Megújulásunk támogatója:  

Svastits-Bogyay sírkápolna

azonosító:
12123
törzsszám:
11308
szélesség (lat):
N 46° 30,314'
hosszúság (lon):
E 17° 52,445'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
kápolna
eredeti típus:
r.k. kápolna
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
kápolna
jelenlegi típus:
r.k. kápolna
megye:
Somogy
helység:
helyrajzi szám:
076
település KSH kódja:
12973
földhivatal:
Kaposvár Körzeti Földhivatal
állapot:
Romos
rövid leírás:
A településtől É-Ny-ra, külterületen, enyhén lejtős terepen, szabadon álló, görögkereszt alaprajzú, egyenes szentélyzáródású épület, főhomlokzata előtt kétoszlopos portikusszal. A kápolna alatt kripta húzódik. Építtette Svastits Gábor saját birtokán, majd később a Bogyay család is használta.
külső leírás:
Külső
A településtől északnyugatra, külterületen, enyhén lejtős terepen, szabadon áll a görögkereszt alaprajzú, főhomlokzata előtt kétoszlopos portikusszal képzett, egyenes szentélyzáródású, historizáló stílusú kápolna. Portikusza és szentélye nyeregtetős, cseréphéjazatos. Középterét egykor fedő kupolája egy tűzvész során leégett. A kápolna alatt kripta húzódik.
Az épület téglafalazású, lábazata azonos magasságban körbefut, töredékes.
A déli főhomlokzat bejárata előtt portikusz húzódik, amelynek járószintje tíz lépcsőfokkal megemelt. A lépcsőfeljárat mellvédje falazott. A portikusz két, tagolt lábazaton álló toszkán pillérrel alátámasztott, síkfedésű.
A pilléreket összekötő teljes főpárkányzat körbefut az épület egészén. Az architráv lépcsőzötten tagolt. A fríz néhol rozettadíszes, a főhomlokzat középmezejében a stilizált kannelurás oszlopokkal keretezett márványtábla felirata: MDCCCLXXXXIV. A kis oszlopokhoz csigavonaldísz kapcsolódik. A gerendázat konzoltagos, néhol négyszöghasábokkal gazdagított. Timpanonja szintén konzoltagos keretezésű, középmezeje profilozott keretezésű körablakkal áttört.
Az egyenes záródású bejárati ajtó záróköves, szemöldökgerendája guttás konzolokkal és fogrovattal díszített. Az ajtót szintén toszkán falpillérek keretezik. Felette tagolt keretezésű faltükör található. (Egykor díszített lehetett.)
A döntött síkú oldalhomlokzatok középrizalitja vertikálisan metsződik a falsíkba, amelyet toszkán falpillérek kereteznek. Az ugyancsak timpanonnal koronázott rizalitok egytengelyesek, a félkörívesen záródó ablakok szalagkerete stilizált kváderosztású.
A középtérhez nem teljes szélességben, de azonos magasságban kapcsolódik az egyenes záródású, timpanonos oromzattal koronázott szentély. Oldalfalait egy-egy keskenyebb, félköríves ablak töri át, amelyek könyöklőpárkánya egykor konzoltagos volt. A szentély végfalának félköríves ablaka befalazott, könyöklőmezője gazdagon díszített. Az ablak alatt volt az egykori (jelenleg befalazott) kriptalejáró.
állapot leírása:
Az épület jelenleg üresen áll, elhanyagolt állapotú.
A kápolnához régen allé vezetett, amelynek fái még most is megvannak, de környezetük rendezésre szorul. Az épületet is benőtte a bozót.
A kápolna nagy része egy tűzeset miatt kiégett, így állaga jelentősen károsodott. A bejárathoz vezető lépcsőtagok töredezettek, hiányosak. Az előcsarnok fedélszéke hiányos. A bejárat feletti, évszámmal ellátott márványtábla rossz állapotú. A timpanonok szintén töredezettek, a fríz rozettadíszei, a gerendázat fogrovata néhol megmaradt.
A kápolna homlokzata egykor vízszintesen vonalazott volt, ez ma már csak a bejárati ajtó körül látható. A téglafalazás több helyen hiányos, sérült. Az egykori kupolája hiányzik, boltozata szintén hiányos. Az ablakok üvegezése nincs meg, keretezésük, architekturális részleteik, díszítő tagozataik töredékesek.
A belső járószintet feltörték, elhordták, a kőburkolat csak néhol maradt meg. Az oltár felépítménye hiányzik, alépítménye hiányos. A fali sírtáblák közül az egyik hiányzik. A templom egykori festéséből csak a szentély festése maradt meg.
A kripta elhanyagolt állapotú.

Állapotjelentések

2018.12.29 10:30 carmin állapot: 2 - pont: 41

A pusztuló kápolna teljesen körbe van szántva, út nem vezet ide. Az állapota aggasztó, kár érte.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.