Megújulásunk támogatója:  

Magyar Állami Földtani Intézet

azonosító:
1231
törzsszám:
15770
szélesség (lat):
N 47° 30,349'
hosszúság (lon):
E 19° 5,854'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
egyéb
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
32827
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Magyar Állami Földtani Intézet, kétemeletes magyaros-szecessziós épület, Lechner Ödön, 1898-1899.
külső leírás:
Jellege:
Szabadonálló, keleti tájolású, négyszögletes belső udvart körülvevő, két emeletes, szecessziós középület.

Külső:
Főhomlokzata tíz axis szélességű, a lábazat felett magasföldszint és két emelet húzódik. Közepén hat tengelyes rizalit ugrik előre. Az alagsor alacsony kő lábazaton emelkedik, téglaborítású, lábazatként kiképzett. Téglából képzett szalagpárkány zárja. A kőlábazat tetején szegmensíves ablakok sorakoznak.
A középső tengelyben nyíló kapuhoz íves lépcső vezet. A kapu háromkaréjos lezárású, téglából képzett szalagkeretezésű. Lezárása a magasföldszint magasságában van. Az ívmezőt világítóablak tölti ki, a fa kapuszárnyak konvex zárásúak.
A magasföldszint és az első emelet ablakai oldalukon függőleges téglasávval össze vannak fogva, a nyílások téglából képzett szalagkeretesek, ezen belül vékony, tagozott szalagkeretezésük van.
A homlokzat sarkain, az egész homlokzat magasságában a nyolcszög öt oldalával képzett, hosszúkás téglapillérek emelkednek az attikafal fölé. A rizalit sarkain ugyanez figyelhető meg, ahol a két szélső tengelyt is egy-egy hasonló téglapillér választja le. A középrész sima, átlós téglapillérekkel csatlakozik a szárnyakhoz.
A magasföldszinten szegmensíves, az első emeleten konvex íves ablakok nyílnak. Az emelet két középső ablakának külső oldalai egy-egy függőleges téglasorral a kapuval vannak összefogva. Könyöklőjük konvex módón felemelkedő téglasávval össze van kötve. Az így kialakított falmező felső sarkaiban átlós, hullámvonalas téglaszalagok láthatóak. A kapu felett a következő felirat olvasható: MAGYAR ÁLLAMI/ FÖLDTANI INTÉZET.
A második emelet tagolása: abaaba. A szárnyakon egy-egy tengely található, nagy ablakokkal. Ugyanilyen ablakok kaptak helyet a rizalit két középső axisában. Ezek hármas osztásúak, széles, konvex íves középrésszel, alacsonyabb széleiket egy-egy fél konvex ív zárja. A rizalit szélein ugyanolyan ablakok nyílnak, mint az első emeleten. A falat a nyílások között címerpajzs alakú, kerámia mustrák díszítik.
A rizalit egy axisos oldalhomlokzatainak tagolása megegyezik a homlokzat többi részén megfigyelttel, a második emeleten ugyanolyan ablak található, mint az elsőn.
A homlokzatot gyámos tégla szalagpárkány zárja, ami felett attika emelkedik. Az épület pillértagolása folytatódik rajta, a pillérek keskeny oldalukon félkörívvel bővített, álló téglalap alakú tükörtagolást és vázás lezárást kapnak. A szárnyakon az attika két oldala hullámvonalasan, közepe konkáv-konvex módon emelkedik fel. Középen egy háromszorosan megtört hullámvonalú oromzat emelkedik, közepén kis, félköríves ablakkal. A rizalit szélső axisaiban, a falpillérek folytatásai között attikaszint található, melyen három íves ablak nyílik, téglasávokkal elválasztva. A könyöklődíszük lóhereszerű kerámiamustra. Az ablakok felett tégla szalagpárkány húzódik, felette alacsony, megtört, konkáv-konvex ívű oromzat emelkedik.
A szárnyakat nyeregtető, a rizalitok széleit és a középrészt pedig magas sátortetők fedik. A középső tető csúcsán a Földgömb látható. A tető szélei csipkézettek. Mázas Zsolnai-kerámia burkolja.
A főhomlokzat előtt tégla bázison álló, szegmensíves, szecessziós vas rácsos kerítés húzódik.
Az oldalhomlokzatok ablakkialakítása ugyanolyan, mint a főhomlokzaté. Az épület szimmetrikus, mindkét oldala egyforma. A homlokzatok az alsó szinteken tíz, a második emeleten öt axis szélességűek, minden második axis között tégla falpillérek emelkednek, öt szakaszra osztva őket. A keleti szakaszok felett a középrizaliton látható, tört hullámvonalas oromzat emelkedik.
A hátsó homlokzat középrészén félkörívesen előreugrik a két tengelyes hátsó lépcsőház tömbje. A lábazatban magas, félköríves ablakok nyílnak, a lépcsőfordulók szintjeiben pedig az ismertetett tagolásnak megfelelő ablakok láthatóak. A második emeleti nyílás hiányzik. A főpárkány felett egy félköríves attikaszint található, amelyet téglaszalagok osztanak hét konvex íves mezőre. Háromban ablakok kaptak helyet, könyöklőjük vonalában téglaszalag húzódik. E félköríves rész két oldalán egy-egy keskeny axis van, amely felett az attikaszint még folytatódik. E tengelyekben kis, keskeny ablakok nyílnak minden szinten. Ez után az oldalszárnyak visszaugranak, melyeket falpillér oszt két széles falsávra. A sarkokon ezen a homlokzaton is pillérek emelkednek. A középrész melletti széles falsáv két axisos, szintenként a megfelelő ablakokkal. A második emeleten nincs nyílás, itt körből és téglaszalagokból képzett geometrikus dísz látható. A két szélső falsáv belső oldalain, a magasföldszinten és az első emeleten egy-egy keskeny, konvex íves ablak nyílik. A második emeleten egy, a szintnek megfelelő ablak kapott helyet.
Az északi oldalon, a kiugró középrész mellett egy szegmensíves kapu található, melyen keresztül az udvarba lehet jutni.
A belső udvar ablakai is a külső homlokzat tagolásának felelnek meg. A déli oldal közepén a főlépcsőház félköríves tömbje ugrik előre, ami öt tengelyes. Ezen legfelül, a szalagpárkány aljához csatlakozva négyszögletes ablakok nyílnak. A lépcsőház mellett két-két, erőteljes falpillérrel elválasztott tengely következik. Közvetlen a bal oldaliban (É-ra) található az udvarra vezető ajtó. A felső ablakok az első emeleten nyílókkal egyformák. A közvetlenül a lépcsőház melletti tengelyekben a szalagpárkány alatt egy-egy négyszögű ablak található. A két szélső tengelyben az alsó három szint ablakai szélesebbek. Az oldalhomlokzatok közepén egy egyaxisos, előreugró szakasz látható, minden szinten kis, keskeny ablakokkal. Kétoldalt az oldalhomlokzatok három-három tengelyesek, a második emeleten nem nyílik ablak, hanem a hátsó homlokzatéhoz hasonló, geometrikus szalagdísz tagolja őket. A nyugati homlokzat középső tengelye is rizalitszerűen előreugrik. A nyílások itt szélesebbek, a második emeleten egy alul és felül kicsúcsosodó körablak látható. Az attikafal fölött egyenes záródású, üvegfalas ráépítés emelkedik. A nyugati homlokzat oldalrészei a magasföldszinten és az első emeleten három-három tengely szélességűek. A második emeleten egy-egy, a szintnek megfelelő ablak kapott helyet. A hátsó kapualj lapos, fiókos szegmensíves boltozatos. Háromkaréjos ajtókkal nyílik az alagsori folyosóra.
:
Szabadonálló, keleti tájolású, négyszögletes belső udvart körülvevő, két emeletes, szecessziós középület.

Külső: Főhomlokzata tíz axis szélességű, a lábazat felett magasföldszint és két emelet húzódik. Közepén hat tengelyes rizalit ugrik előre. Az alagsor alacsony kő lábazaton emelkedik, téglaborítású, lábazatként kiképzett. Téglából képzett szalagpárkány zárja. A kőlábazat tetején szegmensíves ablakok sorakoznak.
A középső tengelyben nyíló kapuhoz íves lépcső vezet. A kapu háromkaréjos lezárású, téglából képzett szalagkeretezésű. Lezárása a magasföldszint magasságában van. Az ívmezőt világítóablak tölti ki, a fa kapuszárnyak konvex zárásúak.
A magasföldszint és az első emelet ablakai oldalukon függőleges téglasávval össze vannak fogva, a nyílások téglából képzett szalagkeretesek, ezen belül vékony, tagozott szalagkeretezésük van.
A homlokzat sarkain, az egész homlokzat magasságában a nyolcszög öt oldalával képzett, hosszúkás téglapillérek emelkednek az attikafal fölé. A rizalit sarkain ugyanez figyelhető meg, ahol a két szélső tengelyt is egy-egy hasonló téglapillér választja le. A középrész sima, átlós téglapillérekkel csatlakozik a szárnyakhoz.
A magasföldszinten szegmensíves, az első emeleten konvex íves ablakok nyílnak. Az emelet két középső ablakának külső oldalai egy-egy függőleges téglasorral a kapuval vannak összefogva. Könyöklőjük konvex módón felemelkedő téglasávval össze van kötve. Az így kialakított falmező felső sarkaiban átlós, hullámvonalas téglaszalagok láthatóak. A kapu felett a következő felirat olvasható: MAGYAR ÁLLAMI/ FÖLDTANI INTÉZET.
A második emelet tagolása: abaaba. A szárnyakon egy-egy tengely található, nagy ablakokkal. Ugyanilyen ablakok kaptak helyet a rizalit két középső axisában. Ezek hármas osztásúak, széles, konvex íves középrésszel, alacsonyabb széleiket egy-egy fél konvex ív zárja. A rizalit szélein ugyanolyan ablakok nyílnak, mint az első emeleten. A falat a nyílások között címerpajzs alakú, kerámia mustrák díszítik.
A rizalit egy axisos oldalhomlokzatainak tagolása megegyezik a homlokzat többi részén megfigyelttel, a második emeleten ugyanolyan ablak található, mint az elsőn.
A homlokzatot gyámos tégla szalagpárkány zárja, ami felett attika emelkedik. Az épület pillértagolása folytatódik rajta, a pillérek keskeny oldalukon félkörívvel bővített, álló téglalap alakú tükörtagolást és vázás lezárást kapnak. A szárnyakon az attika két oldala hullámvonalasan, közepe konkáv-konvex módon emelkedik fel. Középen egy háromszorosan megtört hullámvonalú oromzat emelkedik, közepén kis, félköríves ablakkal. A rizalit szélső axisaiban, a falpillérek folytatásai között attikaszint található, melyen három íves ablak nyílik, téglasávokkal elválasztva. A könyöklődíszük lóhereszerű kerámiamustra. Az ablakok felett tégla szalagpárkány húzódik, felette alacsony, megtört, konkáv-konvex ívű oromzat emelkedik.
A szárnyakat nyeregtető, a rizalitok széleit és a középrészt pedig magas sátortetők fedik. A középső tető csúcsán a Földgömb látható. A tető szélei csipkézettek. Mázas Zsolnai-kerámia burkolja.
A főhomlokzat előtt tégla bázison álló, szegmensíves, szecessziós vas rácsos kerítés húzódik.
Az oldalhomlokzatok ablakkialakítása ugyanolyan, mint a főhomlokzaté. Az épület szimmetrikus, mindkét oldala egyforma. A homlokzatok az alsó szinteken tíz, a második emeleten öt axis szélességűek, minden második axis között tégla falpillérek emelkednek, öt szakaszra osztva őket. A keleti szakaszok felett a középrizaliton látható, tört hullámvonalas oromzat emelkedik.
A hátsó homlokzat középrészén félkörívesen előreugrik a két tengelyes hátsó lépcsőház tömbje. A lábazatban magas, félköríves ablakok nyílnak, a lépcsőfordulók szintjeiben pedig az ismertetett tagolásnak megfelelő ablakok láthatóak. A második emeleti nyílás hiányzik. A főpárkány felett egy félköríves attikaszint található, amelyet téglaszalagok osztanak hét konvex íves mezőre. Háromban ablakok kaptak helyet, könyöklőjük vonalában téglaszalag húzódik. E félköríves rész két oldalán egy-egy keskeny axis van, amely felett az attikaszint még folytatódik. E tengelyekben kis, keskeny ablakok nyílnak minden szinten. Ez után az oldalszárnyak visszaugranak, melyeket falpillér oszt két széles falsávra. A sarkokon ezen a homlokzaton is pillérek emelkednek. A középrész melletti széles falsáv két axisos, szintenként a megfelelő ablakokkal. A második emeleten nincs nyílás, itt körből és téglaszalagokból képzett geometrikus dísz látható. A két szélső falsáv belső oldalain, a magasföldszinten és az első emeleten egy-egy keskeny, konvex íves ablak nyílik. A második emeleten egy, a szintnek megfelelő ablak kapott helyet.
Az északi oldalon, a kiugró középrész mellett egy szegmensíves kapu található, melyen keresztül az udvarba lehet jutni.
A belső udvar ablakai is a külső homlokzat tagolásának felelnek meg. A déli oldal közepén a főlépcsőház félköríves tömbje ugrik előre, ami öt tengelyes. Ezen legfelül, a szalagpárkány aljához csatlakozva négyszögletes ablakok nyílnak. A lépcsőház mellett két-két, erőteljes falpillérrel elválasztott tengely következik. Közvetlen a bal oldaliban (É-ra) található az udvarra vezető ajtó. A felső ablakok az első emeleten nyílókkal egyformák. A közvetlenül a lépcsőház melletti tengelyekben a szalagpárkány alatt egy-egy négyszögű ablak található. A két szélső tengelyben az alsó három szint ablakai szélesebbek. Az oldalhomlokzatok közepén egy egyaxisos, előreugró szakasz látható, minden szinten kis, keskeny ablakokkal. Kétoldalt az oldalhomlokzatok három-három tengelyesek, a második emeleten nem nyílik ablak, hanem a hátsó homlokzatéhoz hasonló, geometrikus szalagdísz tagolja őket. A nyugati homlokzat középső tengelye is rizalitszerűen előreugrik. A nyílások itt szélesebbek, a második emeleten egy alul és felül kicsúcsosodó körablak látható. Az attikafal fölött egyenes záródású, üvegfalas ráépítés emelkedik. A nyugati homlokzat oldalrészei a magasföldszinten és az első emeleten három-három tengely szélességűek. A második emeleten egy-egy, a szintnek megfelelő ablak kapott helyet. A hátsó kapualj lapos, fiókos szegmensíves boltozatos. Háromkaréjos ajtókkal nyílik az alagsori folyosóra.

Állapotjelentések

2016.09.17 15:00 piroska állapot: 4 - pont: 7

Állapota változatlanul jó.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.