Megújulásunk támogatója:  

Georgikon-major (Georgikon Majormúzeum)

azonosító:
10858
törzsszám:
4773
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Agrár műemlék
eredeti főtípus:
állattenyésztés, állattartás
megye:
Zala
helység:
helyrajzi szám:
1418/4
település KSH kódja:
18421
földhivatal:
Keszthely Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
A majort a Georgikon iskolától kezdődő, udvarok köré szervezett épületek alkotják: juhakol, istálló, szekérszín, kukoricagóré, magtár. A majorudvarok mögött, a Ny-i részen, kőfallal körülvett konyhakert. A juhakol (hrsz. 1418/1) az egykori Georgikon iskola udvarához tartozó U alaprajzú, földszintes épület, a D-i épületszárnyak oromfalasak, udvari homlokzatán pilléres, szegmentíves árkádsor, részben elfalazva. 1807-ben már állt belőle egy L-alakú épületrész, mai megjelenését a 19. század második felében nyerte. Az istálló földszintes épülete (hrsz. 1418/4) a majorság középső udvarát keretezi L-alakban. É-i homlokzatán három, szegmentíves kapu, kőkeretes, vastáblás ablakok. Az egykori lakásokban, az épület K-i szárnyában, és a Ny-i részben csehsüveg boltozatos terek, kőkeretes ajtók, illetve szabadkéményes konyha. Az istállóban faoszlopokra támaszkodó gerendafödém. 1803-ban már állt az épület. K-i részén lakások, Ny-i részén műhely és marhaistálló volt. D-i szárnya 1815-ben épült. A 19. század második felében átalakították. A magtár (hrsz. 1418/4) a major D-i udvarának Ny-i részén álló téglalap alaprajzú, négyszintes, kontyolt nyeregtetős épület, D-i végéhez négyzetes pillérekre támaszkodó, csehsüveg boltozatos, az udvar felé nyitott kocsiszín csatlakozik. A kéttraktusos épület minden szintje, középső pillérsorra támaszkodó, csehsüveg boltozattal fedett. A szintek között kő csigalépcső. A magtár 1817-1825 között épült fel a helyén 1815-ben már álló épület lebontása után. 1826-ban nyitott gabonapajtával toldották meg, amely később kocsiszín lett. A D-i udvar É-i oldalán, a magtárépülethez kőfallal csatlakozik a téglalap alaprajzú, földszintes szekérszín (hrsz. 1418/4), É-i homlokzatán szegmentíves, vasajtós kapuk és szénaledobó nyílások, D-i, udvari oldalán négyzetes pillérekre támaszkodó kosáríves, befalazott árkádok nyílnak. Belső terében középső faoszlopsorra támaszkodó gerendás síkfödém. Épült 1820 körül, a 19. század második felében átalakították. Az udvar K-i oldalán téglalap alaprajzú, terméskő talpakon álló, gerendavázas, kontyolt nyeregtetős góré (hrsz. 1418/4) tartozik az épületegyütteshez. Épült 1797-1803 között. A major épületei az 1797-ben alapított Georgikon mezőgazdasági iskolához (trsz. 4772) tartoztak. Az építkezések az 1820-as évek végéig három periódusban történtek. Az 1848-as szabadságharc után a Festetics-hitbizomány része lett. 1945 után szövetkezeti tulajdonban volt, ma a Georgikon Majormúzeum használatában van.

Állapotjelentések

2010.10.01 11:51 Patikus állapot: 4 - pont: 6

A majorság épületei egészen jó állapotúak.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Georgikon iskola (0.094 km)
bíróság (0.170 km)
Magtár (0.221 km)
Lakóépület (0.256 km)