Megújulásunk támogatója:  

Immaculata-szobor (Pestis-Madonna)

azonosító:
6208
törzsszám:
2295
szélesség (lat):
N 47° 47,814'
hosszúság (lon):
E 18° 44,138'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Plasztika
eredeti főtípus:
szobor
jelenlegi kategória:
Plasztika
jelenlegi főtípus:
szobor
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
16304
település KSH kódja:
25131
földhivatal:
Esztergom Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
A Vízivárosi r. k. templom oldalában (trsz.: 2302), kovácsoltvas ráccsal, illetve kőmellvéddel kerített területen, két egymásra helyezett, párkánnyal és lábazattal tagolt, két szélén volutával lezárt talapzat, amelyeknek tetején emelkedik az alul kihasasodó pillér, rajta Immaculata. A szobor feje körül glória, mögötte sugárkoszorú. A talapzat alsó részén Borromei Szent Károly és Szent Antal, a felső részen Szent Rókus és Szent Sebestyén szobrai. A felső talapzat középmezejében Szent Rozália fekvő alakja. A talapzat alsó részén, kartusban évszámos feliratok: a felállításról, megújításról. A szobrot annak emlékére állították 1740-ben, hogy a Víziváros lakossága megmenekült az 1739-es pestisjárványtól. Megújítva: 1786, 1855, 1889, 1934, 1999.
külső leírás:
A város középpontjában, a Mindszenty tér keleti oldalán, szabadon álló, barokk "Pestis-Madonna". Szabálytalan alakú talapzata északnyugat felé sokszögű, és kovácsoltvas rács veszi körül, délkeletről ovális és alacsony, kőből rakott mellvéd védi a szoborcsoportot. Az öntöttvas rács közepén két kandeláber között kétszárnyú öntöttvas ajtó, majd 2 lépcsőfok vezet a szoborhoz.
A hosszan elnyúló, szabálytalan, két végén elkeskenyedő, középen kihasasodó talapzat keskenyebb végei volutákba csavarodnak. Északnyugati oldalán, a kihasasodó részben egy kartus van, melyben felirat olvasható. Az elkeskenyedő végek tetején egy-egy férfi szent szobra. Az északi végén fiatal férfi szent papi ruhában, fején széles karimájú kalap, kezében pásztorbot (? Borromei Szent Károly). A déli oldalon álló fiatal férfi szent szerzetesi ruhát visel, karján a gyermek Jézust tartja (Padovai Szent Antal).
A két férfi szent között, a szoborcsoport második szintjén kisebb formában megismétlődik az alsó szint elnyúló, kihasasodó talapzata. A kihasasodó északnyugati oldalon az alsó szint kartusos felirata helyén barlang van, benne fekvő, jobb könyökére támaszkodó nőalak látható bal kezében keresztet tartva: Szent Rozália. E második szint talapzati részének volutába csavarodó végei felett ismét két férfialak látható. Az északi oldalon a félmeztelen, fához kötözött Szent Sebestyén, a déli oldalon pásztor bal lábánál kutyával: Szent Vendel (Genthon István szerint Szent Rókus).
A két szent között felfelé keskenyedő pillér áll, melynek a lábazat feletti alsó részét felhők között lebegő két puttófej díszíti. A pillér közepén levéldísz fut végig. A pillér északi és déli oldalán alul akantuszlevelek vannak, melyekből pálmaág fut az oszlop teteje felé. A pillér sarkai élszedettek, és a tagolt, egyszerű fejezet alatt volutába csavarodnak.
Az oszlop tetején glóbuszon álló, kígyóra taposó, kezét imára kulcsoló Mária áll. Feje felett glória, háta mögött sugárkoszorú.
Mária glóriája, a sugárkoszorú, az oszlop alján lévő puttófejek szárnyai, valamint az első szinten álló, kisdedet tartó férfi szent cinguluma aranyozott.
A szoborcsoport hátoldala dísztelen, második szintjén, a Szent Rozáliát rejtő barlang hátsó oldalán felirat, az alsó szinten a talapzat kihasasodó részén Angyali üdvözlet (?) dombormű szinte felismerhetetlen állapotban.

Állapotjelentések

2017.09.16 14:44 klo állapot: 5 - koordináta: N 47° 47,825' E 18° 44,124' - pont: 14

A szobrot áthelyezték a plébániatemplom bejárata mellé. Nem igazán értem, mert nagyon beszűkíti a teret, a homlokzat előtt nem is nagyon érvényesül. Viszont az állapota jó.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.