Megújulásunk támogatója:  

Volt szeszgyár, malom és kútház

azonosító:
11244
törzsszám:
11127
szélesség (lat):
N 46° 11,402'
hosszúság (lon):
E 20° 24,065'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Ipari műemlék
eredeti főtípus:
feldolgozó ipar
eredeti típus:
élelmiszeripari üzem
eredeti altípus:
szeszesital gyár
jelenlegi kategória:
Ipari műemlék
jelenlegi főtípus:
feldolgozó ipar
jelenlegi típus:
élelmiszeripari üzem
jelenlegi altípus:
szeszesital gyár
megye:
Csongrád
helység:
cím:
helyrajzi szám:
05563
település KSH kódja:
26666
földhivatal:
Makó Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
A Kiszombor külterületén található volt uradalmi szeszgyár és malom épületegyüttest képez, s az összetett épület É-D-i irányú hosszanti tengelye egyik végében a malom, másik végében a szeszgyár helyezkedik el. Kelet-nyugati irányban mindkét rész további szárnyakkal bővül. A téglaépület jellegzetes romantikus oromdísszel és visszafogott faldíszítéssel rendelkezik. Belső térkialakítása megőrizte építéskorabeli tagolását.
Az épülettől délre elhelyezkedő kútház téglaalapra emelt, négyzetes alaprajzú deszkaépítmény, cserépteteje alatt finom faragású ereszdísszel.
külső leírás:
A különböző magasságú részekből álló, összetett alaprajzú és tömegformálású téglaépület alaprajza egy hosszanti tengelyből áll, melynek egyik végén a szeszgyár hossztengelyre merőleges téglány alaprajzú szárnya és a metszéspontnál hozzájuk csatlakozó alacsonyabb, külön tetővel fedett helyiség található. A másik végen alakították ki a malmot, a tengelyre ugyancsak merőleges, mindkét irányba hosszan kinyúló, alacsonyabb szárnyakkal. A szeszgyár homlokzata három részre osztható, középen enyhén előreugró rizalittal, melyet háromszögű, a tetősík fölé magasodó oromfal zár. A rizalit sarkait az épület egész magasságában végigfutó falsáv hangsúlyozza, melyek az oromzatból kiemelkedő kis tornyocskákként zárulnak. A háromszögű orom csúcsát három tornyocska zárja. A rizalit vízszintesen két falsávval tagolt. Az alsó harmadban helyezkedik el két ablak, melyek szegmensívű, falsávos kerettel kiemelt záródása már áthúzódik a második harmadba, ahol a "SZESZ-GYÁR" felirat olvasható. Az oromzat felső harmadában két, szintén falsávval keretezett keskeny ablak fölött egy kör alakú nyílás látható. Az oromfal felső vonala fogazatos díszítésű. A középrizalit jobb szélén nyílik a boltozott pincébe vezető lejáró. A rizalittól jobbra és balra elhelyezkedő szárnyakon egy vízszintes falsáv fut végig szalagszerűen, s az egyik oldalon egy, a másikon két ablakot falsávos keret veszi körül. Az épület lábazatánál a pince kis ablakai nyílnak. Ha a szeszgyári homlokzattól balra indulva kerüljük meg az épületet, a majorságba bevezető útra néző homlokzat elé érünk, melyre az egyes épületrészek kapui nyílnak. A szeszgyári épületrész kapujához lépcső vezet, a tető alatt két oromablak van, az oromfalat, csakúgy, mint az épület további részein, fogazatos szegély zárja. A malomnak a szeszgyárral kapcsolódó része magasabb, egy nagy kapu nyílik rajta, vízszintesen falsávokkal tagolt. Az út felé előrenyúló szárny rövidebbik oldalát szinte teljes egészében a kapu foglalja el, oromfalát falsávok díszítik. Az épületet tovább balra körbejárva jutunk a malom homlokzatához, melynek kialakítása hasonló a szeszgyáréhoz. Középső, rizalitszerűen kiugró részét ugyanúgy háromszögoromzat zárja a sarkokon és a csúcson kis tornyocskákkal. A falsík vízszintesen két falsávval három részre van osztva, mindhárom harmadban két-két - egyre csökkenő méretű -, falsávos keretezésű ablakkal, az alsó harmadban ajtóval, a második harmadban felirattal: "MALOM". Ehhez a homlokzatrészhez jobbra kisebb, balra nagyobb beugrással csatlakozik a két szárny. A jobb oldali szárny falához egykor tűzjelzésre szolgáló kis harang van erősítve. A bal oldali szárny tetején magas kémény emelkedik. A hátsó homlokzaton az egyes épületrészeket különböző méretű és magasságban elhelyezett ablakok tagolják, közös bennük a falsávos keretezés és a homlokzat egészén szalagszerűen végigfutó vízszintes falsáv. A különböző magasságú épületrészeket külön sátortetők fedik. A szeszgyár teteje alatt padlástér van.

Kútház
A kútházat négyzetes téglaalapra deszkákból emelték, melyek jelenleg fehérre vannak meszelve. Fedése igényes megoldással készült: a cseréptető alól finoman faragott fa ereszdísz csügg alá.
állapot leírása:
Az ingatlanon az utóbbi 50 évben helyreállítási munkálatok nem történtek. A tetőszerkezet helyenként megrongálódott. A falakon sok helyen lemállott a vakolat, szabad szemmel is jól látható repedések vannak.

Állapotjelentések

2012.03.16 15:21 olahtamas állapot: 3 - koordináta: N 46° 11,399' E 20° 24,058' - pont: 14

Megközelíteni nem lehet, mert kerítésen belüli magánterületen van.
Talán ezért nem hordták eddig szét.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.