Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus főgimnázium

azonosító:
8373
törzsszám:
9238
szélesség (lat):
N 47° 57,183'
hosszúság (lon):
E 21° 43,248'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
eredeti típus:
gimnázium
megye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
helység:
helyrajzi szám:
4706
település KSH kódja:
17206
földhivatal:
Nyíregyháza Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Kossuth Lajos Gimnázium, volt ev. főgimnázium, ún. Professori Oskola, földszint + emeletes, hosszban elnyúló, oblongum alakú tömeg, melyet két rizalit (bejárat) három szakaszra oszt. Eklektikus stílusban épült 1887-ben Bobula János, és 1890 körül bőv
:
Zártsorú beépítésben álló, összetett alaprajzú, egyemeletes saroképület.
Nyugati részén alápincézett, nyeregtetős, palafedésű.
Főhomlokzata 3+5+8+5+3 tengelyes, öttengelyes rizalitokkal. A földszint kváderezett, egyenes záródású ablakkal. A rizalitok középtengelyében pilaszterekkel szegélyezett, félköríves záróköves fakapuk vasráccsal.
A két szint között osztópárkány. A rizalitok emeletén korinthoszi pilaszterek között félköríves záródású, félköríves szemöldökű ablakok. A főpárkány alatt medalionsor, a konzolos főpárkány felett alacsony attikafal.
Az oldalrészek emelete sávozott, keretelt, egyenes záródású ablakokkal, egyenes szemöldökkel. Konzolos főpárkány.
Gimnázium (nyugati) homlokzata 2+6+2 tengelyes, az oldalrészekhez hasonló kialakítású.
Udvari homlokzatán három előreugró toldalék, a két szélső lépcsőház, félköríves ablakokkal, a középső vizesblokk. A homlokzat sávozott, egyenes záródású ablakokkal.

Állapotjelentések

2009.10.03 12:11 Bamby állapot: 4 - pont: 5

Az épület álllapota rendben van, bár néhol jelentős falsérülések, vakolat hullások láthatók.

"Az iskolát Szabolcs vármegye első gimnáziumaként a nyíregyházi evangélikus gyülekezet hozta létre 1806-ban, azzal a céllal, hogy a diákokat keresztyén életre, jó erkölcsre, a mindenkori tudomány színvonalának megfelelően neveljék. Az iskola műemlék könyvtárának alapítási éve 1830. Az intézményt 1861-ben algimnáziumi, majd 1888-ban főgimnáziumi rangra emelték. 1890-ben a torinói száműzetésben élő Kossuth Lajos sajátkezűleg írt levelében hozzájárult ahhoz, hogy az iskolai alapítvány az ő nevét viselje. Az iskola 1921-ben hivatalosan is felvette a szabadságharc nagy alakjának nevét. 1948-1992 között állami iskolaként működött, majd a fenntartó ismét a Magyarországi Evangélikus Egyház lett. A gimnázium 2006-ban ünnepelte alapításának 200. évfordulóját. A gminázium műemlék épülete Nyíregyháza belvárosának meghatározó eleme.

Az iskola jelene
A négy-, hat-, illetve nyolcosztályos tagozaton húsz osztály (mintegy 600 diák) tanul. Az iskola évente minden tagozatra egy-két osztálynyi tanulót vesz fel. Újdonság az 5 éves nyelvi előkészítő évfolyam, ahol a diákok kilencedik évfolyamon az emelt nyelven kívül emelt óraszámban tanulnak informatikát és tízújjas gépírást is. Egyházi iskola lévén, megfelelő tanulmányi eredménnyel minden történelmi egyházhoz tartozó, evangélikus, református, római és görög katolikus diák felvételt nyerhet.

Hangsúlyozottan oktatják az angol, a francia, a német és az olasz nyelveket. Az idegen nyelvek tanulását segíti elő, hogy élő és gyümölcsöző cserekapcsolatot alakított ki németországi, holland, franciaországi és olaszországi gimnáziumokkal. Az iskola számos szakkört működtet, s intenzív foglalkozásokon segíti a tehetséges diákokat.

A tanulók minden hétfőn a harmadik órában áhítattal kezdik a hetet a nagytemplomban. Félévente „csendesnapokat” tartanak, amelyeken az ember és a lélek „hivatásáról” beszélgetnek. A végzősök az érettségin a hittant is választhatják a kötelező tárgyak mellé. Ezzel főleg azok élnek, akik teológiai, vallástanári, hitoktatói szakon kívánnak továbbtanulni.

A ballagók 80-85%-a főiskolára és egyetemre jelentkezik, 60-65%-uk sikeresen felvételizik.


Krúdy Gyula emléktáblája a gimnázium falán Öregdiákok
Szoros a kapcsolat öregdiákok és az iskola között. A néhány éve tartott Öregdiák Világtalálkozón mintegy 700 volt Kossuthos üdvözölte egymást. Az öregdiákok a mai tanulók javára számos alapítványt tettek.

Híres diákok:

Krúdy Gyula
Ratkó József
Vietórisz József
Forrás:wikipedia

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.