Megújulásunk támogatója:  

Festetics-kúria

azonosító:
10861
törzsszám:
4767
szélesség (lat):
N 46° 42,613'
hosszúság (lon):
E 17° 14,611'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kúria
megye:
Zala
helység:
helyrajzi szám:
0437/1, 0437/2, 0421/1, 0421/2, 0421/3, 0421/4, 0415, 0416, 0418/1, 0418/2, 0420, 0424, 0425, 0426/1
település KSH kódja:
18421
földhivatal:
Keszthely Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Keszthelytől 6 km-re D-re elterülő major, a 71-es út és a védett feketefenyő-sor között. A három udvar köré szervezett épületegyüttes a majorság K-i telekhatára mellett, É-D-i hossztengellyel helyezkedik el. Külön trsz.-on védve a kúria (trsz. 4767) és a gazdasági épületek (trsz. 4768).
A középső udvarban, a K-i telekhatárhoz legközelebb, a Festetics-kúria áll. Téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. K-i homlokzata előtt öt pillére támaszkodó emeletes középrizalit. A földszintjén nyitott kocsiáthajtó, fölötte öntöttvas korlátos erkély. Kéttraktusos alaprajzi elrendezésű, síkmennyezetes terek, a kocsiáthajtó csehsüveg boltozattal fedett. Az épülettel párhuzamosan, Ny felé helyezkedik el az egykori szekérszín, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épülete, amely jelenleg kéttraktusos alaprajzi elrendezésű, lakásoknak átalakítva. Ettől Ny-ra, párhuzamosan található az egykori ököristálló épülete. Földszintes, téglalap alaprajzú, nyeregtetős, jelenleg kéttraktusos elrendezésű, lakásoknak átalakítva. A középső udvartól É-ra található egy földszintes, L alakú épület, amely az É-i udvart K-i és D-i irányban zárja le. Rövidebb É-D-i tengelyű szárnya, amely D-i irányban túlnyúlik a merőleges száron, az egykori borjúistálló, amely téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, oszlopos, portikuszos épület. A homlokzati portikuszból itt csak a négy, toszkán fejezetes oszlop áll, lezárás nélkül. Belső terében fatartókra támaszkodó fafödém. Az épület hosszabb, K-Ny-i tengelyű szárnya, az egykori cselédlakások épülete, amely földszintes, kontyolt nyeregtetős, kéttraktusos elrendezésű, síkmennyezetes terekkel.
Ettől az épülettől É-ra, É-D-i tengellyel, az udvar közepén áll a gulyaistálló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épülete, középtengelyében két vízszintes záradékú bejárattal, homlokzatain falpilléres tagolással.
A középső udvartól D-re található a megközelítőleg U alaprajzú, földszintes, nyeregtetős kancaistálló és csikóslakás. Az U rövidebb szára É-i irányban túlnyúlik a keresztszáron, K-i homlokzata középtengelyében timpanonos portikusszal. Az épületegyüttes homlokzatain falpilléres tagolás. Az U hosszabbik, É-D-i tengelyű szárnyában volt a síkmennyezetes istálló. Az U kereszt- és rövidebbik szárnyában pedig az egykori csikóslakások, melyek jelenleg kéttraktusos alaprajzi elrendezésűek, átalakított belső terekkel. Ettől az épülettől Ny-ra található a ménistálló, amely téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. ÉK-i sarka 45 fokban lemetszett, Ny-i homlokzatát kivéve falpilléres tagolású. Egykori oszlopsorral, fatámaszokkal, három részre tagolt belső tere jelentősen átalakítva.
A majortól Ny-ra állnak az egykori len üzem épületei.
Ezektől Ny-ra, K-Ny tengellyel a (hrsz. 0418/k) a téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős régi iskolaépület. Kéttraktusos alaprajzi elrendezésű, síkfödémes terekkel, erősen átalakítva. Az iskolától Ny-ra a magtár (hrsz: 0421/3), K-Ny-i tengelyű, téglalap alaprajzú, négyszintes, csonkakontyolt nyeregtetős épülete. Hosszoldali homlokzatain középrizalotok, sarkain és az álrizalitokon sarokarmírozás. Belső tereiben fatartókra támaszkodó fafödém. A magtártól Ny-ra, É-D-i tengellyel található az egykori vámház (hrsz. 0421/4), téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épülete. K-i homlokzatának D-i végén toldalékkal. Egytraktusos alaprajzi elrendezésű, részben boltozott helyiségekkel. A fenékpusztai majorság a Festetics-uradalom egyik, elsősorban lótenyésztéséről híres központja volt. A majorság épületeit a 18. században kezdték építeni, itt működött az 1750 körül alapított hajóépítő-műhely is. Az épületek mai alakjukat 1820 körül nyerték el. 1948-tól kendergyár, majd len üzem, később termelőszövetkezet működött a majorság területén. Jelenleg használaton kívül.

Állapotjelentések

2019.10.12 10:42 ngabi állapot: 2 - pont: 18

Nincs változás!

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.