Megújulásunk támogatója:  

Lakóházak (Nemzetközi Kerámia Stúdió)

azonosító:
2247
törzsszám:
9071
szélesség (lat):
N 46° 54,630'
hosszúság (lon):
E 19° 41,272'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
3890/3, 3891
település KSH kódja:
26684
földhivatal:
Kecskemét Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
A Kápolna u. - Kecskeméti Végh Mihály tér találkozásában, saroktelken, fésűs beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes, a Kápolna u.-i szárny véghomlokzata fölött felső csonkakontyolt, az udvari szárny vége fölött kontyolt nyeregtetős épület, melynek udvari szárnyához újabb, keskenyebb és alacsonyabb toldalék kapcsolódik. A Kápolna u.-i homlokzat D-i végéhez falazott kerítés csatlakozik, pilléres kocsiáthajtóval, a Kecskeméti Végh Mihály tér felőli oldalon új, félköríves záródású kapu. Udvari homlokzatain árkádíves tornác. Egytraktusos elrendezésű, síkmennyezetes helyiségekkel. Épült a 18-19. század fordulóján. A 19. század végén átépítették, homlokzatát átalakították. Hat helyiségét idővel szobákká, a tornác szakaszait konyhákká alakították. A visszaalakított épületet a Nemzetközi Kerámia Stúdió használja. A tömbbelsőben lévő telken téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület, DK-i homlokzatának egy részén falazott mellvédű, oszlopos tornác. A ház DNy-i véghomlokzatához azonos szélességű és magasságú, nyeregtetős toldalék kapcsolódik, ÉNy-i homlokzatához égetőkemencéknek helyet adó, nyeregtetős szín, továbbá ÉNy-i irányból az épületet a Munkácsy u. 14. sz. házzal összekötő épületszárny, melyek mind a Munkácsy u. 14. sz.-ú ház (trsz.: 510) telkén találhatók.
külső leírás:
1997-es revízió: Utcavonalához igazodó, csatlakozó beépítésű, "L" alakú alaprajzú fszt-es, cseréppel fedett kontyolt tetős, múlt században épült, klasszicta (?) lakóház.
Kápolna utcai homlokzata 4 tengelyes, minden tengelyben téglalap alakú osztott ablak, végigfutó könyöklőpárkány.

1995-ös revízió: L alaprajzú, földszintes, egytraktusos, udvari tornácos épület, csonkakontyolt, cserépfedésű sátortetővel. Utcai főhomlokzatán a sarokváderes vakolatdísz, az ablakkeretelések, az egyedül a D-i ablakot kiemelő szemöldökpárkány, az övpárkányként végigmenő könyöklőpárkány a 19. sz. végi átalakításkor készült. Az udvari homlokzat teljes hosszán végigfu, árkádívsoros, mellvédes tornác még barokk jellegű. Téglából falazott, magas kerítés, kétszárnyú deszka kapuval (mellette régebben gyalogkapu is volt).
állapot leírása:
Az önkormányzat a Kápolna u. szélesítése miatt bontani akarja, ezért szinte szándékosan is elhanyagolják (1997).

Állapotjelentések

2013.06.25 14:05 piroska állapot: 3 - pont: 10

Állapotában javulás: az új esőcsatorna. A kémény remélhetőleg nem fog hamar ledőlni.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

lakóház (0.076 km)
lakóház (0.078 km)
lakóház (0.092 km)
lakóház (0.093 km)
lakóház (0.097 km)
Lakóház (0.100 km)
lakóház (0.100 km)
Lakóház (0.108 km)
lakóház (0.110 km)