Megújulásunk támogatója:  

Sörház és pálinkafőző

azonosító:
11242
törzsszám:
11075
szélesség (lat):
N 46° 45,782'
hosszúság (lon):
E 17° 14,445'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Ipari műemlék
eredeti főtípus:
feldolgozó ipar
eredeti típus:
élelmiszeripari üzem
eredeti altípus:
szeszesital gyár
megye:
Zala
helység:
helyrajzi szám:
992, 991 (környezet: 984, 990, 993/1, 993/2, 1162, 983, 985, 986, 1206/10)
település KSH kódja:
18421
földhivatal:
Keszthely Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
Utcavonalon álló, megközelítőleg E alaprajzú, az utcai oldalon földszintes, az udvari oldalon egy- és kétszintes épületegyüttes. Az udvari szárny közepén, rizalitként kiugró, az E szárait alkotó, három- és négyszintes épületrésszel. Az udvaron további újabb, szabadon álló épületek. A Deák F. u.-i szárny egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, helyiségei csehsüveg és dongaboltozattal fedettek. Az udvari szárnyakon a 18-19. században épített üzemépületek állnak, részben boltozott, részben síkfödémes terekkel, az egykori funkcióra utaló részletekkel. Építtette gróf Festetics Pál 1770 körül (építész: Hofstädter Kristóf). 1793-ban átalakították (építész: Rantz János György). A 19. század második felében új tulajdonosa, Reischl Vencel csíráztatóval, gépházzal és kantinnal bővíttette. Az 1950-es évekig eredeti funkciójában üzemelt. 1960-tól sajtüzem működött benne.
külső leírás:
Enyhén lejtős, téglány alaprajzú telken, részben beépítésben, illetve szabadon állnak, az eltérő nagyságú és alaprajzú épületek. A szabálytalan 'E' alaprajzú főépületrész barokk stílusú tömbje az utcafronton földszintes, a hátranyúló szárnya kétszintes; ehhez kapcsolódik a romantikus elemekkel gazdagított egy-, illetve többszintes 19. századi épületrész a részben átépített toldaléképületekkel, amelyek a keleti telekhatárig húzódnak. A D-i irányban egyszintesek. A szabadon álló épületrészek közül egykori sörházi kantin nyeregtetős épülete az utcafronton helyezkedik el. Az udvar középtengelyében álló épületek ugyancsak egyszintesek, sík-és nyeregtetővel fedettek. Az udvaron egyéb új építésű, jellegtelen objektumok is állnak. Délről az épületekhez nagyobb kert tartozik.
Az egykori sörkert a beépített területet É-ról határolta, mely jelenleg külön helyrajzi számon nyilvántartott és leválasztott, rajta új építésű kertmozi áll. (1-3.kép)

Az egykori sörház
Külső
Az utcafronton álló, 18. századi, egykori sörház egyszintes, téglafalazású, cseréphéjazatú (udvari fronton részben hullámpala fedésű pótlással), nyeregtetős, tizenegy tengelyes.(4-5.kép) É-i véghomlokzata beépítéshez kapcsolódik (6.kép), délen két tengellyel befordul az udvarra, áttörés nélküli, oromzatos lezárással.(7-8.kép) Minden nyílása egyenes záródású, a szintén egyenes záródású fülkékben visszaléptetett 2., 3. és 7. tengelyekben álló kapukhoz egy, illetve két lépcsőfok vezet. Az épület lábazat nélküli, hornyolt ívű párkányzata tagolatlan. Az osztott ablakok könyöklő- és szemöldökpárkány nélküliek, délről az utolsó két tengelyben fekvő téglány alaprajzú, kőkeretes pinceszellőzők törik át a homlokzatot.(9.kép) Ugyancsak a D-i véghomlokzathoz kapcsolódik a kapu pillértagja.
Az udvarra beforduló szárnyhoz kissé visszaléptetve, cseréphéjazatú, félnyeregtetős, egytengelyes toldalékrész kapcsolódik, kétszárnyú kapuja egyenes záródású, kőkeretes.(10.kép) Az udvari homlokzat öttengelyes, félköríves záródású osztott ablakokkal, az utolsó tengelyben ajtóval áttört.(11-12.kép)

Az egykori sör-és pálinkafőző
Külső
A szintén 18. századi, kétszintes épületrész négytengelyes, cseréphéjazatos, nyeregtetős, tetőgerincén kiemelt, kisebb nyeregtetővel, szaruvéges párkányzattal. Egyszintes, szintén nyeregtetős épületrésszel kapcsolódik az épületrész fölé magasodó egykori sörház oromfalához.(19.kép) A földszint szegmentíves nyílásait részben befalazták, az utolsó tengelyben álló kapu fölé hullámpala előtetőt alakítottak ki. Az első emelet nyílásai téglány alakúak. Az É-i homlokzat felső zónája szintén négy, fekvő téglány alakú nyílással áttört. Az épülethez egyszintes toldaléképület kapcsolódik.

Az egykori csíráztató és gépház
Az egy-, három- és négyszintes, megmozgatott tömegű épületrészekből összekapcsolt 19. század végén épült együttes tégla- és kőfalazású, nyereg-, a középső tömeg felett sátortetős, cseréphéjazatos.
A háromszintes üzemi épületrész kéttengelyes főhomlokzata eltérő nagyságú, téglából rakott, szegmentíves, szemöldökpárkánnyal lezárt nyílásokkal; oldalhomlokzata kisebb téglány és körablakokkal áttört. Az oldalhomlokzati, egyenes záródású ajtójához egypihenős vaslépcső vezet. A szinteket osztópárkány választja el. A középtengelye fölé téglány alaprajzú gyűrűzött kémény emelkedik.
A négyszintes épületrész lépcsőzötten alakított, egy-egy tengelyes homlokzata falsávokkal keretezett (néhol ez már hiányzik), a földszinttől az emeleteket osztópárkány választja el. A földszinti kétszárnyú fakapuk egyenes záródásúak, a keleti kapu felett előtető emelkedik, az emeleti ablakok tégla armírozású, szegmentíves szemöldökpárkányokkal záródnak. Középen a tető fölé poligonális alaprajzú, áttört keresztmotívumokkal díszített, gyűrűs, konzoltagos párkányzattal lezárt, vasfelépítménnyel koronázott kémény emelkedik.(20-21.kép)
Az épülethez 'L' alaprajzban egyszintes, cseréphéjazatos, nyeregtetővel lezárt, egyenes záródású nyílásokkal áttört kiszolgálóhelyiségek kapcsolódnak, amelyek részben a keleti telekhatáron állnak.(22.kép)

Az egykori kantin
Az utcafronton álló egykori kantin a 19. században épült, egyszintes, nyeregtetős, cseréphéjazatos, oromfalas lezárású.
Az épület téglafalazású, azonos magasságban pinceszellőzőkkel áttört az utcafronton, lábazat fut körbe, főpárkányzata fogrovatos. Az oldalhomlokzatai egy -, illetve két-, utcai és udvari homlokzata négytengelyes (az utcai második tengely befalazott), egyenes záródású ablakokkal és szegmentíves lezárású ajtókkal tagoltak. Az oromfalakat két-két, könyöklős, tégla armírozású, szegmentíves szemöldökpárkányos szellőzőablak töri át.(28-30.kép)

Egyéb objektumok
Az egykori kantintól K-re áll az udvart kettéosztó, K-Ny-i tájolású, átépített, egyszintes, eltérő magasságú, pala- és cserépfedésű, sík- és nyeregtetős, jellegtelen üzemi épület. Az épület lábazatos, egyenes záródású ablak- és ajtónyílásokkal áttört. Belső terei üresek. A K-i telekhatáron szintén jellegtelen egyszintes, téglány alaprajzú üzemi épület helyezkedik el. Ettől D-re hengeres, téglafalazású kémény áll.(33-34.kép)
Az udvar aszfaltozott. A telek D-i részén, az építmények mögött füvesített, fás park húzódik. A kertet az utca felől kerítés határolja.

állapot leírása:
Az épület jelenleg üresen áll, illetve az egykori sörház egy része lakóépületként funkcionál.
Az elhanyagolt épület ki van téve az időjárás mállasztó hatásának. Az épületek homlokfalain a vakolat nagy foltokban leesett, több helyen a téglafalazás is sérült, hiányos. A tetők cserepezése hiányos. Az egykori sörház padlásfeljáróját elbontották, helyét hullámpalával fedték. A kisebb hozzáépítések, építmények düledező, romos állapotúak. A sörház egykori ablakait részben kicserélték, részben befalazták. Minden épület belső tere üres, vizesedés nyomai észlelhetők. Az ablakok, illetve üvegezésük helyenként hiányzik. A vaskorlátok, lépcsők korrodálódtak, életveszélyesek. A kert elhanyagolt állapotú. A kantin toldaléképületét elbontották. Az udvaron új építésű, jellegtelen épületek állnak.

átfedő műemlékek:
Lakóépület (2010.06.15 19:20 Vucsi)
Lakóépület (2010.06.15 19:21 Vucsi)

Állapotjelentések

2010.06.15 14:24 Vucsi állapot: 3 - koordináta: N 46° 45,791' E 17° 14,440' - pont: 5

Állapota sajnos azóta sem javult.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.043 km)
Lakóépület (0.050 km)
Középület (0.066 km)
egyetem (0.074 km)
Lakóépület (0.096 km)
öregek otthona (0.140 km)
irodaház (0.149 km)
Lakóépület (0.153 km)
Lakóépület (0.154 km)
iskola (0.157 km)