Megújulásunk támogatója:  

Pesti Vigadó

azonosító:
664
törzsszám:
15494
szélesség (lat):
N 47° 29,749'
hosszúság (lon):
E 19° 2,950'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
eredeti típus:
vígadó
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24429/1
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Pesti Vigadó. Romantikus, háromhomlokzatos középület. Feszl Frigyes, 1859-1864.
:
Három oldalán szabadon álló romantikus középület a Vigadó tér, Deák Ferenc, illetve Vigadó utcák sarkán.
Vigadó térre néző, nyugati főhomlokzata kéttengelyes négyemeletes, Deák Ferenc utcai déli oldalhomlokzata nyolctengelyes, Vigadó utcai északi oldalhomlokzata szintén nyolc tengelyes, négyemeletes megoldású. A nyugati főhomlokzat földszintjén hét hatalmas árkádív sorakozik - mögötte nyitott, boltozatos utcai előcsarnok-folyosó, egyik belső pillérfalon ruskicai márvány Bartók-emléktábla - a homlokzat két szélét függőleges, oromzatos, óriás-rizalit szegélyezi. Ezek mögött keleti irányban fekszik a hajdani sörcsarnok (Hangli söröző), amely ma étterem és az eredetileg kávéház, amely ma kiállító helyiség - az előbbi az északi, az utóbbi a déli traktus nyugati végén. A két rizalitot kanellurázott óriás-oszlopok keretezik; falmezőik közepén kisebb oszlopok által hordott első emeleti, nyitott, mellvédes erkélyek emelkednek föléjük épített kettős ajtó és két emeletet átfogó óriás-ablak motívummal. Ezeket szintén oszlopkeretezés emeli ki a falsíkból, tetejükön álló szobrokkal, míg a kanellurázott óriás-oszlopokat fent pártázatos koronák díszítik. A negyedik emeleti oromzatokat akrotérionok koronázzák, orommezőikben áttört rácsú körablakok nyílnak. A harmadik emeleti fríz sávjában angyalos címer feltétdombormű van elhelyezve. A két szélső rizalit közötti szakaszon az öt földszinti árkádív felett öt óriási ablaknyílás feszül, közöttük oszlopos pillérek álló szobrokkal. Felettük a harmadik emeleten szoborfej-díszes homlokfríz fut végig, középső tengelyében koronás kis magyar országcímerrel. A negyedik emeleti sáv alaprajzilag hátraugró, romantikus attika-emelet, homlokzatán falpillérekkel tagolva, közöttük áttört rácsú körablakokkal; a falpillérek felett és a sarkokban akroterionokkal. A szélső rizalitok sarkain, a kanellurázott óriás-oszlopok törzsében az első emelet felett Alexy Károly hengerpalást alapra készült tizenhat alakos, négy domborműve van elhelyezve. Ezek északról dél felé haladva: az elsőn "négy bajadér lelkes táncza", a másodikon "amazonok, köztük magyar női betyár", a harmadikon "zenészeti foglalkodás", a negyediken a "táncz thémája" látható. A középső homlokzatszakasz ablakai közötti oszlopok el6tt eredetileg a következő szobrok állottak. A "Pásztordal" című pánsípos férfi alakja Donáth Gyulától, a "Terpsichore" című táncot ábrázoló nőfigura kettős síppal Vasadi Ferenctől, a "spanyol táncosnő" szobra csörgődobbal Strobl Alajostól, a "Zene" lanttal játszó nőalakja Szász GyulátóJ(7), a "Nőalak" id. Mátrai Lajostól(?) és a "Bacchus" című cintányéros férfi figurája Strobl Alajostól. A két szélső rizalit oszlopainak tetején álló, négy, címerpajzsot tartó nőalakot Vasadi Ferenc vagy Kiss György mintázta. A harmadik emeleti homlokzati frízen a domborművű lapok közepére komponált fejek a Vigadó-utcából kezdve sorrendben a következők: Zsigmond király, Mária Terézia; a sarok utón IV. Béla, Erzsébet, Széchenyi István, Hunyadi János, Nagy Lajos, Mátyás király, Zrínyi, József nádor, Szilágyi Erzsébet, Varula Jakab; a sarkon túl Árpád és Attila vezérek szintén Alexy Károlytól. Az oldalhomlokzatokon a nyugati folyosó-traktus szélességében a földszinten szintén egy árkádnyílás emelkedik. Felette egy emelet magas emeleti ablak nyílik lunettával a folyosó két végfalában, amelyet a második emeletre felfutó arabeszk-díszes, pálca rombuszvázas feltétmező koronáz. A harmadik emeleti sávban két, fejjel díszített domborművű lap foglal helyet. Ettől a tengelyállástól befelé, keleti irányban háromtengelyes rizalit következik sarkán mór díszű falpillérrel - amely az északi oldalon, az első emelten négytengelyűvé bővül. Földszintjén archivoltos üzletnyílások, emeletén fejezetes középoszlopos romantizáló ablakpár, - amely a déli oldalon hármas ablakká bővül - foglal helyet, amelyet ezen a szinten alacsonyabb ablakok kísérnek kis feltét-körablakokkal. Az északi oldalon a középoszlopos ablakpár szélességében a második emeleti falmező közepén orrtag-díszes rácsozású, hatalmas körablak nyílik. A déli oldalon ugyanezen a szinten ugyanilyen három kisebb körablak foglal helyet. Mindezeket két szélen és a harmadik emeleten vakolt rácsozású vak mezők keretezik. E rizalitoktól befelé, keleti irányban öttengelyes oldalhomlokzat következik, földszintjén archivoltos záródású nyílássorral, ezek felett - az északi oldalon - vakolt "huszárzsinórozás" húzásokkal. A földszint az első és a második emelet felett választópárkányok futnak végig, amelyeken ül az I. és II. emeleten archivoltos záródású, a III. emeleten a vízszintes záródású ablaksor. E felett fekvőtéglalap-alakú ablaksor törpeárkádos vaknyílásai sorakoznak. A nyílászáró szerkezetek - még a romantikus stílusúak is - mindenütt meg vannak újítva.


Állapotjelentések

2012.07.15 09:32 prozak01 állapot: 4 - pont: 9

A felújítás első ránézésre félbemaradhatott a festékfoltos ablakokat és az itt-ott előforduló állványokat látván. Nem tudom mikor lesz vajon kész..

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Portál (0.105 km)
Lakóház (0.117 km)
Lakóház (0.151 km)
Lakóház (0.158 km)
Banképület (0.165 km)
Banképület (0.177 km)
Formágyi-ház (0.181 km)