Megújulásunk támogatója:  

Premontrei prépostság

titulus:
Keresztelő Szent János
azonosító:
5894
törzsszám:
3989
szélesség (lat):
N 47° 22,788'
hosszúság (lon):
E 20° 3,914'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
RÉGI - Szakrális
megye:
Jász-Nagykun-Szolnok
helység:
cím:
helyrajzi szám:
1
település KSH kódja:
22859
földhivatal:
Jászberény Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Egyhajós, íves szentélyzáródású, keletelt templom, a Ny-i homlokzat középrizalitjában előreugró toronnyal. A hajó É-i és D-i oldalán egy-egy, a középkori templom melléktereinek és mellékszentélyeinek felhasználásával kialakított kápolnával. A szentély É-i oldalán sekrestye (1972). A Ny-i bejárat fölött faragott címerpajzs a jánoshidai-zabdrovici prépostság címerével. Szentély félkupolával és csehboltozattal fedett, a hajó síkfödémes, Ny-i végén karzattal. Számos középkori kőfaragvány in situ (legfontosabbak: D-i bélletes kapu, diadalív É-i oldalán lévő dombormű), további középkori kőfaragványait a sekrestyében és környékén tárolják. Falképek: 18. (?) és 20. század. Berendezés: 18. század második fele. Orgona: 1859 (Bakos Károly). A premontrei prépostságot 1186-ban alapították. A török időben elhagyott épületet Matuska Kristóf prépost a középkori főszentély és Ny-i fal elbontásával megnagyobbíttatta. A templomkertben: Nepomuki Szent János-szobor (trsz.: 3990); kőkereszt, 1822.
külső leírás:
Jelleg:
Egyhajós, íves szentélyzáródású, keletelt templom, a nyugati homlokzat középrizalitjában álló toronnyal. A hajó északi és déli oldalán egy-egy poligonális záródású kápolna. A szentély északi oldalán sekrestye. A nyugati kapu fölött Matuska Kristóf prépost címere. A templomkertben Nepomuki Szt. János szobor, 18. sz. /Tsz: 3990/ kőkereszt, 1822.

Állapotjelentések

2017.02.22 10:45 Lacipap állapot: 4 - koordináta: N 47° 22,792' E 20° 3,914' - pont: 9

Igazából nem sok változás van. A lábazati vizesedés kezdi ledobálni a vakolatot itt-ott. Pedig láthatóan körbevették az épületet kiszellőztető kavics sávval is.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.