Megújulásunk támogatója:  

Semsey Andor Múzeum

azonosító:
11601
törzsszám:
11091
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
eredeti típus:
általános iskola
megye:
Hajdú-Bihar
helység:
helyrajzi szám:
791
település KSH kódja:
2918
földhivatal:
Debrecen Megyei és Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Iskola, jelenleg múzeum, 1889-1890. A település kegyúri központjában, a katolikus templom mellett áll, az utcavonalra merőleges elhelyezkedésű, oldalhatáron álló, téglány alaprajzú épület. Semsey Andor építtette. A 20. század végén hosszirányban újabb helyiségekkel bővítve.
külső leírás:
Az épület a település központi részén, a római katolikus templom mellett és a Semsey-kúriával szemközt áll. Szabálytalan négyzet alakú, kerítéssel határolt telken, az utcavonalra merőleges elhelyezkedéssel, az oldalhatárra épült.
Az épület eredeti, 1890-ben épült része középbejáratos, jellegében egymenetes, három nagyobb, majd mögötte, kétmenetes rendszerben három kisebb helyiségből áll. Az első helyiség előtt 40 cm széles ereszalja, az udvari homlokzat további szakaszán háromnyílásos kosáríves lopott tornác húzódik. Az egykori véghomlokzaton lévő helyiségekből, külön bejárat mögül vezet a pincelejárat, valamint a padlásfeljáró.
Az eredeti épületrész vályogtégla falazatú, vakolt és fehérre festett, körben barna lábazattal. A három nagy helyiség burkolata mozaiklap, a hátsó, kisebb helyiségek közül a könyvtár hajópadlóval, a raktárak simított cementtel burkoltak, a tornác laptégla burkolatú. A nyeregtető cseréppel fedett. Az utcai homlokzatot egy sor cseréppel fedett vízvető párkány osztja ketté. Az oromzat kissé a tetősík fölé nyúlik, keretezett, bádoggal fedett, közepén két kerek padlásnyílás, fölöttük pedig hasonló keretdísz helyezkedik el. Az épület utcai és udvari homlokzatán, valamint a hátsó hosszhomlokzatán négy-négy, egyenes záródású, hatszemes, kétrétegű, pallótokos ablak található.

állapot leírása:
Az épületet 1992-1995 között hosszirányban egy újabb épületrésszel bővítették. A bővítmény kétmenetes, udvar felöli részén egy kiállítóterem, mögötte, a hátsó részen a régi épületrész felé egy vizesblokk, mellette egy iroda kapott helyet.
Az új épületrész külső megjelenése illeszkedik a régi épülethez. Az épület tömegformája nem változott jelentősen, hiszen az új rész az eredeti épület vonalában, annak hosszirányú bővítéseként épült.

Az azonos típusú cseréppel fedett nyeregtető csatlakozik az eredeti épület tetőzetéhez, az udvari homlokzatra nyúló ereszalja az eredeti épület első helysége előtt húzódó eresszel egyezik. A bővítmény nyílászárói is megegyeznek az eredeti részen lévőkkel. Az épületben mindenütt központi fűtés van.

Állapotjelentések

2016.08.28 19:05 Kimberli1 + Imi30 állapot: 5 - pont: 2

Az épület nagyon szép állapotban van Étterem üzemel benne.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.