Megújulásunk támogatója:  

Szendrő-Várhegy, a Felsővár maradványai

azonosító:
11271
törzsszám:
11048
szélesség (lat):
N 48° 24,456'
hosszúság (lon):
E 20° 44,077'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Rom
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
ERŐDÍTMÉNY
eredeti főtípus:
erőd
megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén
helység:
helyrajzi szám:
1/2 (környezet: 24, 25, 26, 87, 88, 89)
település KSH kódja:
8077
földhivatal:
Edelény Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
Koraújkori vár maradványai.
külső leírás:
A belső vár szokatlan építészeti megoldású: a 17. sz. -i alaprajz és metszetek alapján szabályos 16 szögű falgyűrűvel övezett, a falhoz tapasztott épületekből és bejárati építménnyel ellátott nyolcszögű toronyból állt. A belső várat 3 kutatóárokkal vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a belső vár 4 m vastag földtöltésből áll. A földtöltésben leletmentes feltöltési rétegek találhatók. A központi toronyból mindössze a pinceszint alsó kősora maradt meg. A délkeleti oldalon az övezőfalból törtkőből készített, 1,5 m magasságú felmenő szakasz maradt meg, amely a domborzatból ítélve nyugat felé jóval magasabb is lehet. A 3. árokkal a bejárati építmény délnyugati sarkát találtuk meg. Ez a fal kelet felé egyre mélyebben van kiszedve. A belsővár alacsony falmaradványait a konzerválásig visszatemettük.
A vár fő védvonalát a dombtető alakjához idomított, sarkain olaszbástyákkal megerősített, ötszögben futó fal alkotta. Az ásatás a délkeleti bástyára terjedt ki, melynek feltárása során kiderült, hogy a 16. sz. 2. felében épített bástya nyugati szárnyfalát és déli homlokfalát 1670 k. oly módon építették át, hogy az eredeti fal elé (megváltoztatott irányban futó) újabb falazatot emeltek, a falközöket pedig feltöltötték. A homlok és szárnyfalak a felső falszakasz pusztulása után, az eredetileg a bástya belsejében felhalmozott feltöltés védelme alatt különböző magasságig állnak. A falak törtkőből készültek, a falsíkok egyenletesre nagyolt síkú kövekből készültek, a falmag rendszertelenül rakott, helyben öntött falazat. A falsíkon mintegy 1,5 m távolságban kiegyenlítő sorok vannak. A nyugati külső szárnyfal 1,5 m széles, közepén belső támpilllér erősíti. A fal jelenlegi koronája a délnyugati sarok irányába egyenletesen lejt. A nyugati belső szárnyfal 2,2 m széles, falkoronája a 17. sz.-i visszabontás után közel vízszintes. A déli falak ( szélesség: 2,2-2,5 m) külső síkján láthatók az építési állványzat gerendáinak fészkei. A külső fal koronája a délnyugati sarok felé enyhén lejt, a saroktól keletre a falsík mélyebben romlott ki. A belső fal koronája vízszintes, csupán a délnyugati saroknál lejt a falsarok felé rézsűsen. A vár robbantása elsősorban a délnyugati, délkeleti külső sarkokat, esetleg az északkeleti falsarkokat érintette. itt mindössze 1-1,5 m felmenő fal maradt meg. A keleti homlokfal jelenlegi falkoronája kelet felé erősen lejt: itt a fal belső oldalán minimális védőréteg szükséges, míg a keleti falsíknál változó magasságig (2-2,5 m) kell pótolni a falazatot. A jelenleg csak részben feltárt északi szárnyfal feltehetően 3,5-2-5 m magasságban áll, a falkorona külső és belső síkja között csupán 20-80 cm a különbség. Itt az északkeleti falsarok pusztult le mélyebben. A bástya belsejének közepén a földtöltés közel eredeti magasságban áll, az övezőfalak irányába lejt. A déli oldalon a két fal közötti feltöltést a külső fal koronájáig eltávolítottuk. Részlegesen eltávolítottuk a nyugati oldalon a két fal közötti feltöltést is.
állapot leírása:
Elhanyagolt, erdős, bozótos terület derékig érő fűvel. A település polgármestere a műemléki védettség kimondása előtt munkagéppel bozótirtűásnak álcázott, nagy károkat okozó "falkutatást" hajtott végre, ami a várfalakon kívül régészeti rétegeket is megrongált.
átfedő műemlék:
Szendrő Felsővár terület (2010.06.24 08:20 klo)

Állapotjelentések

2011.07.23 14:21 guess.who állapot: 3 - koordináta: N 48° 24,456' E 20° 44,077' - pont: 29

A vár területének állapota most talán jobb, mint a leírásban szerepel: bozót és cserjés gyakorlatilag nincs, a településről pedig széles, jól járható, kitáblázott és felfestett turistajel vezet fel a várhoz.
A várfalak feltárása folyik (vagy a közelmúltban folyt), mert több helyen ki van ásva az alapig, például a valamikori lakótorony is. Emellett a délkeleti várfalsarok egész jó állapotú, itt vélhetően komoly állagmegóvást végezhettek.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.