Megújulásunk támogatója:  

Halászbástya és díszlépcsőzet

azonosító:
103
törzsszám:
15034
szélesség (lat):
N 47° 30,120'
hosszúság (lon):
E 19° 2,100'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Egyéb építmény
eredeti főtípus:
egyéb
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
6534, 6533, 14217, 6531, 14222, 14230, 14227, 6610
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Halászbástya és díszlépcsőzet. 18. sz.-i várfalakra építette Schulek Frigyes, 1895-1902.
:
Díszes, XI-XIII. századi karakterű neoromán architektúrával ellátott, fehér mészkőből készített várfalszakasz, melyhez széles, pihenőkkel megszakított lépcső vezet fel. Az építmény visszaugratott középrészéhez kétoldalt "U" alakban oldalszárnyak kapcsolódnak. Ezek földszintjén félköríves dongaboltozatos folyosók húzódnak, melyek egy mindkét oldalán megnyitott románkori kerengő szárnyaira emlékeztetnek. A földszinti folyosók fölött ülőpadokkal megszakított, mellvéddel ellátott sétány helyezkedik el. A felső sétányhoz az "U" alakú részek belső, rövidebb oldalán kétkarú lépcsők vezetnek. A sarkokon hengeres tornyok emelkednek.
A hétkarú díszlépcső kőkorlátos, a fordulóknál kandeláberekkel szegélyezett. Karjai egyesülnek, majd újra szétválnak. A középső várfalszakasz előtt újra kétfelé váló lépcső kétoldalt egy-egy félköríves dongával fedett kapubejáróhoz vezet. A kapualjak oldalfalain három, oszlopokkal elválasztott félköríves fülke helyezkedik el. A bal oldali kapualj fülkéiben életnagyságú kőszobrok állnak. Nem teljes kőszobrok, hátsó részük a hátfalhoz simul. Páncélos, sisakos alakok buzogánnyal, karddal, bárddal felszerelve.
A földszinti, boltozott folyosók mellvédfala fölött ikeroszlopok és hasábos pillérek hordozzák a félköríves árkádokat. Az oszloplábazatok és fejezetek változatos formájúak. A fejezeteken palmettás, félpalmettás, akantuszleveles, bimbós ornamentika jelenik meg. Néhány oszloptörzs is díszített, akad csavarmintás és rombuszmintás is. A dongaboltozat vállánál negyedhengertagos párkány húzódik, melyet szakaszonként konzolokra támaszkodó hevederek erősítenek.
A sarokbástyák földszintje tizenkétszöges, kupolával vagy cikkelyes boltozattal fedett. oldalanként erős pillérek között ikeroszlopokra támaszkodó félköríves árkádokkal van megnyitva. Félköríves ablakokkal tagolt emeletük a sétányokhoz félköríves ajtókkal kapcsolódik. A bal oldalszárny bal oldali bástyatornya a sarkokban elhelyezett háromnegyedoszlopokra boltozott, homorlatos sarkú bordás keresztboltozattal. A tornyoknak félkörívsoros, fűrészfogsoros, fogsoros, konzolosan alátámasztott, vagy másféle főpárkánya van, amely kő sisakokkal ellátott, a csúcsokat gömb díszíti.
A bal oldali rész bal oldali szárnya alatt fedett melléklépcső vezet föl a várba, mely a baloldali belső saroktoronyba érkezik. A lépcső alsó kapuja egyoszlopos bélletű, oromzatos, félköríves nyílás, mely fogrovatként megtörő normann pálcával és csavarmintás hengertaggal díszített. A kapu fölött az oromzaton vörösmárvány oroszlánfigura befalazott domborműve (sírkőtöredék) látható. A lépcső fiókos dongaboltozatokkal fedett, melyek fiókjai középen összeérnek; oldalfala szakaszonként kettős oszlopos, félköríves hármas ablakokkal megnyitott. A felső érkezésnél álló torony előtt díszes, nyitott előépítmény helyezkedik el.
A falszakasz középső részén hiányzik a kerengőszerű folyosó, itt a Nagyboldogasszony templom előtt csak egy árkádsorral megnyitott fal húzódik. A félköríves árkádok oszloposan alátámasztottak, hármas csoportokba rendeződnek. A falszakaszt fogrovatos párkány fölött liliomos dísz koronázza. A galéria közepén kiugró erkély helyezkedik el, fölötte oromzatos építmény. Az erkély sűrűn elhelyezett falpillérsoron áll, melyek között félköríves áthidalás van. A kő mellvéd körívekkel átlyuggatott. Az erkély mögött meredek, háromszöges oromzattal lezárt, mind a négy oldalán megnyitott oldalú építmény emelkedik.
A jobb oldalszárny jobb oldali sarokbástyája jóval nagyobb és gazdagabban tagolt a többinél. Törzsét követve kétkarú lépcső vezet föl a jobb oldali felső sétányra. A lépcső felső érkezésénél kandeláber és címert tartó oroszlán helyezkedik el. A torony díszes felső részére további, a toronytörzset követő kétkarú lépcső vezet. Alsó részén a felirat szerint Álmos és Előd életnagyságú, magyaros ruhába bújtatott, fegyveres kőszobra látható. A lépcsőkarok felső egyesülésénél kősárkány látható. A torony második emelete kupolával fedett, melynek közepén óriási, deszkával elzárt, kör alakú nyílás van. Az emelet vaskos pillér között ikeroszlopos ikerárkádokkal megnyitott, előtte karéjosan kialakított erkély helyezkedik el, mely az árkádoknak megfelelően hatkaréjos, míg a hetedik karéj helyén, a város felé lépcsőtorony helyezkedik el. A torony, a lépcsőtorony, de a jobb oldali hátsó torony sisakjának alsó részét is vimpergás ablakok díszítik. A toronyban és a jobb oldali szárny fedett kerengőrészén vendéglő kapott helyet.
A jobb oldali hátsó torony törzséhez tapadva újabb lépcső vezet föl a sétányra. Ebben a toronyban söröző található.

Állapotjelentések

2016.02.06 15:30 prozak01 állapot: 5 - egyéb

Ma a Szent Mihály kápolnában voltunk, amely a Halászbástya templom felőli végében van, és végre megnyitották a nagyközönség előtt: belsejében van egy kisebb kiállítás és filmvetítés is.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.