Megújulásunk támogatója:  

A Vidám Park építményei

azonosító:
1218
törzsszám:
15988
szélesség (lat):
N 47° 31,175'
hosszúság (lon):
E 19° 4,993'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Ipari műemlék
eredeti főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29753
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Vidám Park egyes építményei és a hozzájuk tartozó technikai berendezések: Körhinta, Barlangvasút, a Céllövölde hátfala, a régi Hullámvasút és Mesecsónak, Dodgem; a 20. sz. első évtizedeiből származó építmények.
külső leírás:
Hullámvasút (Vidám Park)

Szabadonálló, nyugati tájolású építmény. A keleti, faszerkezetű pályához egy magas terméskő lábazaton álló, fa pavilon csatlakozik.

A nyitott fedélszékes, nyeregtetős pavilon középrésze előreugrik, északi irányból egyenes, egykarú fa lépcsőn lehet feljutni, mely a lábazatba van beépítve. A lábazat a járdaszintnél kissé mélyebbről indul. A középrizaliton szegmensíves ajtó és tőle jobbra egy-egy hasonló ablak nyílik. A kiugró rész után (D-re) egy egyenes záródású ablak és egy hasonló ajtó következik. A homlokzat déli szélén előreugrik a két, felfelé keskenyedő pillérre támaszkodó, egyenes, kétkarú, L alakú lépcső (kijárat). A járdaszintről kis lépcsők vezetnek le a lábazathoz.
A fenti pavilon nyeregtetejét négyszögletes, fa pillérek tartják. A rizalit két oldalán négy-négy, egyenes lezárású szakaszt tagolnak. A rizalit tagolása: aba. A középső nyílás szélesebb és magasabb, mint az azt körülvevők. Félköríves lezárású. A széleken lévő egyenes gerendázatú szakaszok felső sarkait átlós gerendák merevítik.

Barlangvasút:

Szabadonálló, nyugati tájolású, négyszögletes alaprajzú épület, felső szintjén lakás, földszintjében az egy sínpályán haladó, nyitott kocsikból álló barlangvasút található.

A földszint sziklákat, barlangot imitáló kulisszafal, betonból készült. Közepén egy nyílásban egy szárnyas, hétfejű sárkány zöldre festett szobra látható. A be- és kijárat nyílásai a jobb oldalon (D-re) helyezkednek el.
Felül egy hátraugró terasz kapott helyet, melyet két oldalt egy-egy lépcsőzetesen előreugró rizalit keretez. A rizalitokon egyszerű faltükrökben egyszerű, egyenes záródású, nagy méretű ablakok nyílnak, az alattuk húzódó mellvéd a középrészen eltűnik az alsó szint addig emelkedő rusztikus tömbje mögött. A két oldalrizalit mellett, a hátraugró részeken egy-egy egyszerű ablak nyílik. A terasz hátsó fala és nyílásai is jellegtelenek. A vakolat sávozott, az épület lapos tetővel fedett. Az oldalhomlokzatok nyílás nélküliek, a lakásba vezető lépcső az északi homlokzat nyugati sarkából nyílik.

Körhinta (Vidám Park)

Szabadonálló, kerítés közé fogott, nyolcszögletű, laternás tetős építmény.

Nyolcszögletű, vakolt, tégla építmény. ÉNy-i sarka négyszögletes, itt egyszerű, hullámos lezárású fal van, mely enyhén kiugrik és a többi oldalnál alacsonyabb.
A homlokzat oldalanként ugyanolyan. Lábazaton álló pilaszterpár keretezi a széles, kosáríves nyílást. A pilaszterek törzse tükrös, szalagkeretes, felül íves lezárású. Középen zsinórszerű szalagdísz lóg le. Az ívben két lecsüngő levelű, ornamentikus dísz található, a széleken is szétnyíló, lecsüngő levéldísz van. A kosáríves nyílás vállvonalában a szélekig csonkapárkány fut a pilaszterek "mögött". A nyílásban kétszárnyú, üvegezett ajtó található. Felette sugarasan sávozott kiugró faltükör látható, e fölött egymásba kapcsolódó négyzetekből álló díszsor. E fölött szalagdísz kapott helyet, két oldalt keskeny osztópárkány van. Egy alul egyenesre metszett, fekvő ovális ablak nyílik ez után, melyet oldalról fonatdíszes, középen alul-felül pedig levél- és rozettadíszes keretezés övez. Két oldalán lecsüngő füzérdísz látható. Felette az architráv a párkány felső széléig felhajlik. A főpárkány felett a pilaszterek tengelyében egyenes, középen ívesen felhajló mellvéd húzódik. Az építményt lapos sátortető fedi, nyolcszögű, bordás kupolával, laternával. A laterna dobjának oldalain félköríves ikernyílások vannak, a sarkain pilaszterek állnak. A kupola az akrotérionos főpárkány felett emelkedik. Az oromzaton, vas rácsban, K-ről haladva oldalanként különböző nyelveken a következő feliratok olvashatóak: Körhinta; Épült: 1906; Gebaut im Jahre 1906; Ringelspiel; Built in 1906; Merry go round.

Dodgem

Szabadonálló építmény. Egy vas tartópilléreken nyugvó, öt íves vas hevederrel tagolt sátortetős csarnok. A tető fával borított. A keleti fal beton, egy-egy egyenes vaslépcső vezet fel kétoldalt a műszaki karbantartó részlegbe. A vas pillérek között húzódik a beton peron, a pálya mélyített. Az üvegfal a tartópilléreken kívülre van húzva.

Jelenleg a Céllövölde szétszedett hátfalának darabjait itt tárolják.

Mesecsónak (Vidám Park)

Hajlított drótból készült színes, mesefigurákkal díszített kerítés övezi. A bejárat nyugat felé van.
A csónak egy keskeny, vízzel telt betonpályán úszik. A vizet a fa lapátkerék hajtja, mely a bejárattal szemközt helyezkedik el. A csónak bal (É) felé indul, elúszik az alvó óriás barlangban lévő, színesre festett szobra mellett, melyet egy mechanikus szerkezet mozgatni képes. Ez után a csónak beúszik egy barlangszerűen kialakított alacsony, négyszögű beton építménybe. Bent szűk, négyszögletes csőben úszik kétoldalt ráccsal leválasztva, különböző mesék figuráival készült dioráma képek sorakoznak. Pl.: Ludas Matyi (j. o.), Piroska és a farkas (b. o.), Hamupipőke (j. o.), Hófehérke és a hét törpe( j. o.), Vukk (j. o.), Dr. Bubó (j. o.), Maugli (j. o.), Jancsi és Juliska (j. o.), Vízipók csodapók (j. o.).

Rendezvényterem (Vidám Park)

Szabadonálló, U alakú udvart körülvevő, belső udvaros szárnyakkal bővített, északi és déli oldalán oszlopcsarnokos, egyszintes épület. Keleti falához egyéb építmények csatlakoznak.

Az U alakú udvar É-ra néz. A középrészben a rendezvényterem helyezkedik el. Udvarra néző homlokzatát három félköríves, üvegezett ajtó tagolja. Két oldalt kváderezett vakolatú falsávokba futnak bele a szárnyak előtt húzódó oszlopcsarnokok. A nyílásokat sima törzsű, korinthoszi féloszlopok tagolják. A nyílások ívei szalagkeretesek, vállvonalukban csonka osztópárkány húzódik végig a féloszlopok "mögött". Ez alatt sávozott a vakolat. Az íveken leveles zárókő látható. Köztük egy-egy rozettadísz van. A féloszlopokon fogrovatos párkány húzódik.
A kanellurázott jón oszlopokból álló oszlopcsarnokok egyszerű falpillérekkel csatlakoznak a homlokzathoz. A falon az oszloptagolásnak megfelelően sima törzsű, egyszerű pilaszterek sorakoznak. A párkány egyszerű kialakítású.
A nyugati oldalon két sorban három zömök, sudarasodó, egyszerű párna- és kockatagból álló fejezetű oszlopra, illetve négy pillérre támaszkodó árkádokkal kialakított kis terasz található. A lefedés gerendával osztott sík mennyezet.
A rendezvényterem déli homlokzata hasonló, mint az északi, csak két oldalán lévő keskeny, kváderezett vakolatú tengelyekben egy-egy ovális, volutás keretezésű cartouche található. A sarkokon az északi homlokzat féloszlopaihoz hasonló pilaszterek állnak.
A középrész nyeregtetős, a többit lapos tető fedi.
A rendezvényterem belseje jellegtelen, síkmennyezetes lefedésű tér. Pilaszterek tagolják.

Állapotjelentések

2014.08.13 10:10 piroska állapot: 4 - pont: 16

A Holnemvoltpark jelen állapotában - amely jó - csak nosztalgiára alkalmas.
Én 50 éve láttam utoljára, így élmény. A célközönség talán mi vagyunk.
A körhinta és a rendezvényterem használható, és rendezett.

Nem vagyok biztos abban, hogy érdemes a fenti kettő kivételével harcolni a "játékok"-ért.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Körhinta (0.018 km)
Barlangvasút (0.100 km)
Mesecsónak (0.183 km)
Dodgem (0.246 km)
Állatkert (0.474 km)