Megújulásunk támogatója:  

Árpád-kori templom, temető és korabeli falu maradványa

azonosító:
11213
törzsszám:
16095
szélesség (lat):
N 47° 26,867'
hosszúság (lon):
E 19° 0,052'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Rom
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
SZAKRÁLIS ÉPÍTMÉNY
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
314/26, 314/24, 314/143, 314/145, 314/146
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Románkori templom, temető és korabeli falu (lakóházak, tárolók, stb.) maradványai.
külső leírás:
A védendő műemléki érték két részből áll: egy előcsarnokkal ellátott egyhajós, apszisos szentélylezárású középkori (feltehetően Árpád-kori) templomból és a templomot körülvevő temetőből. Az előzetes ásatási helyszínrajzok szerint a templom hossza 16 m, szélessége 6 m. A négyzetes alaprajzú előcsarnok méretei: 5 x 6 m. Az előcsarnokot a templomhajótól, valamint a hajót az apszisos lezárású szentélyrésztől egy-egy keresztirányú fal választotta el. Az ásató szóbeli közlése szerint a templomot a középkor folyamán legalább egyszer átépítették. A templom alapfalai a 2003. november 27.-ei helyszíni szemle idején részben be voltak temetve, falszerkezeti megfigyelések ezért nem voltak lehetségesek. Látható volt azonban, hogy az alapfalak jó állapotban maradtak meg, műemléki bemutatásra alkalmasak.
A templom körüli temetőnek 2003. november végéig csupán a templomtól északra elhelyezkedő része került feltárásra. A sekély sírgödörrel rendelkező sírok közül számos sírgödröt habarccsal összeillesztett kősorral raktak ki. Néhány sír esetében nemcsak egy, hanem két kősorral is számolni lehet. A helyszíni szemle során is észlelhető volt, hogy a számos sírgödröt, pl. a gyerekek sírjait nem rakták körül kősorral. A temető kronológiájának meghatározása a megfigyelt szuperpozíciók alapján folyamatban van. A sírgödrök kibéleléséhez felhasznált kövek az ásató Terei György szerint talán a templomból származnak annak egyik átépítése után.
A temető feltárt sírjai nagyrészt a 314/26. helyrajzi számon kialakított út területére esnek, így bemutatásuk nem lehetséges. A templomtól délre lévő feltáratlan területen felszíni kőmaradványok alapján kb. 5-10 m széles sávban lehet számolni további sírok maradványaival. A templom körüli temető kerítésfala az eddigi kutatások alapján még nem került elő, ilyen falmaradványok a templomtól délre látható felszíni nyomok között sem látszanak. A templom és a templom körüli temető körül helyezkednek el egy középkori (feltehetően Árpád-kori falu) objektumai (lakóházak, tárológödrök), amelyekről részletes elemzés csupán az ásatás befejezése után adható.
A 2003. évi ásatás során feltárt középkori falu kb. 600 m-re északnyugatra található a H. Gyürky Katalin által az 1980-as években feltárt kánai kolostor maradványaitól.
állapot leírása:
A védendő műemlék jelenleg egy nagy kiterjedésű ásatási terület északi részén található, ahol a munkagépek már leszedték a legfelső humuszréteget. A területen lépten-nyomon őskori és középkori településobjektumok, gödrök kerülnek elő. Az Árpád-kori templom alapfalának maradványai néhány centiméterrel kiemelkednek környezetükből. A cinterem templomtól északra elhelyezkedő, habarccsal falazott kősorral kibélelt sírjai a helyszíni szemle idején nagyrészt ki voltak bontva, számos sírban még a csontváz is látható volt. A templomtól délre elhelyezkedő területen a sírok feltárására még nem kerülhetett sor, csupán számos kőmaradvány és felszínen látható számos kődarab jelzi, hogy ezen az oldalon is hasonló kövekkel szegélyezett sírokkal lehet számolni. A temető fel nem tárt sírjainak helye déli irányban kb. 20-30 m távolságig követhetők voltak, a cinterem déli kerítésének felszíni nyomai azonban nem rajzolódtak ki.

Állapotjelentések

2018.09.08 11:00 pszirmai állapot: 5 - pont: 16

Ugyanolyan állapotban van a műemlék és a környéke is.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.