Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus templom

azonosító:
11808
törzsszám:
11280
szélesség (lat):
N 47° 29,903'
hosszúság (lon):
E 17° 7,694'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ev. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
ev. templom
megye:
Győr-Moson-Sopron
helység:
helyrajzi szám:
84 (környezet: 83, 109, 110, 112, 15, 13, 16, 17, 27, 28, 63, 73, 74, 81, 82, 85, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 106, 113, 119/1, 119/2, 120)
település KSH kódja:
6239
földhivatal:
Kapuvár Körzeti Földhivatal
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
Az evangélikus templom Vadosfa központjában, háromszög alakú téren emelkedik. Jelen formájában 1912-ben, Vogel József soproni építész tervei szerint épült. A nagyméretű templom téglalap alaprajzú. Nyugati homlokzatát a hajóval azonos szélességű, de annál alacsonyabb, kétszintes karzatot magába foglaló nyugati építmény foglalja el, amelynek földszintjén három portál nyílik, középrésze fölött pedig karcsú torony emelkedik. A templomtér keleti vége egyenes lezárású, melyet alacsonyabb záradékú poligonális alaprajzú sekrestye bővít.
külső leírás:
Külső: A vadosfai evangélikus templom a kicsiny falu közepén, a településen áthaladó négy út találkozása mellet kialakult, nyújtott háromszög alakú téren emelkedik. A kis lélekszámú falu történelmi események folytán (1681-es soproni országgyűlés után az egyik kijelölt evangélikus istentiszteleti hely volt) különösen nagyméretű temploma nyújtott téglalap alaprajzú, nyugati része felett karcsú torony emelkedik, keleti oldalát poligonális sekrestye bővíti, oldalait támpillérek tagolják. A hajót meredek vonalú lapos, íves végű cseréppel borított nyeregtető fedi, az álkereszthajók felett erre merőleges gerincű keskenyebb nyeregtető húzódik. A templomot alacsony cementes lábazat övezi, a falakat törtfehér kőporos vakolat borítja. A támpillérek, párkányok, nyíláskeretek esetében a nyers, vörös színű téglafelület látható.
A nyugati homlokzatot a hajó nyugati oldalához tűzött, a hajónak megfelelően három szakasz széles és egy szakasz mélységű nyugati építmény foglalja el. A nyugati építmény kétszintes, három félköríves lezárású portállal nyílik nyugat felé, a portálok a homlokzat szélességében kialakított, négy lépcsőfokkal megemelt, kisebb poligonális alaprajzú térre vezet. A nyugati építmény a hajónál alacsonyabb, főpárkánya nagyjából a hajó oldalát tagoló támpillérek záradékának magasságában fut. Az oldalsó szakaszokat félnyeregtető fedi, melyek szöge megegyezik a főhajót fedő nyeregtetőével. A nyugati építmény középrésze felett a nyolcszögletes kialakítású karcsú, magas torony emelkedik, a torony oldalai szélesebbek, mint a sarkok. A torony nyugati sarkainak szélességével a homlokzat elé lép. A nyugati építmény két szintre oszlik, a főbejárat a toronyaljba nyílik, a két oldalsó bejárat a karzatokra felvezető lépcsőházakat foglalja magába. A főportált egyszerű téglakeret övezi, faajtó szárnyait tábladísz tagolja, a táblák közepén rozetta látható. Az ajtószárnyakat ornamentális fémveretek díszítik, a kilincs szintén műves alakítású. Az ajtó felső részén kovácsoltvas fémráccsal ellátott, üvegezett lunetta látható. A két mellékportál hasonló alakítású, csak kisebb méretűek. Ezek esetében a lunetta védőrácsa kevéssé díszes, s a téglakeret is csak a félköríves záradékot övezi. De az oldalportálok félmagasságban téglapárkány húzódik, amely a kapuk kerete mellett lefut. Ez a párkánysáv a toronyhomlokzatra nem fordul át. A nyugati építmény szintjeit kihangsúlyozó osztópárkány mindhárom homlokzati szakaszt átfogja, átfordul az oldalakra, a főkapu felett pedig szegmensíves alakítású. A szélső szakaszok felső szintjén mind a nyugati, mind a déli és az északi oldalhomlokzatokon keskeny, magas ikerablakok találhatók. Az ikernyílásokat tégla könyöklőpárkány fogja össze, félköríves lezárásukat téglakeret hangsúlyozza, mely az ablakok vállmagasságában a nyugati építményen körbefutó párkánysávba csatlakozik. A toronyhomlokzaton ez a párkány szintén szegmensíves, alatta a protestáns templomok leggyakoribb felirata (ERŐS VÁRUNK NÉKÜNK AZ ISTEN) olvasható. A falkorona alatt vakívsoros párkány fut, felette téglafríz látható, mely az oromfalra is átfordul, azonban ez a párkánysáv a torony tagolását nem befolyásolja. A torony az alsó két szint felett további háromból áll. A harmadik szinten téglakeretes körablak látható, melyet négykaréjos ólomkerettel osztott színtelen ablaküveg tölt ki. A következő, negyedik szint oldalait közös félköríves téglakeret alá foglalt ikerablak tagolja. A felső szint oldalain félköríve lezárású ablak látható, ezen a szinten a profilált erőteljes kiülésű osztópárkány felett, az ablak könyöklőmagasságában vékony téglapárkány fut. A torony koronapárkányát vakívsor s felette nyerstégla fűrészfogas fríz alkotja. A bádoggal fedett toronysisak karcsú, négy oldalán meredek háromszögű oromzat bővíti, az oromzatok középrészén pedig 12 fokkal tagolt téglamedalionok (órakeretek) láthatók.
Mindkét oldalhomlokzatot nyolc-nyolc támpillér osztja hét szakaszra, a középső szakasz valamivel szélesebb, meredek, háromszögű oromzat tünteti ki, melyet a hajóra merőleges nyeregtető fed. Ezt a középső szakaszt - álkereszthajót - mindkét oldalon félköríves lezárású kapu töri át. A kapukhoz lépcső vezet, a nyugati homlokzat portáljaihoz hasonló alakítású kapukat kétszárnyú tábladíszes faajtó zárja, az ajtószárnyakon ornamentális veretek és pántok és kilincs látható. Az ajtó felett kovácsoltvasráccsal védett üvegezett lunetta látható, melyet itt is téglakeret övez. A kapu felett, annak tengelyében félköríves lezárású ablak nyílik. Az oromzatot emelkedő vonalú vakívsor keretezi, közepén téglakeretes körablak látható. A hajófalat tagoló támpillérek sekély kiülésűek, kétlépcsősek, vízvető-párkányuk egyszerű alakítású, a záradékuk a főpárkányt nem éri el. A keskeny szakaszokat magas - mind a mellékhajó, mind a karzat szintjét átfogó félköríves lezárású ablakok tagolják. Az ablakokat négyzethálós ólomrács tagolja, melyet színtelen üvegtáblák töltenek ki. Az ablakok könyöklőjét és lezárását vörös téglakeret hangsúlyozza. A főpárkány alatt konzolokon nyugvó vakívsor fut, amely felett kétsoros téglafríz húzódik.
A keleti homlokzat falsarkait a cementes lábazat felett induló téglalizénák tagolják. Koronapárkánya alatt vakívsor látható, amely felett kétsoros téglafríz húzódik. A szentélyfal tagolatlan. A templom keleti oldalát középütt széles poligonális alaprajzú sekrestye bővíti. A sekrestye kétszintes a hajónál alacsonyabb, sátortetejének záradéka csak kevéssel nyúlik a hajó koronapárkánya fölé. A poligonális sekrestyebővítményt profilált főpárkány koronázza, alatta vakívsor húzódik. Az alsó szint középrészén keskeny kétszárnyú ajtó nyílik, az oldalakon egy-egy félköríves lezárású ablak látható. Az ablakok záradékát téglakeret övezi, könyöklőjük vonalában vékony téglapárkány húzódik, ugyanez a díszítősáv ismétlődik a két szint között, valamint az emeleti ablakok vállvonalának magasságában. Az emeletet oldalanként egy-egy félköríves ablak tagolja, ezek könyöklőjét és lezárását hangsúlyozza téglakeret. A templomot kovácsoltvas elemekből és dróthálóból álló (1880 körül, vagy 1912-ben készült) kerítés övezi.
állapot leírása:
A vadosfai evangélikus templom állapota a körülményekhez képest megfelelő, azonban az épület több része (külső) helyreállítást, vízelvezetést igényel. A egyházközség a templomot 2000-ben újrafedette. A külsőn a vakolat több helyen (álkereszthajó-oromzatok, párkányok) mállik, vagy lehullott. A támpillérek a téglaburkolatából a több tégla kihullott, itt cserékre lenne szükség. A belsőben a boltozat néhány részén - valószínűleg vizesedés miatt - a felső festésréteg pereg. A Radó István címerével díszített 1719-ből származó festett templomi pad, oldalsó részei szétestek, pántjai rozsdásak. Az 1720-as években készült halotti zászló állapota a műtárgy fennmaradását veszélyezteti, szintén sürgős restaurálásra szorul. Ezektől a felújítással kiküszöbölhető problémáktól eltekintve az épület, illetve berendezési, felszerelési tárgyainak fenntartásáról jól gondoskodnak.

Állapotjelentések

2009.03.01 17:19 hetykekutya állapot: 4 - koordináta: N 47° 29,903' E 17° 7,694' - pont: 10

Rendben.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.