Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
6272
törzsszám:
2599
szélesség (lat):
N 47° 38,802'
hosszúság (lon):
E 18° 30,680'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
cím:
helyrajzi szám:
124
település KSH kódja:
11891
földhivatal:
Tatabánya Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
A falu főutcájának kiteresedésében, kőfallal kerített területen, szabadon álló, egyhajós, kívűl egyenes, belül íves szentélyzáródású templom, K-i homlokzata előtt toronnyal, a szentély mögött téglalap alaprajzú sekrestyével. A hajó nyeregtetővel fedett, a hajónál magasabb gerincű, a szentély kontyolt nyeregtetővel fedett. Keresztboltozatttal fedett hajó, síkmennyezetes szentély. A hajó bejárati oldalán karzat. Kapuja felett Rudnay Sándor érsek faragott kőcímere, sekrestyeajtó felett feliratos mészkőtábla, évszámmal: 1825. Berendezés: jellemzően 19. század első fele; szószék: 1760 körül; főoltárkép: 1967 (Kontuly Béla). Korábbi templom felhasználásával építtette gróf Esterházy Imre esztergomi érsek, 1737-ben. 1825-ben Rudnay Sándor érsek bővíttette (építész: Packh János), ekkor épült a szentély, a sekrestye és a torony. 1855-ben átalakították. A körítőfalat 1930-ban építették. 1972-ben felújították.
külső leírás:
A falu főutcájának kiszélesedésében, kiépített magaslaton, szabadon álló templomépület. Előrelépő toronytest, rövid, keskeny, alacsony, téglány alakú, majd lépcsőzetesen szélesedő, magasabb hajó, mögötte haránt irányú, téglány alakú sekrestye. Lábazaton álló alsó toronyszint homlokoldalán faltükörben lábazatos toszkán félpilaszterekről induló, tagolt belletű körív-záradékú, kő kapukeret eredetit követő, megújított ajtószárnyakkal, klasszicista ajtógombokkal, zárpajzzsal, kilinccsel. Kapu fölött rézsűs belletű faltükörben faragott címer. Kaputól balra feliratos tábla. Második toronyszint tagolatlan, dísztelen tömbje hármas lépcsőződéssel visszalépő vízszintes sávkereten ül; fölötte párkány. Második toronyszint ba1 oldalán á11ó ovális alakú kórusablak. Harmadik toronyszinten oldalanként faltükörben á11ó téglány alakú, spalettás ablakok; toronyszinten körbefutó párkány. Négyszögből nyolcszögbe átmenő, tört vonalú, gúla alakú sisak. Torony mögötti hajó első, alacsonyabb részen oldalanként két-két íves záródású ablak. Torony alsó szintjen és hajó első szakaszán homorú negyed kör párkány. Hajó második, magasabb részének oldalhomlokzatai hármas lépcsőződésűek, oldalanként középen nagyméretű, négyzetben írható, íves záródású ablak. Hajó második szakaszán tagolt profilú párkány. Hajó második szakaszának hátsó homlokzatán haránt írányú téglány alakú alacsonyabb, sátortetős sekrestye. Sekrestye homlokzatán négy lábazatos toszkán pilaszter, fölöttük párkány. Szélső pilaszterek között egy-egy negyed gömb záradékú, íves hátfalú fülke. Középső pilaszterek között új, lambériás ajtó klasszicista ajtógombokkal, zárpajzzsal, kilinccsel. Ajtó körül vízszintes sávozású keretelés; fölötte feliratos tardosi vörösmészkő tábla.

Állapotjelentések

2019.04.07 13:46 Halász család állapot: 5 - koordináta: N 47° 38,803' E 18° 30,679' - pont: 48

A templom szép állapotban. Lábazatnál festés hibák szigetelési hiányra utalnak.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.