy-egy íves lezárású ablaknyílás van. A K-i homlokfal ablaka befalazott résablak. A szentély É-i falától a középkori templom sekrestyéjének falai részben rekonstruált formában láthatóak. A szentély É-i falában lévő, a sekrestyébe vezető kőkeretes átjárót kívülről is láthatóvá tették. A sekrestye támpillérszerűen kiképzett Ny-i falában egy kis félköríves lezárású, mindkét oldalról bélletes, keskeny résablak van.
A templomhajó É-i falának Ny-i felénél még egy, a falhoz hegyesszögben illeszkedő támpillér, valamint a sekrestye és e támpillér között egy félköríves lezárású, tölcséres bélletű ablaknyílás helyezkedik el.
A fehérre meszelt homlokzatok a lábazat síkja fölött teljesen egyszerűek, tagozatmentesek. A támpillérek lépcsőit hódfarkú cseréppel fedték le.
A templomhajó lefedése: Ny-i végén oromzatos, k-i végén három oldalról kontyolt, hódfarkú cseréppel borított nyeregtető.

Állapotjelentések

2017.07.29 16:06 ngabi állapot: 4 - pont: 26

Hat év alatt csak romlott az állapota

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.