Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Kereszt
azonosító:
6756
törzsszám:
5716
szélesség (lat):
N 48° 3,802'
hosszúság (lon):
E 19° 20,941'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
kápolna
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
1
település KSH kódja:
33880
földhivatal:
Balassagyarmat Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Elkerített területen, szabadon álló, kisméretű kápolna. Téglalap alaprajzú, oromfalas Ny-i homlokzatának csúcsán kis huszártoronnyal, poligonális szentélyzáródással, támpillérekkel, a hajó D-i oldalához utóbb épített sekrestyével. Nyeregtetővel fedett. Oromzatos, fiatornyos Ny-i kapujához lépcsősor vezet. A kápolna alatt kripta található, ahol a Szent Ivány, Szügyi és Simonyi család tagjait temették el. A szentély hátfalán építési emléktáblák. Belseje csillagboltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: 19-20. század. Építtette özv. Szentiványi Anzelmné 1858-ban sírkápolnának, karzata 1948-ban, sekrestyéje az 1960-as években épült. 1972-ben megújították, 1987-ben a sekrestyét bővítették. A kápolna kertjében: feszület, 1949.
külső leírás:
Szabadon álló, kisméretű, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyű kápolna támpillérekkel, később hozzáépített sekrestyével. Nyeregtetőjét cserép fedi, az oromzat csúcsán aprócska huszártorony emelkedik.
Az épületen lábazat, a főhomlokzaton hármas, lépcsőzetes lábazat, és egyrészes párkány fut körbe, a hajófalakat 1-1 csúcsíves ablak tagolja, a szentély zárófalát rózsaablak /befalazták. Közvetlenül a lábazati sáv fölött a szentély zárófalán és az északi hajóablak tengelyében félköríves, vastáblákkal záródó ablak enged belátni az emelt padlószint alatt elhelyezkedő kriptába. A másik oldalon az 1960-as években épült, az 1990-es években megtoldott, palával fedett, félnyeregtetős sekrestye kapcsolódik a hajófalhoz.
A főhomlokzat középtengelyében nyíló bejárat tízegynéhány lépcsővel a terepszint fölött helyezkedik el. Két, fiatoronyban végződő támpillér fogja közre, csúcsíves lunettáját háromszögoromzat foglalja be, benne indadísz és medaillonban angyalfej; tetején csúcsdísz. Fölötte ötkaréjos vakablak, fölötte - az oromzat záródásában - két konzol között csúcsíves iker vakmérmű.
Kertjében feszület 1949-ből.
állapot leírása:
Eredetileg sírkápolna, ma templomként használják.

Állapotjelentések

2012.03.15 17:23 zsalaber állapot: 4 - koordináta: N 48° 3,800' E 19° 20,938' - pont: 17

Állapota nem változott.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.