Megújulásunk támogatója:  

Református templom és parókia

azonosító:
11586
törzsszám:
11114
szélesség (lat):
N 47° 11,154'
hosszúság (lon):
E 21° 26,293'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
ref. templom
megye:
Hajdú-Bihar
helység:
helyrajzi szám:
592 (környezet: 591, 593/1, 608, 609, 612, 613, 611, 635)
település KSH kódja:
15167
földhivatal:
Berettyóújfalu Körzeti Földhivatal
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
A település egykori központjában, utcavonalon, szabadon álló, egyhajós, egyenes záródású, kontyolt nyeregtetős templom Ny-i homlokzatán hagymasisakos toronnyal, D-i oldalán téglány alaprajzú, kontyolt nyeregtetős előtérrel. A templom egyhajós, síkmennyezetes, két végében karzattal. Az 1784-es szószék falazott, faszerkezetű koronával. A templomtól D-re, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, részben alápincézett parókia.

külső leírás:
A jelenlegi templom azon református templomok közé sorolható, amelyek a türelmi rendeletet követő építési időszakban készültek. Az emlék-együttes egyik legjellegzetesebb vonása a klasszikus barokk formák késői megjelenése a tér- és tömegformálásban. Ennek oka abban kereshető, hogy a sokáig háttérbe szorított református egyház az újonnan épített templomok formai jegyeivel is hangsúlyozni kívánta egyenrangúságát.
1928-ban fagalériás, tűsisakos tornyát átépítették, ezzel a templom kialakítása egyszerűbb lett, mint a hasonló jellegű, eredeti állapotukban megmaradt templomoké.
Belső kialakítása a hagyományt követi, életben tartotta a két évszázados református templomépítészet gyülekezeti szertartásának elvárásait.
A parókia a 19. század második felében épült. Klasszicizáló homlokzata igazodik a templomhoz, meghatározza a települést.

Külső
A település egykori központjában, utcavonalon, szabadon áll az homlokzati tornyos, egyhajós, egyenes záródású templom. Kétszintes, hagymasisakos tornya bádoggal, a hajó kontyolt nyeregteteje palával fedett. A hajó déli oldalhomlokzatához téglány alaprajzú, önálló félnyeregtetős, ugyancsak palával fedett előcsarnok kapcsolódik. A torony déli oldalához kis toldalékot emeltek.
A homlokzat elé lépő kétszintes torony sarkaihoz az alsó szinten lépcsőzötten alakított, vízvetős, rézsűs támpillérek kapcsolódnak. A homlokoldalak falsávos keretezésűek. A bejárati ajtó egyenes záródású, felette körablak áll. A felső szint magasabb alsó zónájának felső szakasza minden oldalon egy félköríves ablakkal áttört, órapárkánnyal záródik. A felső szint későbbi beépítés, az egykori fagaléria átépítése után alakult ki. Sisakja horganyzott lemezzel fedett, benne felirat: 1928.
A tornyot két oldalról a hajó íves oromfala fogja közre. Háromszakaszos, ablakai könyöklőpárkányosak, félköríves záródásúak, a középső tengelyekben álló ajtók szegmensíves záródásúak. Az északi oldalhomlokzat egykori bejáratát befalazták. Az előcsarnok szegmensíves bejárata délről nyílik. A hajó tetőszerkezete a torony felől keskeny szakaszon bádoglemezzel fedett.
A keleti véghomlokzatot kis félköríves záródású ablak töri át.

A templomkertben II. világháborúban elesett katonák emlékműve áll.

Parókia
Külső
Az templomtól délre, szabadon áll az előkertes L alaprajzú, egyszintes, nyeregtetős, délről oromzatos lezárású parókia. Az utcai szárny nyugati főhomlokzata 5 tengelyes, a szabályos kiosztásban álló egyenes záródású, szalagkeretes ablakok szemöldökpárkánya egyenes. A tengelyeket falsávok tagolják. A templom felőli első tengelyt befalazták.
A lefutó szárny északi homlokzata 4 tengelyes, ablak-kialakítása megegyezik a főhomlokzatéval. Mindkét szárny udvari homlokzatát átalakították. A főszárny udvari homlokzatát a folyosó nagy méretű ablakai törik át. A két szárny találkozásánál, a könyökben önálló tetőszerkezetű, bádoggal fedett toldalékot emeltek. A lefutó szárny déli homlokzata egytengelyes, deszkaoromzatos.

állapot leírása:
A templom valamennyi homlokzatán kb. 2 m magasságban vizesedés nyomai fedezhetők fel. A homlokzatokat díszítő lezáró párkányzat töredékes, hiányos.
A torony lehulló vakolata a hajó cserepezését folyamatosan veszélyeztette, ezért javítások történtek. Ennek következtében a torony felőli szakaszon a palafedést bádogra cserélték. A torony alsó szakaszán található ovális ablaktokok elkorhadtak.
A toronyhoz délről 1912 vagy 1928 körül lépcsős toronyfeljáratot emeltek. A hajó északi bejáratát befalazták.
A torony egykori fagalériáját 1928-ban befalazták, gúlasisakját hagymasisakra cserélték.
A régi kémény helyére az elmúlt években új kéményt emeltek.
Az egykori kőpilléres kerítést elbontották, helyére egyszerű kialakítású vaskerítést emeltek.
A belsőben megmaradtak a fakarzatok és a szószék, a padozatba a közelmúltban a fűtővezeték tartóvasait rögzítették. A templom középterében elhelyezett vaskályha tűzveszélyes.
Az ablakoknál kialakított vízelvezető nem megfelelő, veszélyezteti a falazatot.
A mennyezeten nagyobb repedések láthatók. A templom tömege dél felé kissé megsüllyedt. A járószint burkolata egy-két helyen hiányzik.
Az orgona nem működik.

A parókia felújítása jelenleg folyamatban van. Egy korábbi átalakítás során az eredetileg nyitott folyosót befalazták, beüvegezték. A két szárny találkozásánál toldalékot emeltek. A lefutó szárnyban gyülekezeti termet alakítottak ki. A homlokzati kialakítása változott: a főhomlokzaton egy tengelyt befalaztak, az északi falon a kiosztás megváltozott, a díszítő tagozatok hiányoznak.
A belső helyiségek felújítottak, a szabadkéményeket elbontották. A pince boltozatát újra boltozták.

Állapotjelentések

2018.05.28 14:39 Emese62 állapot: 3 - pont: 26

Egyre romlik az állapota, nagyon vizesedik, a tető beázik, málik a vakolat, szomorú látvány! Bádogozási hibák. A parókia türhető állapotban van, az udvar rendezett.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.396 km)
Lakóépület (0.407 km)
Lakóépület (0.407 km)
Lakóépület (0.418 km)
Lakóépület (0.429 km)
Lakóépület (0.451 km)
Lakóépület (0.459 km)