Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
11483
törzsszám:
16174
szélesség (lat):
N 47° 30,436'
hosszúság (lon):
E 19° 3,982'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
többlakásos lakóház
eredeti altípus:
bérház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
jelenlegi típus:
többlakásos lakóház
jelenlegi altípus:
bérház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
28715
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Két egyidőben épült, különálló lakóházból később összekapcsolt épület.
Az Andrássy úti épület zártsort lezáró, keretes beépítésű, háromemeletes, neoreneszánsz lakóház. Az épületben a neoreneszánsz kapualjból balra nyíló lépcsőházban háromkarú vörösmészkő lépcső található lapos öntöttvas bábokból álló, fa kapaszkodófelületű korláttal, cégjelzéses öntöttvas oszlopokkal támasztott emeleti pihenőkkel. A vakolatdíszes udvari homlokzatokon körbefutó konzolos függőfolyosó, kovácsoltvas korláttal. Udvaron vörösmészkő kút. Épület hátsó szárnyában U-alakú, kovácsoltvas korlátú melléklépcső található. Az épület nyílászárói eredetiek. A pincében poroszsüveg boltozat található.
A Vörösmarty u. 39. számú épület egyemeletes, U-alakú belső udvaros neoreneszánsz főúri palota rizalittal és erkéllyel kiemelt középtengelyű, neoreneszánsz vakolatdíszű főhomlokzattal, U-alakú udvarral, vörösmészkő fokos, öntöttvas korlátú lépcsővel, eredeti nyílászárókkal. A pince dongaboltozatos szakaszok egymáshoz kapcsolásából áll.
külső leírás:
Andrássy út 66. - Vörösmarty utca 37.:
Háromemeletes saroképület homlokzatonként tíz-tíz tengellyel.
Az Andrássy úti homlokzat első tengelyében sarokrizalit, az ötödik tengelyben kapu található. Az ablakpárkányig emelkedő lábazati rész alsó sávja műkőből készült, felső sávja vakolt kváderezésű. A lábazati sáv felső éle profilozott zárású, a fölötte levő falsík vakolt kváderezésű, az ablakok záradékíve körül sugaras osztással. A földszint első-negyedik és hatodik-tizedik tengelyében félköríves záradékú ablakok nyílnak. A homlokzat ötödik tengelyében félköríves záradékú felülvilágítós kapu nyílik két eredeti, historizáló tagozatokkal díszített szárnnyal; a szárnyak üvegezett felső részén indadíszes és maszkos kovácsoltvas rács látható. A földszint és az első emelet között háromrészes osztópárkányzat húzódik, mely a sarokrizalitnál golyvázódik, és melyre az első emelet első, ötödik és kilencedik tengelyében lévő erkélyek konzolai és lemezei rámetsződnek. Az erkélyeket leveles-maszkos konzolok tartják, lemezük alsó síkja kazettás osztású. A konzolok közeiben a nyílások záradéka fölött egy-egy kisebb konzol található, melyek közül az első erkély alatti volutás, a második és a harmadik erkély alatti vájatolt kialakítású. Az épület első emeletén a sarokrizaliton erősebb, a többi tengelyben gyengébb kváderezés. Az első tengelyben lévő, negyedpilaszterek közötti tükörben ülő erkélyajtó félköríves záradékú, profilozott szalagkerete fölött az ívzugokban szalagdíszes koszorú. Az erkélyajtó záradékában a második emeleti erkélyt tartó volutás konzol; a konzol és a negyedpilaszterek közeiben stukkóornamentika. Az első és második emeleti erkélyeken oszlopszékek közötti baluszteres korlát található. Az első emelet második-negyedik, hatodik-nyolcadik és tizedik tengelyében ablak, ötödik és kilencedik tengelyben erkélyajtó nyílik. Az első emelet második-tizedik tengelyében található nyílásokat profilozott szalagkeret keretezi, homlokzaton végigfutó profilozott könyöklőpárkányuk alatt baluszterbetétes tükör. Az ablakok alatti baluszterbetétes tükrök közeiben tagolatlan falsík.
Első és második emelet között háromrészes osztópárkányzat, melyre a második emelet első, ötödik és kilencedik tengelyében lévő erkélyek konzolai és lemezei rámetsződnek. Az erkélyeket leveles-volutás konzolok tartják; az erkélylemezek alsó síkja geometrikus kazettákkal van tagolva. A konzolok közeiben a nyílások záradéka fölött egy-egy kisebb konzol található.
Az épület második és harmadik emelete oszlopszéken álló kompozit óriáspilasztersorral van átfogva. A sarokrizalit pilaszterei vájatolt törzsűek, a többi pilaszter törzse kváderezett osztású. A második és harmadik emeleti nyílások kváderezett falsíkba metsződnek. A sarokrizalit második emeletén félköríves záradékú erkélyajtó nyílik. Az erkélyajtó fölött konzolfejezetes pilasztereken háromrészes szemöldökpárkányzat nyugszik; konzolfejezetes pilaszterek mellett szemöldökpárkányzatig volutás fejezetű negyedpilaszterek emelkednek. Második emelet második-negyedik, hatodik-nyolcadik és tizedik tengelyében ablak, ötödik és kilencedik tengelyében erkélyajtó nyílik. Nyílásokat profilozott füles szalagkeret fogja körül, szalagkeretek felső élén profilozott, fogrovatsoros szemöldökpárkány ül. Az ablakok profilozott könyöklőpárkánya alatt faltükrök találhatóak.
Harmadik emelet első tengelyében félköríves záradékú, profilozott szalagkeretes ikerablak található a szalagkeretek záradékpontján egy-egy konzollal. Harmadik emelet második-tizedik tengelyében profilozott füles szalagkeretű ablakok találhatóak, melyek profilozott könyöklőpárkányai átfogják az óriáspilaszterek közeit. Az óriáspilasztereken háromrészes zárópárkányzat található felső tagján fogrovatsorral, ereszszerűen előrelépő részén levéldíszes konzolsorral.
Vörösmarty utcai homlokzat:
Az épület Vörösmaty utcára néző homlokzata tíztengelyes, melynek tizedik tengelye sarokrizalit. Az épület földszinti részének harmadik tengelyében ajtó, a többi tengelyben ablak nyílik. A Vörösmarty utcai homlokzat földszintjén alacsonyabb lábazat fölött kváderezett falsík található, melyen a főhomlokzatiaknál mélyebben ülő, álló téglány alakú ablakok találhatóak, melyek felső éle fölött a vakolat sugarasan van kváderezve. A homlokzat kialakítása az első-harmadik emeleten az első-kilencedik tengelyben a főhomlokzat köztes homlokzatszakaszainak kialakításával megegyező. A tizedik tengelyben lévő sarokrizalit kialaíktása a főhomlokzat sarokrizalitjáéhoz hasonló, csupán az ottani erkélyajtók helyén emitt baluszteres mellvédű ablakok találhatóak.

Vörösmarty 39.
Külső:
Zártsorban álló öttengelyes, egyemeletes épület első és ötödik tengelyben enyhén előrelépő oldalrizalittal.
Földszintjén függőlegesen erősen tagolt, kétszintes lábazati sáv található, melynek alsó sávjába pinceablakok metsződnek. A lábazati sáv felső, profilozott, a homlokzat teljes szélességében végighúzódó pereme a megfelelő szakaszokon a földszinti ablakok könyöklőpárkányát képezi. A földszinten mind az öt tengelyben, és az emelet első, második, negyedik és ötödik tengelyében ablakok, az emelet harmadik tengelyében erkélyajtó nyílik. A homlokzati falsávok vakolt kváderezésűek. A rizalitok szélein mindkét szinten erősebb a kváderezés. A földszinti ablakok felső éle fölötti sugaras kváderezésbe az ablakok fölött egy-egy erésebb rusztikájú kváder van ültetve. Földszint harmadik tengelyében, az első emeleti erkély alatt, lábazatról induló tükrös törzsű pilaszterek fölött a földszintet és az emeletet elválasztó háromrészes osztópárkányzat golyvázódva előrelép. Az osztópárkányzat golyvázódó szakaszára az erkély alatti szakaszon négy darab vájatolt konzolpár metsződik a szélső konzolpárközökben egy-egy stukkórozettával. A homlokzat első emeleti részén a szintek közötti osztópárkány és az ablakok könyöklőpárkánya között széles falsáv fut végig. Első emeletének első és ötödik tengelyben profilozott szalagkeretes ablak nyílik konzolokon nyugvó profilozott egyenes szemöldökpárkánnyal, profilozott könyöklőpárkány alatt szalagkeretes tükörrel. Az első emelet második és negyedik tengelyében profilozott szalagkeretes ablak található. Első emelet harmadik tengelyében lévő erkélyajtó két oldalán két-két, oszlopszéken álló toszkán jellegű pilaszter hord gazdag párkányzatot, mely az erkélyajtó fölötti szakaszon golyvázódva előrelép és timpanonos lezárást kap. Az erkélyajtó két oldalán lévő pilaszterpárok közeiben neoreneszánsz füzérornamentika díszlik. Az első emelet középső tengelyében lévő erkély alsó síkja tükrös osztású; középen szegmensívvel előrelépő erkélylemezének pereme profilozott kialakítású. Az erkély levéldíszes kialakítású és geometrikus hálójú kovácslotvas erkélykorlátjának felső peremén virágláda tartók, középszakaszán kör alakú mezőben barokkos szalagornamentika díszlik. A homlokzatot az oldalrizalitok fölött golyvázódó háromrészes párkányzat zárja.
állapot leírása:
Az épület műszaki állapota megfelelő, felújítása körülbelül tizenöt évvel ezelőtt történt. A homlokzaton folytonossági hiányok nincsenek; az általános elkoszolódáson túl az épület kifogástalan állapotban van. A főlépcsőház vasgerendákkal meg van erősítve. Az épület eredeti belső részletei szinte kivétel nélkül megtalálhatóak, és jónak nevezhető állapotban vannak. A Vörösmarty utca 39. szám alatti épületrész lépcsőkorlátja igénytelenül van kipótolva és meghosszabbítva az udvar bal oldalán épült új, oda nem illő toldalékszárny irányába.

Állapotjelentések

2010.10.22 12:31 Beka71 állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,443' E 19° 3,972' - pont: 6

Az épület szép állapotban van, de az erkélyeken vakolat hiányok vannak az Andrássy út felöli főhomlokzaton.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.032 km)
Iskola (0.044 km)
Bobula-ház (0.067 km)
Lakóház (0.078 km)
Lakóház (0.102 km)
Lakóház (0.105 km)
Lakóház (0.128 km)