Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
2257
törzsszám:
507
szélesség (lat):
N 46° 54,384'
hosszúság (lon):
E 19° 41,467'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
7/1
település KSH kódja:
26684
földhivatal:
Kecskemét Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Csatlakozó beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős sarokház. Utcai homlokzatainak sarkain a teljes magasságot átfogó pilaszterek. ÉK-i, Lechner Ödön u.-i homlokzatán kis kiülésű középrizalit. Földszinti ablakait az ablakok fölött félköríves szemöldökpárkány fogja össze, az ívekben legyeződísszel, az emeletiek fölött vízszintes szemöldökpárkányok. Lechner Ödön u.-i homlokzatának középtengelyében szegmentíves záródású kapu. Udvari homlokzatai előtt függőfolyosó. Kapualja kazettás szegmentdongás boltozatos. Lechner Ödön u.-i szárnya két-, másik szárnya egytraktusos elrendezésű, síkmennyezetes helyiségekkel. Építtette Héjjas Mihály szíjgyártómester, utcai szárnyát 1854-ben, oldalszárnyát 1859-ben. Udvarában: későbbi melléképületek.
külső leírás:
Utca vonalához igazodó, csatlakozó beépítésű, emeletes, "L" alakú alaprajzú, cseréppel fedett nyeregtetős, klasszicista lakóépület.
Lechner Ödön utcai homlokzata a fszt-en 7 tengelyes: 3+1+3: középső tengely szegmemsíves záródású nagykapu közepén gyalogkapu. Téglalap alakú osztott ablakok, középső ablakok alatt 1-1 pinceablak, ablakok felett íves szemöldökdísz, melyet osztópárkányszerű motívum köt össze.
Középső 3 tengely rizalitban, a két ablak felett a félköríves szemöldök felett tympanonszerű motívum, kapu felett fektetett téglalap alakú faltükör.
Vastag osztópárkány is fektetett faltükröt formáz.
Emelet 7 tengelyes: 2+3+2: mindegyik téglalap alakú osztott ablak, a középső 3 rizalitban, itt a tengelyeket a két szélen 1-1, középen 2-2 korinthoszi fejezetű falpillér tagolja.
Az épület sarkain a 2 szintet átfogó korinthoszi fejezetű falpillér, egyszerű főpárkány, a középrizalitban a kettős falpillérek felett díszítéssel.
Hasonló oldalhomlokzat.
Kapu két oldalán kerékvető.
állapot leírása:
Nagyon komoly vizesedés, a pincében általában derékig érő víz, utcai forgalom miatt a lakásokban jól látható repedések. (1997)

Állapotjelentések

2013.04.22 16:00 piroska állapot: 4 - pont: 9

Az épületen 2010 óta nincs változás, a jelzett hibák továbbra is láthatók.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Tiszti Klub (0.032 km)
Városháza (0.093 km)
Thomka-ház (0.104 km)
Nagytemplom (0.115 km)
bank (0.157 km)