Megújulásunk támogatója:  

Széchenyi Gyógyfürdő

azonosító:
1220
törzsszám:
15983
szélesség (lat):
N 47° 31,103'
hosszúság (lon):
E 19° 4,918'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
egészségügyi és szociális épület
eredeti típus:
fürdő
eredeti altípus:
gyógyfürdő
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29732/1
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Széchenyi gyógyfürdő épülete, neobarokk, 1909-1913, 1926-1929.
külső leírás:
Jellege:
Szabadonálló, egy teljes szélességében húzódó északi és két kisebb, déli belső udvart körülvevő, historizáló fürdőépület. Északon íves, Délen négyszögű alaprajzú. Az épület szimmetrikus. Emeletes, déli tájolású.

Külső:
Északi homlokzat: Keskeny lábazaton áll, amelyen szalagpárkány húzódik. A középrizalitot két, az oldalhomlokzatokra vezető íves szárny fogja közre. Síktető fedi.
A tizenegy tengely szélességű középrizalit egy kiugró, kubikus tömb. Középrészén hét axis visszaugrik, itt oszlopcsarnok húzódik. Az oldalakon az oszlopcsarnok melletti tengelyek (2 és 10) enyhén előreugranak. Ezek felett kis, lapos tetős rotundák emelkednek.
A szélső tengelyek alacsonyabbak, bennük egy-egy félköríves ikerablak nyílik. Könyöklőjük hangsúlyos, volutás zárókövek díszítik őket, füzérdísszel. Az egyenes vonalú főpárkány felett egy füzérdíszes mellvéd húzódik, melyen jón ikeroszlopok állnak, a sarkon pedig tükrös pillér. Ezek párkányt hordanak, a pilléren két álló puttó figurája látható. A lábazatban félköríves pinceablak található. A rizalitok két még előbbre ugró tengelyeiben egy-egy díszes posztamensen álló, meztelen nőalak látható. Előtte félköríves kútmedence található. A szobor egy tükrös pilaszterekkel keretezett, félköríves fülkében emelkedik, melyet volutás zárókő és füzérköteg díszít. Felette gyámokon nyugvó, konvexen előreívelő, vas rácsos kis erkély látható. Az erkélyajtó egyenes záródású, párkány ugrik elé, amit két oldalt sima törzsű, füzéres jón oszlopok tartanak. A párkány felett két, egymással szembeforduló voluta látható, felettük tagozott szalagkeretes, ovális világítóablakok nyílnak. A sarkokon armírozás van, e két tengelyt a középrésszel együtt volutás kialakítású gyámokkal tagolt főpárkány zárja. A párkány felett emelkedő rotundákat sávozott törzsű, jón pilaszterek tagolják, köztük félköríves záródású fülkék sorakoznak. Minden második kagylódíszítésű. Egyenes, akrotérionos párkány koronázza. A rotunda előtt mellvéd húzódik, szélein nőalakok ülnek. A középső oszlopcsarnok két szélső tengelyében egyenes lezárású pincelejárat nyílik. A többi előtt pofafalakkal keretezett, egyenes vonalú lépcső vezet fel a bejárathoz. A középső három nyílás az ajtó. A pofafalakon egy-egy, ceten lovagló puttó szobra látható. A széleken, az oszlopokkal egyvonalban az alsó harmadukban függőlegesen sávozott törzsű, triglifes fejezetű falpillérek állnak. A törzsük alsó harmadában függőlegesen sávozott, sudarasodó oszlopok füzéres jón fejezetesek, melyeken a voluták között groteszk fejek láthatóak. Az oszlopok mögött, a félköríves nyílások között a falat a falpillérekéhez hasonló kialakítású óriáspilaszterek tagolják. Az ajtók és ablakok felett álló alakú, a téglalap rövidebb oldalain félkörívvel bővített, szalagkeretes felülvilágítók nyílnak. Az ablakok és ajtók keretezése halakból álló díszítést kapott. Zárókövük díszes, volutás. A felettük lévő falmezőkben füzérdísz látható. A világítóablakok középvonalában egy enyhe kiülésű, a pilaszterek "mögött" végigfutó szalagpárkány húzódik a hét axis egész szélességében. Ezen a részen a főpárkány tetején báboskorlát található.
Az épület szimmetrikus elrendezése miatt a nyugati oldalt bemutatva a keleti homlokzat is megismerhető.
Az alacsonyabb, íves szárny tizenegy félköríves árkádos tengellyel indul. Az árkádívek a széleken egy-egy magányos, sima törzsű, füzérdíszes jón oszlopra, köztük azonban oszloppárokra támaszkodnak. A főpárkány a középrizalit alacsony tengelyein húzódó párkány folytatása. Ezen vázás díszítésű báboskorlát, illetve középen cetes díszű mellvéd nyugszik. A falon az oszloptagolásnak megfelelően sávozott törzsű, egyszerű pilaszterek sorakoznak. A lábazatban láthatóak a félköríves pinceablakok. A tengelyekben egyszerű, egyenes zárású ablakok nyílnak, felettük ovális ablakok kaptak helyet. Köztük tagolt, keretezett falmező van ,füzérdísszel. Az egymás feletti nyílásokat keskeny, tükrös, volutás fejezetes pilaszterrel alátámasztott, tagozott szalagkeretű, íves, volutás záróköves mező fogja össze. E tizenegy tengely után egy, a közepén magasabb, három axisos előreugró szakasz következik. Itt a lábazaton egyenes lezárású pinceablakok nyílnak. A sarkokon egyszerű fejezetű, sávozott törzsű pilaszterek állnak. A nyílások az előzőekhez hasonló kialakításúak, a felső ablak azonban kör alakú. Középen a felső ablak szélesebb, félköríves, nincs alatta füzérdísz. Az alatta lévő nyílás fekvő téglalap formájú. A füzérdísz itt is megjelenik. A főpárkány frízét cetábrázolások díszítik. A következő öt axisban ismét az árkádos tagolás látható. Az oszlopok alsó része függőlegesen sávozott. Ez a rész a nyugati homlokzat első tengelyébe, egy hangsúlyosan előreugró, az íves szakasznál magasabb kapualj oldalfalába csatlakozik.

Nyugati homlokzat: Az északi szélén álló kapu félköríves lezárású, korabeli vas ráccsal lezárt. Lépcső vezet hozzá, mellette egy-egy igen magas posztamensen álló, alul függőleges sávozású, kagyló- és füzérdíszes fejezetű, jón oszloppár emelkedik. Ezek tartják a volutás és levéldíszes gyámos, egyenes vonalú főpárkányt. Az oszlopok mögött alul sávos, tükrös törzsű, egyszerű fejezetes pilaszterek tagolják a falat. A kapu ívét volutás zárókő díszíti, mellette füzérdísz található. Az ívmező faltükörben helyezkedik el, fölötte tükrös fríz található. A párkányon füzérdíszes, tömör mellvéd húzódik. A kaputól jobbra (D-re) egy háromaxisos átvezető szakasz következik. Az alsó szinten egyenes lezárású, felül félköríves ablakok nyílnak, a szakaszt enyhén kiülő falsávok előtt egyszerű pilaszterek tagolják. E homlokzatrész mellett található a nyugati oldal hangsúlyosan előreugró középrésze.
Ennek északi oldalhomlokzatán egy közös, félköríves felülvilágítóval kialakított egyenes záródású ikerablak és egy keskeny, félköríves ablak tagolja, vállvonalában szalagpárkány húzódik. A két axis közt és a homlokzatrész sarkán behúzva egy-egy sávos törzsű pilaszter emelkedik. A keskeny ablak fölött a következő tábla olvasható: Férfi-női gyógyfürdő.
A középrész déli oldalhomlokzatán három tengelyt alakítottak ki. Pilaszterek között félköríves ablakok tagolják, a könyöklődísz tükrös kialakítású. A nyílásokat sima törzsű pilaszterekre támaszkodó, tagolt szalagkeretes, volutás záróköves ívek övezik. A lábazaton magas, egyenes vonalú pinceablakok sorakoznak.
A rizalit főhomlokzatának tagolása: Abbbcccccbbba. A széles, félköríves kapuhoz egy íves, egykarú lépcső visz. Pihenője báboskorlátos, volutákkal díszítve. A kaput sávozott törzsű pilaszterpárok keretezik. Köztük (mindkét oldalon) a következő olvasható: FÉRFI-/ NŐI/ GYÓGY-/ FÜRDŐ. A pilaszterpárok a sávozott sarokról enyhén be vannak húzva. A fejezetek volutásak, melyek közt rozettadíszek, alattuk pedig cethal formájú figurális díszek láthatók. A pilaszterek között félköríves keskeny ablakok nyílnak, melyek felett füzérdíszek találhatóak. A kapu záróköve volutás, ívmezeje kovácsoltvas rácsos. A kapu felett, a főpárkányon egy ívmező emelkedik, melyben két, egymásnak hátat fordító cet látható, köztük kagylódísszel. A pilaszterek felett akrotérionok állnak.
A következő szakaszban a lábazaton nagy, kosáríves pinceablakok nyílnak. Felül sávozott pilaszterek között félköríves ablakok sorakoznak. A tagozott szalagkeretes ív párkányszerű vállkövekre támaszkodik, a könyöklőpárkány alatt faltükör található. A zárókő volutás.
A középrész ívesen előreugrik. A nyílások között sudarasodó féloszlopok állnak, melyek fejezetei olyanok, mint a fenti kaput körülvevő pilaszterekéi, csak itt a delfinek szájából füzérdísz is körbefut. A nyílások olyanok, mint az előbbiek, csak a félkörív keretezése széles, sávozott pilasztereken nyugszik. E szakasz fölött is húzódik báboskorlát.
A nyugati homlokzat középrészének legutolsó axisa (a) ugyanolyan kialakítású, mint a kapué. Kapu helyett itt azonban egy szalagkeretes, félköríves fülke látható, melyben vázadíszes posztamensen egy kis kút áll. A vázákat cetek díszítik.
A nyugati homlokzat déli részének kialakítása hasonló az északi oldaléhoz. A háromaxisos átvezető részen magas, egyenes lezárású pinceablakok nyílnak. A sávos pilaszterek között tükrös pilaszterekkel övezett, félköríves ablakok sorakoznak. A már leírt zárókövek láthatóak rajtuk. A szélső, magasabb, előreugró rész kialakítása hasonló, mint az északi oldalon, csak itt nem kapu található az oszloppár között, hanem kocsilejáró. Felette egy szalagkeretes, félköríves ablak kapott helyet.
Ettől D-re egy széles axis következik. Pinceszintje alacsonyabb, fektetett téglalap alakú ablak nyílik benne. Felette tagozott szalagkeretben egy félköríves nyílás látható. A szakasz szélei sávozottak, déli oldala átlósan lemetszett, mely átvezet a Ny-i és D-i homlokzat találkozásánál álló, kör alaprajzú sarokra. A báboskorlát itt is végighúzódik, átnyúlik a sarokrészre is.
A sarkokon a tagozott szalagkeretes, záróköves, félköríves ablakokat alul függőlegesen sávozott törzsű, volutás, cetes, füzérdíszes fejezetű oszlopok keretezik. A lábazaton fekvő téglalap alakú pinceablakok találhatóak.
A keleti homlokzat ugyanilyen kialakítású.

Déli homlokzat: Három, kupolával fedett pavilon tagolja. A magas, középső és az alacsonyabb szélső pavilonokat egyszintes szárnyak kötik össze. A széleken alacsony szakaszok kötik össze az oldalhomlokzatokkal.
A középső rizalit hangsúlyosan előreugrik. Egykarú lépcső és kétoldalt íves rámpa vezet hozzá. Sarkai armírozottak, oldalain a párkány alatt egy-egy egyenes záródású, hármas ikerablak nyílik, alattuk füzérdíszes fríz, felettük groteszk fejes, volutás mező található. A rizalit elején még egy kisebb, enyhébb kiülésű, sarokarmírozott falsáv ugrik előre, amiben a bejárat nyílik. Ennek oldalain a lábazaton egy-egy egyenes záródású ablak kapott helyet, fogrovatos szemöldökdísszel, triglifes gyámokon nyugvó szemöldökpárkánnyal. Egy köríves mező és gyöngysor köti össze a felette lévő, hasonló kialakítású ikerablakkal.
A bejáratot a szélekről behúzott, posztamensen álló, a törzsük alsó negyedében kanellurázott oszloppárok keretezik. Fejezetük volutás, a sarkokban stilizált palmettadísszel. Mögöttük hasonló kialakítású pilaszterek emelkednek. A kapu egyenes záródású, felette középen megtört, háromszöges timpanon emelkedik, benne fej díszítés látható. A kaput keretező pilaszterek tükreiben alulról felfelé rozetta- és cseppdísz található, fejezetük geometrikus díszítésű. Két félköríves fa kapuszárnya van, felettük fekvő téglalap alakú világítóval.
A timpanon felett tagozott övpárkány húzódik, ami felett nagy, félköríves felülvilágító ablak található. Az ívmezőkben fekvő alakok kaptak helyet. A fogrovatos főpárkány felett emelkedik a háromszögű timpanon, melyben ovális pajzsban Budapest címere látható, felette hármas korona, körülötte ornamens- és volutadíszítés van. A frízben a következő felirat olvasható: SZÉCHENYI FÜRDŐ. A timpanon felett a pavilon egész széltében végighúzódó alacsony mellvéd emelkedik, melynek szélein, valamint a timpanon oldalai felett két-két ágaskodó ló bronz szobra áll. Ezek a kupola hátsó oldalán is megtalálhatóak.
A kupola dobja nyolcszögletű. Az É-D-i és K-Ny-i oldalakon szegmensívű, hármas világítóablakok nyílnak. Az ív közepe konkáv módon bemélyed, voluták közt elhelyezkedő kagyló látható itt. Mellette ornamentális dísz látható az ablak és a szegmensíves lezárás között. A sarkokon felül előreívelő gyámos, díszes falpillérek állnak, tetejükön vázadísszel. A kupoladob többi oldalán a fal felső részén, a fogrovatos csonkapárkány alatt kis kiülésű gyámokon hármas vakárkád húzódik. A kupola az alaprajznak megfelelően tagolt, A bordák díszesek, füzérdísz övezi. A világítóablakok felett kis, kör alakú kupolaablakok vannak. A laterna kerek, alján kiterjesztett szárnyú madarak néznek a négy égtáj felé. Felettük pilaszterekkel körülvett félköríves nyílások láthatóak.
Az oldalpavilonokhoz átvezető szárnyak hét axis szélességűek. Sávozott törzsű, volutás fejezetű pilaszterekkel elválasztott egyszerű, egyenes záródású ablakok tagolják. Felettük íves gyámokon konvex szemöldökgerenda található. A fogrovatos, csonka zárópárkány felett alacsony mellvéd húzódik, a középső axisban alacsony, íves, kagylódíszes oromzat emelkedik.
A szélső pavilonok is hangsúlyosan előreugranak, majd még egy rizalit kiemelkedik belőlük. A sarokarmírozás itt is megfigyelhető. A másodlagos rizalit és a közt a fal között, amiből kiemelkedik a sarkokban alacsony, egy-egy axisos bővítmények vannak, oldalaikon is egy-egy ablakkal. A nyílás egyenes záródású, gyámokon nyugvó szemöldökkel, rovátkolt könyöklővel. A fal tetején íves oromzat van, a sarkokon figurális vízköpők találhatóak.
A fogrovatos párkány az összekötő szárny magasságában végigfut az oldalpavilonokon. A főhomlokzat két szélső, keskenyebb axisában sávos keretbe foglalt faltükör látható, felül üres, tagolt szalagkeretes, gyöngysordíszítésű tondóval, amely alatt egyenes vonalú, cseppdíszes párkány húzódik. A tondó alján kétoldalt rozettadísz figyelhető meg.
A középső tengelyben félköríves teraszajtó nyílik. A teraszon áttört, geometrikus díszű kőkorlát húzódik. Az ajtó félköríves, egyszerű zárókővel. A teraszt a törzsük alsó részén kanellurázott, volutás, levéldíszes fejezetű oszlopok keretezik, melyek mögött hasonló kialakítású pilaszterek emelkednek. A párkány az oszlopok felett előreugrik. A terasz felett megtörik, a gerendázatba lapos szegmensív vág bele, hangsúlyos zárókővel. A párkány felett mellvéd emelkedik, a középaxisban trapéz alakú oromzattal, melynek két oldalán voluta található. A négyzetes kupoladob szélei átlósan le vannak vágva, sávozott vakolatúak. A sarkokon sima törzsű pilaszterek emelkednek, melyek előtt bronz cetábrázolások vannak. (A keleti kupola DNy-i oldalán hiányzik egy.) A kupoladob oldalain volutás fejezetű pilaszterek által közrefogott félköríves világítóablakok nyílnak. Az ablakok bemetszenek az egyenes vonalú főpárkányba, amire a pilaszterek felett íves, gyöngysoros párkány támaszkodik. A kupola tagolása ugyanolyan, mint a tamburé. Az ablakok felett kis világítóablakok találhatóak, a laterna is lemetszett sarkú. A kis ablak tetején volutával keretezett groteszk fej kapott helyet.
Az oldalpavilonoktól jobbra és balra (K-re és Ny-ra) az oldalhomlokzatokhoz vezető alacsony szakaszok következnek. Ezek egy-egy három axisos résszel indulnak. A három axis közül a középső szélesebb. A két szélsőben keskeny, tagozott szalagkeretes, félköríves ablakok nyílnak, középen faltükör látható, amelyben félköríves ajtó áll, amihez két oldalról kétkarú, egyenes lépcső visz fel, melynek pihenője áttört kő mellvédes. A párkány felett báboskorlát húzódik. Az axisokat sávozott törzsű pilaszterek választják el egymástól. Ez után egy-egy egyaxisos, magasabb, előreugró szakasz következik. Magas, kagylódíszes lábazaton álló, a törzsük alsó részén függőlegesen sávozott, volutás és füzérdíszes fejezetű oszloppárok keretezik a félköríves nagy ablakot. Az oszlopok mögött, a sávozott falon sima törzsű pilaszterek emelkednek. A gyámokon nyugvó csonkapárkány felett az alsó tagolást átvevő mellvéd emelkedik. Ezt a kis rizalitot egy alacsonyabb, egyaxisos szakasz köti össze a sarkon elhelyezkedő kis rotundával. Felette báboskorlát húzódik, mely a rotundán folytatódik. A homlokzatrész sávozott széleiből sávozott pilaszterek ugranak elő. Fekvő téglalap alakú pinceablakok láthatóak itt, valamint egy tagozott szalagkeretes, félköríves ablak.
:
Szabadonálló, egy teljes szélességében húzódó északi és két kisebb, déli belső udvart körülvevő, historizáló fürdőépület. Északon íves, Délen négyszögű alaprajzú. Az épület szimmetrikus. Emeletes, déli tájolású

Északi homlokzat: Keskeny lábazaton áll, amelyen szalagpárkány húzódik. A középrizalitot két, az oldalhomlokzatokra vezető íves szárny fogja közre. Síktető fedi.
A tizenegy tengely szélességű középrizalit egy kiugró, kubikus tömb. Középrészén hét axis visszaugrik, itt oszlopcsarnok húzódik. Az oldalakon az oszlopcsarnok melletti tengelyek (2 és 10) enyhén előreugranak. Ezek felett kis, lapos tetős rotundák emelkednek.
A szélső tengelyek alacsonyabbak, bennük egy-egy félköríves ikerablak nyílik. Könyöklőjük hangsúlyos, volutás zárókövek díszítik őket, füzérdísszel. Az egyenes vonalú főpárkány felett egy füzérdíszes mellvéd húzódik, melyen jón ikeroszlopok állnak, a sarkon pedig tükrös pillér. Ezek párkányt hordanak, a pilléren két álló puttó figurája látható. A lábazatban félköríves pinceablak található. A rizalitok két még előbbre ugró tengelyeiben egy-egy díszes posztamensen álló, meztelen nőalak látható. Előtte félköríves kútmedence található. A szobor egy tükrös pilaszterekkel keretezett, félköríves fülkében emelkedik, melyet volutás zárókő és füzérköteg díszít. Felette gyámokon nyugvó, konvexen előreívelő, vas rácsos kis erkély látható. Az erkélyajtó egyenes záródású, párkány ugrik elé, amit két oldalt sima törzsű, füzéres jón oszlopok tartanak. A párkány felett két, egymással szembeforduló voluta látható, felettük tagozott szalagkeretes, ovális világítóablakok nyílnak. A sarkokon armírozás van, e két tengelyt a középrésszel együtt volutás kialakítású gyámokkal tagolt főpárkány zárja. A párkány felett emelkedő rotundákat sávozott törzsű, jón pilaszterek tagolják, köztük félköríves záródású fülkék sorakoznak. Minden második kagylódíszítésű. Egyenes, akrotérionos párkány koronázza. A rotunda előtt mellvéd húzódik, szélein nőalakok ülnek. A középső oszlopcsarnok két szélső tengelyében egyenes lezárású pincelejárat nyílik. A többi előtt pofafalakkal keretezett, egyenes vonalú lépcső vezet fel a bejárathoz. A középső három nyílás az ajtó. A pofafalakon egy-egy, ceten lovagló puttó szobra látható. A széleken, az oszlopokkal egyvonalban az alsó harmadukban függőlegesen sávozott törzsű, triglifes fejezetű falpillérek állnak. A törzsük alsó harmadában függőlegesen sávozott, sudarasodó oszlopok füzéres jón fejezetesek, melyeken a voluták között groteszk fejek láthatóak. Az oszlopok mögött, a félköríves nyílások között a falat a falpillérekéhez hasonló kialakítású óriáspilaszterek tagolják. Az ajtók és ablakok felett álló alakú, a téglalap rövidebb oldalain félkörívvel bővített, szalagkeretes felülvilágítók nyílnak. Az ablakok és ajtók keretezése halakból álló díszítést kapott. Zárókövük díszes, volutás. A felettük lévő falmezőkben füzérdísz látható. A világítóablakok középvonalában egy enyhe kiülésű, a pilaszterek "mögött" végigfutó szalagpárkány húzódik a hét axis egész szélességében. Ezen a részen a főpárkány tetején báboskorlát található.
Az épület szimmetrikus elrendezése miatt a nyugati oldalt bemutatva a keleti homlokzat is megismerhető.
Az alacsonyabb, íves szárny tizenegy félköríves árkádos tengellyel indul. Az árkádívek a széleken egy-egy magányos, sima törzsű, füzérdíszes jón oszlopra, köztük azonban oszloppárokra támaszkodnak. A főpárkány a középrizalit alacsony tengelyein húzódó párkány folytatása. Ezen vázás díszítésű báboskorlát, illetve középen cetes díszű mellvéd nyugszik. A falon az oszloptagolásnak megfelelően sávozott törzsű, egyszerű pilaszterek sorakoznak. A lábazatban láthatóak a félköríves pinceablakok. A tengelyekben egyszerű, egyenes zárású ablakok nyílnak, felettük ovális ablakok kaptak helyet. Köztük tagolt, keretezett falmező van ,füzérdísszel. Az egymás feletti nyílásokat keskeny, tükrös, volutás fejezetes pilaszterrel alátámasztott, tagozott szalagkeretű, íves, volutás záróköves mező fogja össze. E tizenegy tengely után egy, a közepén magasabb, három axisos előreugró szakasz következik. Itt a lábazaton egyenes lezárású pinceablakok nyílnak. A sarkokon egyszerű fejezetű, sávozott törzsű pilaszterek állnak. A nyílások az előzőekhez hasonló kialakításúak, a felső ablak azonban kör alakú. Középen a felső ablak szélesebb, félköríves, nincs alatta füzérdísz. Az alatta lévő nyílás fekvő téglalap formájú. A füzérdísz itt is megjelenik. A főpárkány frízét cetábrázolások díszítik. A következő öt axisban ismét az árkádos tagolás látható. Az oszlopok alsó része függőlegesen sávozott. Ez a rész a nyugati homlokzat első tengelyébe, egy hangsúlyosan előreugró, az íves szakasznál magasabb kapualj oldalfalába csatlakozik.

Nyugati homlokzat: Az északi szélén álló kapu félköríves lezárású, korabeli vas ráccsal lezárt. Lépcső vezet hozzá, mellette egy-egy igen magas posztamensen álló, alul függőleges sávozású, kagyló- és füzérdíszes fejezetű, jón oszloppár emelkedik. Ezek tartják a volutás és levéldíszes gyámos, egyenes vonalú főpárkányt. Az oszlopok mögött alul sávos, tükrös törzsű, egyszerű fejezetes pilaszterek tagolják a falat. A kapu ívét volutás zárókő díszíti, mellette füzérdísz található. Az ívmező faltükörben helyezkedik el, fölötte tükrös fríz található. A párkányon füzérdíszes, tömör mellvéd húzódik. A kaputól jobbra (D-re) egy háromaxisos átvezető szakasz következik. Az alsó szinten egyenes lezárású, felül félköríves ablakok nyílnak, a szakaszt enyhén kiülő falsávok előtt egyszerű pilaszterek tagolják. E homlokzatrész mellett található a nyugati oldal hangsúlyosan előreugró középrésze.
Ennek északi oldalhomlokzatán egy közös, félköríves felülvilágítóval kialakított egyenes záródású ikerablak és egy keskeny, félköríves ablak tagolja, vállvonalában szalagpárkány húzódik. A két axis közt és a homlokzatrész sarkán behúzva egy-egy sávos törzsű pilaszter emelkedik. A keskeny ablak fölött a következő tábla olvasható: Férfi-női gyógyfürdő.
A középrész déli oldalhomlokzatán három tengelyt alakítottak ki. Pilaszterek között félköríves ablakok tagolják, a könyöklődísz tükrös kialakítású. A nyílásokat sima törzsű pilaszterekre támaszkodó, tagolt szalagkeretes, volutás záróköves ívek övezik. A lábazaton magas, egyenes vonalú pinceablakok sorakoznak.
A rizalit főhomlokzatának tagolása: Abbbcccccbbba. A széles, félköríves kapuhoz egy íves, egykarú lépcső visz. Pihenője báboskorlátos, volutákkal díszítve. A kaput sávozott törzsű pilaszterpárok keretezik. Köztük (mindkét oldalon) a következő olvasható: FÉRFI-/ NŐI/ GYÓGY-/ FÜRDŐ. A pilaszterpárok a sávozott sarokról enyhén be vannak húzva. A fejezetek volutásak, melyek közt rozettadíszek, alattuk pedig cethal formájú figurális díszek láthatók. A pilaszterek között félköríves keskeny ablakok nyílnak, melyek felett füzérdíszek találhatóak. A kapu záróköve volutás, ívmezeje kovácsoltvas rácsos. A kapu felett, a főpárkányon egy ívmező emelkedik, melyben két, egymásnak hátat fordító cet látható, köztük kagylódísszel. A pilaszterek felett akrotérionok állnak.
A következő szakaszban a lábazaton nagy, kosáríves pinceablakok nyílnak. Felül sávozott pilaszterek között félköríves ablakok sorakoznak. A tagozott szalagkeretes ív párkányszerű vállkövekre támaszkodik, a könyöklőpárkány alatt faltükör található. A zárókő volutás.
A középrész ívesen előreugrik. A nyílások között sudarasodó féloszlopok állnak, melyek fejezetei olyanok, mint a fenti kaput körülvevő pilaszterekéi, csak itt a delfinek szájából füzérdísz is körbefut. A nyílások olyanok, mint az előbbiek, csak a félkörív keretezése széles, sávozott pilasztereken nyugszik. E szakasz fölött is húzódik báboskorlát.
A nyugati homlokzat középrészének legutolsó axisa (a) ugyanolyan kialakítású, mint a kapué. Kapu helyett itt azonban egy szalagkeretes, félköríves fülke látható, melyben vázadíszes posztamensen egy kis kút áll. A vázákat cetek díszítik.
A nyugati homlokzat déli részének kialakítása hasonló az északi oldaléhoz. A háromaxisos átvezető részen magas, egyenes lezárású pinceablakok nyílnak. A sávos pilaszterek között tükrös pilaszterekkel övezett, félköríves ablakok sorakoznak. A már leírt zárókövek láthatóak rajtuk. A szélső, magasabb, előreugró rész kialakítása hasonló, mint az északi oldalon, csak itt nem kapu található az oszloppár között, hanem kocsilejáró. Felette egy szalagkeretes, félköríves ablak kapott helyet.
Ettől D-re egy széles axis következik. Pinceszintje alacsonyabb, fektetett téglalap alakú ablak nyílik benne. Felette tagozott szalagkeretben egy félköríves nyílás látható. A szakasz szélei sávozottak, déli oldala átlósan lemetszett, mely átvezet a Ny-i és D-i homlokzat találkozásánál álló, kör alaprajzú sarokra. A báboskorlát itt is végighúzódik, átnyúlik a sarokrészre is.
A sarkokon a tagozott szalagkeretes, záróköves, félköríves ablakokat alul függőlegesen sávozott törzsű, volutás, cetes, füzérdíszes fejezetű oszlopok keretezik. A lábazaton fekvő téglalap alakú pinceablakok találhatóak.
A keleti homlokzat ugyanilyen kialakítású.

Déli homlokzat: Három, kupolával fedett pavilon tagolja. A magas, középső és az alacsonyabb szélső pavilonokat egyszintes szárnyak kötik össze. A széleken alacsony szakaszok kötik össze az oldalhomlokzatokkal.
A középső rizalit hangsúlyosan előreugrik. Egykarú lépcső és kétoldalt íves rámpa vezet hozzá. Sarkai armírozottak, oldalain a párkány alatt egy-egy egyenes záródású, hármas ikerablak nyílik, alattuk füzérdíszes fríz, felettük groteszk fejes, volutás mező található. A rizalit elején még egy kisebb, enyhébb kiülésű, sarokarmírozott falsáv ugrik előre, amiben a bejárat nyílik. Ennek oldalain a lábazaton egy-egy egyenes záródású ablak kapott helyet, fogrovatos szemöldökdísszel, triglifes gyámokon nyugvó szemöldökpárkánnyal. Egy köríves mező és gyöngysor köti össze a felette lévő, hasonló kialakítású ikerablakkal.
A bejáratot a szélekről behúzott, posztamensen álló, a törzsük alsó negyedében kanellurázott oszloppárok keretezik. Fejezetük volutás, a sarkokban stilizált palmettadísszel. Mögöttük hasonló kialakítású pilaszterek emelkednek. A kapu egyenes záródású, felette középen megtört, háromszöges timpanon emelkedik, benne fej díszítés látható. A kaput keretező pilaszterek tükreiben alulról felfelé rozetta- és cseppdísz található, fejezetük geometrikus díszítésű. Két félköríves fa kapuszárnya van, felettük fekvő téglalap alakú világítóval.
A timpanon felett tagozott övpárkány húzódik, ami felett nagy, félköríves felülvilágító ablak található. Az ívmezőkben fekvő alakok kaptak helyet. A fogrovatos főpárkány felett emelkedik a háromszögű timpanon, melyben ovális pajzsban Budapest címere látható, felette hármas korona, körülötte ornamens- és volutadíszítés van. A frízben a következő felirat olvasható: SZÉCHENYI FÜRDŐ. A timpanon felett a pavilon egész széltében végighúzódó alacsony mellvéd emelkedik, melynek szélein, valamint a timpanon oldalai felett két-két ágaskodó ló bronz szobra áll. Ezek a kupola hátsó oldalán is megtalálhatóak.
A kupola dobja nyolcszögletű. Az É-D-i és K-Ny-i oldalakon szegmensívű, hármas világítóablakok nyílnak. Az ív közepe konkáv módon bemélyed, voluták közt elhelyezkedő kagyló látható itt. Mellette ornamentális dísz látható az ablak és a szegmensíves lezárás között. A sarkokon felül előreívelő gyámos, díszes falpillérek állnak, tetejükön vázadísszel. A kupoladob többi oldalán a fal felső részén, a fogrovatos csonkapárkány alatt kis kiülésű gyámokon hármas vakárkád húzódik. A kupola az alaprajznak megfelelően tagolt, A bordák díszesek, füzérdísz övezi. A világítóablakok felett kis, kör alakú kupolaablakok vannak. A laterna kerek, alján kiterjesztett szárnyú madarak néznek a négy égtáj felé. Felettük pilaszterekkel körülvett félköríves nyílások láthatóak.
Az oldalpavilonokhoz átvezető szárnyak hét axis szélességűek. Sávozott törzsű, volutás fejezetű pilaszterekkel elválasztott egyszerű, egyenes záródású ablakok tagolják. Felettük íves gyámokon konvex szemöldökgerenda található. A fogrovatos, csonka zárópárkány felett alacsony mellvéd húzódik, a középső axisban alacsony, íves, kagylódíszes oromzat emelkedik.
A szélső pavilonok is hangsúlyosan előreugranak, majd még egy rizalit kiemelkedik belőlük. A sarokarmírozás itt is megfigyelhető. A másodlagos rizalit és a közt a fal között, amiből kiemelkedik a sarkokban alacsony, egy-egy axisos bővítmények vannak, oldalaikon is egy-egy ablakkal. A nyílás egyenes záródású, gyámokon nyugvó szemöldökkel, rovátkolt könyöklővel. A fal tetején íves oromzat van, a sarkokon figurális vízköpők találhatóak.
A fogrovatos párkány az összekötő szárny magasságában végigfut az oldalpavilonokon. A főhomlokzat két szélső, keskenyebb axisában sávos keretbe foglalt faltükör látható, felül üres, tagolt szalagkeretes, gyöngysordíszítésű tondóval, amely alatt egyenes vonalú, cseppdíszes párkány húzódik. A tondó alján kétoldalt rozettadísz figyelhető meg.
A középső tengelyben félköríves teraszajtó nyílik. A teraszon áttört, geometrikus díszű kőkorlát húzódik. Az ajtó félköríves, egyszerű zárókővel. A teraszt a törzsük alsó részén kanellurázott, volutás, levéldíszes fejezetű oszlopok keretezik, melyek mögött hasonló kialakítású pilaszterek emelkednek. A párkány az oszlopok felett előreugrik. A terasz felett megtörik, a gerendázatba lapos szegmensív vág bele, hangsúlyos zárókővel. A párkány felett mellvéd emelkedik, a középaxisban trapéz alakú oromzattal, melynek két oldalán voluta található. A négyzetes kupoladob szélei átlósan le vannak vágva, sávozott vakolatúak. A sarkokon sima törzsű pilaszterek emelkednek, melyek előtt bronz cetábrázolások vannak. (A keleti kupola DNy-i oldalán hiányzik egy.) A kupoladob oldalain volutás fejezetű pilaszterek által közrefogott félköríves világítóablakok nyílnak. Az ablakok bemetszenek az egyenes vonalú főpárkányba, amire a pilaszterek felett íves, gyöngysoros párkány támaszkodik. A kupola tagolása ugyanolyan, mint a tamburé. Az ablakok felett kis világítóablakok találhatóak, a laterna is lemetszett sarkú. A kis ablak tetején volutával keretezett groteszk fej kapott helyet.
Az oldalpavilonoktól jobbra és balra (K-re és Ny-ra) az oldalhomlokzatokhoz vezető alacsony szakaszok következnek. Ezek egy-egy három axisos résszel indulnak. A három axis közül a középső szélesebb. A két szélsőben keskeny, tagozott szalagkeretes, félköríves ablakok nyílnak, középen faltükör látható, amelyben félköríves ajtó áll, amihez két oldalról kétkarú, egyenes lépcső visz fel, melynek pihenője áttört kő mellvédes. A párkány felett báboskorlát húzódik. Az axisokat sávozott törzsű pilaszterek választják el egymástól. Ez után egy-egy egyaxisos, magasabb, előreugró szakasz következik. Magas, kagylódíszes lábazaton álló, a törzsük alsó részén függőlegesen sávozott, volutás és füzérdíszes fejezetű oszloppárok keretezik a félköríves nagy ablakot. Az oszlopok mögött, a sávozott falon sima törzsű pilaszterek emelkednek. A gyámokon nyugvó csonkapárkány felett az alsó tagolást átvevő mellvéd emelkedik. Ezt a kis rizalitot egy alacsonyabb, egyaxisos szakasz köti össze a sarkon elhelyezkedő kis rotundával. Felette báboskorlát húzódik, mely a rotundán folytatódik. A homlokzatrész sávozott széleiből sávozott pilaszterek ugranak elő. Fekvő téglalap alakú pinceablakok láthatóak itt, valamint egy tagozott szalagkeretes, félköríves ablak.
Szabadonálló, egy teljes szélességében húzódó északi és két kisebb, déli belső udvart körülvevő, historizáló fürdőépület. Északon íves, Délen négyszögű alaprajzú. Az épület szimmetrikus. Emeletes, déli tájolású.

Állapotjelentések

2019.11.18 16:30 piroska állapot: 5 - egyéb

Egy kép.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Körhinta (0.153 km)
Barlangvasút (0.208 km)
Mesecsónak (0.326 km)
Állatkert (0.351 km)
Dodgem (0.377 km)
Műjégpálya (0.472 km)Kapcsolódó cikkek a Magazinban

Az épített emlékek megőrzésének egyik lehetséges módja az élményszerű, átélhető bemutatás, amikor egy történelmi épület önmagát fenntartóvá válik. Jó példák erre a budapesti törökfürdők, és Sághi Attila szerint példa lehetne egy római-kori palota, amely még a föld alatt várja a jobb időket.