Megújulásunk támogatója:  

Balatonkiliti református templom

azonosító:
-11789
védettség:
Helyi védelem
eredeti kategória:
Szakrális épület
megye:
Somogy
helység:
helyrajzi szám:
10388
rendelet:
23/1997

Állapotjelentések

2011.02.23 10:52 Patikus állapot: 5 - pont: 4

Az előző jelentésben közölt linken már nem érhető el a templom története, ezért
Bozsoki Sólyom János lelkész Úr gyűjtését mellékelem:

¨Hogy a kiliti református egyház mikor kezdődött, az egyház birtokában nincs egyetlen olyan irat sem,
mely a kezdetre vonatkozólag eligazíthatna.¨ A magyarországi reformáció hajnalán
Kiliti község is azon települések közé tartozott, melynek ¨virágzó eklézsiája¨ volt.
A mohácsi vész után Enyingi Török Bálint volt az a földesúr, aki nagybirtokain a Balaton mellékén,
a Sió és Sárvize közében, Somogy vármegyékben a régi-új tanok előmozdítója lett.
Az 1618. és 1623. évi szentlőrinci zsinatokon kiliti lelkipásztorok is részt vettek.

A katolikus restaurációs törekvések is meg zilálták a kilitiek reformált hitét,
konkrétan, hogy kié is a templom? A XX. század elején még létező ¨kis anyakönyvünk¨ feljegyzéséből
az alábbiakra derül fény: ¨Elvevék templomunkat (ti. a római katolikusok),
melyet 1700 esztendő előttől fogva bírtunk; a kuruc világ előtt, még török időben
a mi eleink építették meg romladozásából. Az előtt puszta templom volt.¨


1758-ban a templomot és tornyát villámcsapás érte; Mária Terézia csak hosszas könyörgés után
engedte felépíteni a templomot torony nélkül. 1763. szeptember 6-án az
egyházközség templomától és összes egyházi épületétől megfosztatott.
Táci Kerék Gergely így jegyzi azt fel: 1763. év szeptember hó 6-án a T. nemes káptalan templomunkat elvevé.
Felséges királynénk, Mária Therézia nékik adta, mivel azt állították, hogy az előtt is az övék volt.


Végre 1763. okt. 30-án kijelölték az új templom helyet az alsó falu végén.
¨ Ez a hely mocsaras nád- és kákatermő hely volt, amit a reformátusok hangyaszorgalma tett használhatóvá,
építvén rá egy sárból-fából készült templomot. 30 évig használták is.
A türelmi rendelet kibocsátása után előbb parókiát építettek eleink, majd 1793. október 6-án
templomépítésbe fogtak. Az új templom 1798. május 18-ra készült el.


1797-ben harangot öntetnek; 1799-ben iskolát építettek; 1805-ben újabb harangot szereztek.
1816-ban 3,5 öllel meghosszabbították a templomot; 1836-ban az akkori lelkészlakás
északnyugati szögletében 4 szobás parókiát építettek. 1841-ben öntették
a ¨messze vidéken híres¨ 680 kg-os nagyharangot, majd megvásárolták a tanítói lakás
folyásában levő Pálfi-kertet. 1861-ben felszentelték az új orgonát; 1859-ben készült
a templom körüli téglakerítés. 1861-ben a szőlőföldet vettek; 1865-ben takarék-magtárt alapítottak;
1867-ben újból szőlőföldet vásároltak. 1869-ben új és modern iskolát építettek.
Az 1798-ban épült templomot 1879-ben megemelik s új tetővel, villámhárítóval felszerelve,
majd október 26-án ünnepélyesen felszentelik. Az 1914-ben a leégett iskolát újraépítették.
1916. júniusában hadicélokra elvitték kis- és nagyharangjukat; 1918. áprilisában az orgona sípjait.
1922 őszén hozzáfogtak a harangbeszerzésre szükséges gyűjtéshez
és 1923. júl. 8-án ünnepély keretében fel is szentelték 125 és 501 kg-os harangjukat.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.