Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
2827
törzsszám:
1303
szélesség (lat):
N 48° 18,916'
hosszúság (lon):
E 21° 47,686'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén
helység:
helyrajzi szám:
130
település KSH kódja:
21218
földhivatal:
Sátoraljaújhely Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Ref. templom, román stílusú; szentélyrésze 12. sz.-i rotundából kialakítva, hajója 13. sz.-i.
:
A település központjában, körülkerített területen, szabadon álló, zsindelyezett hajlított vonalú kontyolt nyeregtetővel fedett, négyzetes alaprajzú, kváderkövekből épült templom, melynek szentélyét egy korábbi, téglából épült rotunda alkotja. Az eredetileg centrális alaprajzú körtemplom külső homlokzatát az egyszerű lábazat és a sisak alatt körbefutó fűrészfogas téglapárkány között finom, keskeny, félkörös metszetű faloszlopok tagolják, melyek felső részét a fűrészfogas párkány alatt ívsor köti össze. A faloszlopok között három-három (a keleti oldalon négy) ívből tevődnek össze az ívsoros párkány részei. A délnyugati oldalon széles, félköríves záradékú, befalazott kapu körvonalai látszódnak. A délkeleti oldalon egy, a falazatba utólag belevágott, szélesebb, félkörös záródású, enyhén rézsűs kávájú ablak nyílik, melynek záradéka az ívsoros párkányt roncsolja. A keleti oldalon három félköríves záradékú, erősen szűkülő kávájú ablak nyílik, melyek közül a középső valamivel nagyobb. Az északkeleti oldalon egy továbbiť a keleti oldal kisebb ablakaival azonos formájú ablakot találunk. A hajó nyugati homlokzatának tengelyében a homlokzat kissé kiugró építményben lépcsős tagozatú, bélletes kapu áll. A bélletben mindkét oldalon három-három, párnatagos lábazatból induló, kör keresztmetszetű oszlop áll, melyek az akantuszleveles fejezetsor felett félkörívben követik a béllet vonalát. Maga az ajtónyílás álló téglalap formájú, tagozat nem díszíti. Az ívmező üres. A bejárat felett a kapuépítmény háromszög alakú oromfallal zárul, melynek felületét hét, befelé haladva egyre növekvő méretű elemből álló sorárkád díszít. Az árkádok félkörben zárulnak, az ívek kör keresztmetszetű, bimbós fejezetű oszlopocskákról indulnak. Az oromfal tetején levő profilos fedkövek alatt rácsos díszítmény fut végig. Az oromfal alatt, a kapuépítmény felső sarkain egy-egy plasztikusan kidolgozott torzfigura látható. A kapuépítmény két oldalán, illetve a sarkokon falpillérek állnak. A falpillérek által határolt területen egy-egy igen keskeny résablak nyílik. A falpillérek között különféle konzolocskákról induló, csúcsívesen záródó ívekből álló ívsor húzódik. Felette, a kapuépítménytől induló, de a sarkokon már az oldalhomlokzatokra is átforduló fogrovatsor látható. A hajó déli homlokzatának szélső negyedeit újabb falpillérek választják el a középső kétnegyedtől. Közöttük ugyanolyan ívsor és fogrovatsor húzódik, mint a nyugati falon. A homlokzat tengelyében újabb, azonban a nyugatinál jóval egyszerűbb kaput találunk. A lépcsős alaprajzú bélletes kapuban csupán egyetlen, kör keresztmetszetű oszlop áll, bimbós fejezettel. A hengeres tagozat a fejezet felett félkörben fordul vissza. Maga a nyílás itt is álló téglalap formájú, s az ívmező itt is üres. A kapu két oldalán egy-egy félköríves záradékú, tölcséresen szűkülő kávájú ablakot találunk. Ugyanilyen ablak van a homlokzat keleti negyedében, a nyugati negyedben viszont ismét egy keskeny résablak nyílik. A homlokzat keleti végén szabálytalanul megszakadó kváderfalazat jól jelzi az építkezés befejezetlenségét. A hajó északi oldalát nyílás nem töri át, egyéb részleteiben pedig megfelel a déli homlokzatnak, azzal a különbséggel, hogy itt csak a homlokzat nyugati negyedében van egy falpillér.

Állapotjelentések

2015.07.30 09:26 Zerind állapot: 5 - pont: 13

Állapotában nincs változás, továbbra is jó. Az a harangláb stílusban nagyon nem illik hozzá.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.