Megújulásunk támogatója:  

Piatnik Nándor és fiai Játékkártyagyár

azonosító:
11373
törzsszám:
16088
szélesség (lat):
N 47° 30,125'
hosszúság (lon):
E 19° 4,639'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Régi
eredeti kategória:
Egyéb építmény
eredeti főtípus:
egyéb
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
33127 (környezet: 33126, 33129, 33130)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
-kielégítő|jó
rövid leírás:
Az Osztrák - Magyar Monarchia egyik legjobban működő, gyümölcsöző cége a Piatnik Nándor és Fiai Játékkártyagyár volt. A bécsi cég 1894-től volt jelen Magyaroszágon, majd lassanként több magyar céget is magába olvasztva a magyar és a közép-európai piacon monopóliumot szerzett magának. 1901-ben szerezték meg a VII. kerület külső részén húzódó Rottenbiller utca 17. szám alatti ingatlant, melyen új gyárépületet alakítottak ki. 1938 -ban a szomszédos telken elhelyezkedő lakóházat vásárolták meg az üzem bővítésére. Az államosítás természetesen a gyárat is érintette. 1980-as évekig működött itt játékkártyagyártás, majd a Magyar Posta tulajdona lett. Az 1990-as években privatizálták, s ekkor került a Guest Ltd. céghez, akik mindkét házszám alatti ingatlant megvásárolták. A 17. szám alatti épület rekonstrukciós munkálatait elvégezték, mely az épület századfordulós historizáló jellegét megőrizte, ahol lehetett visszaállította, így az épület egységét megtartva a modern kor igényeinek és felszereltségének megfelelő irodaház jött létre. Az udvaron északkelet irányban elnyúló üzemi helyiség, és a 19. szám alatti lakóház rekonstrukciós tervei elkészültek, ám kivitelezésükre még nem került sor.
A Rottenbiller utcai szomszédos telken fekvő ingatlanok ugyanazon a helyrajzi számon szerepelnek, s tulajdonosuk is azonos. A rekonstrukciós munkák igényessége, mely a műemléki értékeket szem előtt tartotta, indokolja az épületnek és a környezetének műemlékké való nyilvánítását.

külső leírás:
Az épület előtt az autóbehajtótól jobbra és balra kovácsoltvas kerítés fut végig, mely mögött kis előkert található. Az ötszintes épület utcai homlokzata nyolctengelyes, melyet a második és a harmadik emelet közt hangsúlyos vállpárkány tagol. A homlokzatokat meghatározzák a világos és sötét falfelületek váltakozása. A pinceszint téglalap alakú ablaknyílásai felett a földszint íves záródású, könyöklőpárkánnyal ellátott ablakai láthatók. A jobbról és balról számított harmadik tengelyben íves lépcső vezet fel a földszinti bejáratokhoz. A bejáratok két oldalán egy - egy kovácsoltvas lámpatest található. A kapunyílás új fémvázas, tölgyfabetétes ajtóval, felül íves üvegezett lezárással készült. A két középső tengely vonalában egy -egy sávolt felületű oszlop által a gépkocsi bejáró nagyméretű kapunyílása jelenik meg. A vakolatsávozással díszített földszinti falfelület élesen elkülönül az első emeleti szakasztól. Ez és a felette elhelyezkedő második emeleti szint a homlokzat architektúrájában összekapcsolódik, melyet az épület két szélén elhelyezett lizéna is jelez. Az autóbehajtó két oszlopa balusztrádos erkélyt támaszt alá az első emeleten. A két szint ablaknyílásait gazdag diszítőarchitektúrával alakították ki, sávozott keretezésével, konzolos párkányzattal. A második és a harmadik emelet közt tűnik fel a vállpárkányzat erőteljes architrávja, melyen egykor a Piatnik gyár neve kapott helyet. A harmadik emelet ablakai a párkányzatra támaszkodnak, közeit pilaszterek tagolják. A koronázópárkány felett magasodik a nyeregtető, melyen a tetőtéri ablakok nyílásai tűnnek fel.
A gépkocsibehajtó őtrészre tagolódik: a két szélső hevederes dongaboltozattal, míg a három középső csehsüvegboltozattal fedett. A boltozatokat elválasztó hevederek pilaszterekre futnak le. Az utca felöli első csehsüvegboltozattal fedett szakasz falmezőjébe irodákba nyíló ablakokat vágtak. A kocsibejáróba automata távirányítású sorompó került. Itt a kapubejáróban a stukkódíszítés megújult.
A központi szárny hátsó udvari homlokzata háromtengelyes. A középsőtengely alsó szintjén a kapubejárat íves nyílása látható, e felett négyosztatú ablakok. A jobboldali tengely átalakításon esett át, mivel itt helyezték el a személy liftet. A földszinten bontásra került a törtvonalú vasbeton lépcső, melynek helyére a felvonóakna lett elhelyezve. Ennek két oldalán új ablaknyílásokat vágtak, melyek követik a hátsó homlokzat ablakainak formáját. A baloldalon megmaradt az eredeti osztás, hatosztású ablakok nyílnak, ám a földszinten lépcsővel megközelíthető bejárat is látható.
A kétoldalon hátranyúló rövid szárnyak mindkét oldalon azonosak, kéttengelyesek. Egyszerűbb ablakainak vízszintes ablakosztói fogazatos díszítése még ma is látható.

Az üzem épülete

A 17. szám alatti irodaépület jobboldali hátranyúló szárnyához csatlakozik az egykori gyár szabálytalan alaprajzú épülettömege. Ez az üzemi szárny öttengelyes, melynek jobbról a negyedik tengelyében feltűnik a hangsúlyos lépcsőházi szakasz. A pinceszinten kívül még további öt szint található itt. Az ötödiken, vagyis a gépészeti szinten átjárási lehetőség van a szomszédos irodaépületbe. Az üzem főépülete lépcsőzetes kialakítású. Jobb oldali egysége négyemeletes, öttengelyes. Jobbról a második tengelyben az egykori teherfelvonó került elhelyezésre. A következő szakasz három emeletes és három szakaszos, míg a legszélső kétemeletes és négyszakaszos. Baloldalán egyszakasznyi mélységben hátraugratott kis toldalék kapott helyet, melyben bejárat nyílik a lépcsőházba.

A Rottenbiller utca 19. szám alatti épület

A lakóház előtt a kapubejárattól alacsony kovácsoltvas kerítés mögött előkert látható. Az épület kétemeletes, öttengelyes a szélső és a középső tengelyek rizaltiként enyhén előreugranak. Pinceszintje felett a földszint sávozott felületébe egyszerű szögletes ablaknyílásokat vágtak. A középső tengelyben nyílik az íves nyílású hatalmas kapubejárat. Keskeny osztópárkány felett emelkedik a téglaborítású, a széleken armírozással díszített felső két szint. Az első emelet íves nyílásait pilaszteres - architrávos keretezés fogja közre. A középső axisban a kapubejárat felett erkély ugrik előre, mely felett kevésbé hangsúlyos, kovácsoltvas korláttal ellátott erkély nyílik. A második emeleten íves ikernyílásokat helyeztek el bélletes ablakmélyedésekben, majd a tetőtér szellőzőablakai felett fogrovatos koronázópárkányzattal zárták le a homlokzatot.
A kapualj sík lefedésű, ahonnan balra és jobbra is lépcsőházat találunk. Az emeleti helyiségeket függőfolyosón keresztül lehet megközelíteni.

állapot leírása:
A 17. szám alatti épület teljes rekonstrukciójára sor került, így funkciójának megfelelő. Szép, harmonikus egységet képez.
Az üzemi épület külső állaga kielégítő, ám a belsőben látható a helyiségek elhasználódása, rossz karbantartása. A burkolatok és a vakolat felújításra szorulnak.
A 19. szám alatti épület helyzete a legrosszabb. Üresen álló helyiségeiben penészedés, beázás nyomai fedezhetők fel. Teljesen romosnak, elhanyagoltnak mutatkozik, így ennek az épületnek a rekonstrukcióját minél hamarabb kilátásba kell helyezni.

Állapotjelentések

2013.02.23 16:02 prozak01 állapot: 3 - pont: 8

A tulajdonképpeni gyárépület változatlanul jó állapotú, ám a 19-es szám alatti már kevésbé -betört ablakok, eltorlaszolt kapu, "omlásveszély" felirattal ellátott kordon..

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.134 km)
Lakóház (0.167 km)
Hági söröző (0.225 km)
Óvoda (0.268 km)
Lakóépület (0.272 km)