Megújulásunk támogatója:  

Zsuzsi Erdei Vasút

azonosító:
11210
törzsszám:
11119
szélesség (lat):
N 47° 31,766'
hosszúság (lon):
E 21° 39,237'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Közlekedési emlék
eredeti főtípus:
vasúti közlekedés
jelenlegi kategória:
Közlekedési emlék
jelenlegi főtípus:
vasúti közlekedés
jelenlegi típus:
állomás
jelenlegi altípus:
állomás épület
megye:
Hajdú-Bihar
helység:
helyrajzi szám:
1301/5, 1301/6, 1301/18, 1300/2, 1316, 2706/6, 25001/2, 32701/16, 02208/2, 02134/1, 02013/1, 01845/1, 1298/8, 1304
település KSH kódja:
15130
földhivatal:
Debrecen Megyei és Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
A vasúti pálya 1881-1882 között épült Debrecen keleti erdőségeiben kitermelt fa beszállítására. A városi pályaszakasz 1911-ben készült síneket is tartalmaz az eredeti váltók és fordítókorongok mellett. A kisvasút Faraktár utcai végállomás-épületei a vasúti építészetre jellemző téglaarchitektúrával díszítettek. A nagy és a kis fűtőház a 19. század végén, a kontyolt nyeregtetővel fedett állomásfőnökségi lakóház az 1910-es években épült. 1924-ben a pályát tovább bővítették Gútig, majd 1925-ben Acsádi út állomásig. Rajta a személyforgalom 1925-ben indult meg. A pályafenntartási melegedő és a pályamesteri könnyű vágánykocsi tároló épülete, valamint a váltóőrház 1925-ben épült. Jelenleg a Debrecen-Hármashegy közötti, 16,6 km-es pályaszakaszon folyik a forgalom.

külső leírás:
Az 1881-ben, több mint 120 éve létesített vasút ma még meglévő szakasza a hozzátartozó épületekkel és műszaki létesítményekkel Debrecen város történetének és a magyar vasúttörténetnek egyaránt különleges emléke. A vasúti pályában még az egykori Osztrák-Magyar Államvasút Társaság Bánya és Kohóművében, a Krassó-Szörény vármegyében lévő Resiczabányán 1911-ben készült sínek is találhatók.
A vasút debreceni állomásterületén számos épület megmarad eredeti állapotában. A kontyolt nyeregtetővel fedett állomásfőnökségi lakóház az 1910-es években épült. Luther utcai homlokzatán három, hármasosztású ablaknyílás van. Az ablakokat téglaszalagos díszítés keretezi. Az enyhén kiugró, csonkakontyos tetővel fedett középrizaliton az ablakokat elválasztó téglaszalagok felfutnak a három kis padlásablakig, keretezve a két ablaksáv között elhelyezett Debrecen címert. A tető faragott csúcsdísze is megvan. A rizalitot és a z épület sarkait téglasávok hangsúlyozzák, a falfelületek vakoltak. A kert felöli homlokzat jobb oldalán az ablakok eltérő méretűek, a keskeny szélső ablak és a téglával keretezett, második tengelyben álló biztosan eredeti nyílás. A hátsó homlokzatot kétharmadánál osztó lépcsőtől balra négyzet alaprajzú terasz van. A korlátját 3 falazott, műkőborítású hasáb közé fogott műkő rács adja. A terasz egy részét később beépítették.
A Ruyter utca felé néz a 19. század végén épült nagy fűtőház hét tengelyes homlokzata. A funkcióból következő nagy belmagasság miatt a homlokzat kétszintesnek tűnik: két sor téglány alakú, fémvázas ablak töri át. A csapott nyeregtetővel fedett fűtőházat hátul földszintes, lapos tetős épülettel egészítették ki a későbbiekben. A Ruyter utcai főhomlokzatot az ablakok közt lábazattal és fejezettel ellátott, kétszintet átfogó nyerstégla falsávok tagolják. A homlokzatot párkányként körbefutó, téglából kialakított fogrovatos díszítés zárja le, a sarkokat is nyerstéglasávok hangsúlyozzák. A jelenleg palafedésű tetőt a Ruyter utca felé 3 szellőzőnyílás, az üzemi terület felé pedig hat kémény és egy szellőzőnyílás töri át. Az oldalhomlokzaton három kisméretű világítóablakot és a mozdonyok bejutását biztosító kivülről faborítású, fémszerkezetű ajtót találunk. Itt vezet be a nagy fűtőházba két sínpár. Bent, a fémszerkezetekkel megerősített fa padozatban a sínközökben szerelőnyílás van. A mozdonyállások fölött megvannak a füstelvezető kürtők.
A kis fűtőház épülete eredetileg két hosszanti csarnokból és egy U alakban összekötő szárnyból állt. A palával fedett nyeregtető a véghomlokzatoknál csapott. A hosszanti homlokzatot öt fémvázas ablak tagolja, közöttük nyerstégla falsávok, alul tégla lábazat. A nagy fűtőházhoz hasonlóan ezen az épületen is téglából kialakított fogrovatos párkány fut körbe. A véghomlokzaton lévő íves téglakeretezések utólag elfalazott nyílásokra utalnak. A nagyméretű fakapun még megvannak a kovácsoltvas veretek, az épületben az eredeti kazán is megtalálható.
A keskenynyomtávú vasút városi pályájára váltóőrhellyel biztosított kapun jut ki az állomásterületről. Még a kapu előtt találjuk a vágánykocsitárolót és a pályafenntartási melegedő épületét. Az egyszerű, praktikus épületek a sínpálya mellett jellegzetes emlékei a kisvasút működésének, olyan megmaradt elemekkel, mint a 120 éve szolgáló faragott kapukiakasztófa.
Az állomásterületen több rönkkocsi található. A vasúti pályához váltók az1960-as évekből és a sínpályába épített csillefordító korongok tartoznak.

állapot leírása:
A Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen-Hármashegy közötti szakasza ma is üzemel. Műszaki létesítményei működőképesek. Az épületek az átalakítások és bővítések ellenére őrzik eredeti, a vasutakra jellemző tégladíszítésű megjelenésüket.

Állapotjelentések

2009.09.30 13:42 carmin állapot: 4 - pont: 4

Változatlan állapot.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

rk. Templom (0.256 km)
ref. Templom (0.398 km)
dohánybeváltó (0.872 km)
Dohánygyár (0.943 km)
Laktanya (0.952 km)
Kápolna (1.125 km)
Lakóépület (1.291 km)
Lakóépület (1.346 km)
Lakóépület (1.354 km)