Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus, volt angolkisasszonyok temploma

azonosító:
10627
törzsszám:
4739
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. szerzetesrendi templom
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
5745
település KSH kódja:
11767
földhivatal:
Veszprém Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. volt angolkisasszonyok temploma, romantikus, 1860 körül. Tervezte: Szentirmai (Schönbeck) József.
külső leírás:
Jellege: Utcasorba illeszkedő, kelet-nyugati tájolású, északi oldalán zártsorú beépítésű, déli oldalán szabadon álló, egytornyos, poligonális záródású romantikus stílusú (neogótikus) templomépület.

Külső: A magas lábazatú templom tornya kissé a keleti főhomlokzat elé lép, aljában vimpergás díszű, csúcsíves záródású kapu, felette kis rózsaablak, majd a Mária szobrával álló szoborfülke felett mérműdíszes párkány következik. A párkány felett négy fiatornyos, csúcsíves harangablakkal és körablakkal áttört falú, törtíves párkányú, áttört kősisakos toronyfelépítmény áll. A templom homlokfala lépcsős oromzattal kapcsolódik a toronytesthez, a torony két oldalán egy-egy mérműves szoborfülke, Szent István és Imre alakjával. A homlokfalat kétoldalt egy-egy, erőteljesen előreugró, fiáléval koronázott támpillér határolja. A kapcsolódó déli mellékhajó homlokzatán körablak, pártázatos párkánnyal.
Oldalhomlokzatát támpillérek tagolják, a támpillérek között keretezett csúcsíves záródású ablakok, felette mérműdíszes párkány. A hatszög három oldalával záródó szentély hasonló faltagozású. A kapcsolódó déli mellékhajó déli homlokzata hasonló, egyszerűsített.
Nyeregtető, cserépfedés.

Belső:_Zárókődíszes, keresztboltozatos toronyalj után jutunk a háromszakaszos, bordás keresztboltozattal fedett hajóból, boltozott szentélyből, valamint bővített, déli mellékhajóból álló templomtérbe. A keresztboltozatok földig nyúló bordáit baldachin alatt álló szobrok törik meg, a szobrok az apostolokat, szenteket ábrázolnak.
A bejárat felett vasoszlopokon nyugvó orgonakarzat, kovácsoltvas korláttal.
A két fiálé között vimpergát formázó oltár fülkéjében Szűz Mária, a fiálék baldachinja alatt Szt. Péter és Szt. Pál szobra.
A csatlakozó déli mellékhajót csúcsíves záródású, hevederes dongaboltozat fedi, boltozott szentélyének festett üvegablakán Jézus alakja látható.

Állapotjelentések

2011.12.26 12:01 Torja állapot: 4 - koordináta: N 47° 5,481' E 17° 54,314' - pont: 8

Kisebb hibáktól eltekintve, jó állapotúnak mondható. Az előtte lezajló hatalmas autó(busz) forgalom is közrejátszik a falak elszíneződésében, a festék lepattogzásában.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

volt Főposta (0.037 km)
gyógyszertár (0.088 km)
színészlakás (0.103 km)