Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Rózsafűzér királynője
azonosító:
6329
törzsszám:
2565
szélesség (lat):
N 47° 40,339'
hosszúság (lon):
E 18° 10,874'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
1
település KSH kódja:
26930
földhivatal:
Komárom Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Kőfallal körülvett magaslaton, szabadon álló, keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom, Ny-i homlokzata előtt toronnyal, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a hajó D-i, és a hajó valamint a szentély É-i oldalához csatlakozó, alacsonyabb, félnyeregtetős mellékterekkel. Síkmennyezetes hajó és mellékterek, a hajó bejárati oldalán karzat, csehsüveg boltozatú szentély és karzatalj. Falképek és díszítőfestés: 20. század. Berendezés: jellemzően 18. század második fele, az újabb főoltáron és mellékoltárokon is barokk részek. Építtette gróf Csáky Miklós esztergomi érsek, 1758-ban. 1851-ben és 1903-ban renoválták és bővítették. A templomkertben: kőfeszület, fémkorpusszal, 1875.
külső leírás:
Támfallal körített kis magaslaton szabadon álló épület, a homlokzat síkja előtt emelkedő középtoronnyal, a hajónál valamivel keskenyebb és alacsonyabb, egyenes záródású szentéllyel, a hajóhoz kétoldalt kapcsolódó bővítményekkel (mellékhajókkal). A torony törtvonalú gúlasisakját fémlemez(?), a többi épületrész kontytetőit cserép fedi. A templomkertben kőfeszület fémkorpusszal, talapzatának előoldalán felirattal (1875).
Az épületen lábazat és egyrészes, a főhomlokzaton azonban kétrészessé bővülő főpárkány fut körbe. A mellékhajók párkánya csak egy eresz alatti kihajló tagozat.
A főhomlokzat két oldalsó szakaszának szélét egy-egy pilaszter zárja le, a pilasztereken nyugszik a bővülő főpárkány. A főpárkány fölött attika, arról konkáv ívű oromzat-darabok emelkednek, melyek a torony emeletéhez csatlakoznak.
A torony földszintjét és karzatszintjét a három oldalon nagyméretú mélyített tükrök foglalják egybe, a főhomlokzat középtengelyében nyílik a tagolt szalagkeretes, talpköves-füles-szemöldökgyámos kapu, zárókőként kagylómotívummal. A karzatszinten fekvő ovális alakú nyílás. Az első toronyemelet oldalai szintén tükrösek, lábazattal. A falfelületek középtengelyében a főhomlokzaton félköríves záródású, kereteletlen fülke, az oldalsókon fekvő ovális alakú, kereteletlen nyílás. A felső toronyemelet golyvázott lábazatáról a széleken pilaszterek emelkednek, melyek háromrészes, üres képszékű órapárkányt tartanak. Mindegyik oldalon egy-egy szegmentíves záródású, kereteletlen ablak.
A hajófalakat csak a szegmentíves, szalagkeretes ablakok tagolják, a D-it három, az É-it kettő. A D-i első a karzatablak; kisebb, mint a másik kettő.
Az utólag épített mellékhajók részben takarják a hajóablakokat. A mellékhajók nyílásai egyenes záródásúak, kereteletlenek; a korábbi sekrestyeablak méretben és tokjával különbözik tőlük. A sekrestyeajtó (É-i mellékhajó K-i oldalán) egyenes záródású, szalagkeretes, a D-i mellékhajó bejárata (a D-i oldalon) a toronyéhoz hasonló.

Állapotjelentések

2013.05.31 15:34 ngabi állapot: 5 - pont: 32

Felújítva, kitűnő állapot.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.