Megújulásunk támogatója:  

Két magyar Világörökség: másfél év a megoldásra

A tokaji borvidék és a Belső-Erzsébetváros esetében is 2011 februárjáig kell új jelentést benyújtani a Világörökség Bizottságnak. A testület addig is eredményeket vár. Ez a döntés született a 33., sevillai ülésszakon.
A tokaji borvidék és a Belső-Erzsébetváros esetében is 2011 februárjáig kell új jelentést benyújtani a Világörökség Bizottságnak. A testület addig is eredményeket vár. Ez a döntés született a 33., sevillai ülésszakon.

A Világörökség Bizottság 2009. június 22. és 30. között Sevillában (Spanyolország) tartotta 33. ülésszakát. Június 28-án döntést hozott a Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj és Budapest Belső-Erzsébetváros megőrzési állapotáról, valamint az Ausztriával közös világörökségi helyszínről, Fertő / Neusiedlersee kultúrtájról.

A Világörökség Bizottság az előző, 32. ülésszakán, (Québec/Kanada, 2008) elfogadott döntéseiben megőrzési állapotjelentést kért Magyarországtól a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj helyzetéről, különös tekintettel a szerencsi szalmatüzelésű erőmű tervezett beruházására, illetve a budapesti világörökségi helyszínről, különös tekintettel Belső-Erzsébetváros városrendezési kérdéseire. Utóbbi helyszínnel kapcsolatban a Bizottság aggodalmát fejezte ki a nagy építészeti értékű és városképi jelentőségű régi épületek bontása miatt a budapesti világörökségi helyszín védőzónájában, különös tekintettel a „Zsidónegyedként” is említett Belső-Erzsébetvárosban. Ugyancsak aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a régi épületek helyébe kérdéses minőségű kortárs épületeket építenek, melyek mélyrehatóan átalakítják a negyed építészeti értékét és városképi jelentőségét. Ezen tendenciák megállítása érdekében számos konkrét javaslatot tett a Részes Állam számára.

Magyarország a 2009. február elsejei határidőre eleget tett jelentéstételi kötelezettségének. Az osztrák-magyar közös világörökségi helyszín, Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj osztrák oldalán tervezett beruházásokról és az ott elfogadott építési irányelvekről a Világörökség Bizottság 2007-ben Christchurchben rendezett ülésszakán szintén jelentést kért 2009. februárig, ezt a két állam közösen nyújtotta be az UNESCO Világörökség Központnak.

A Világörökség Bizottság 2009. június 28-án, az adott világörökségi helyszínek megőrzési állapotjelentésére vonatkozóan a következő döntéseket fogadta el:

A Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtájra

vonatkozó döntésében megelégedéssel veszi tudomásul a tervezett szalmatüzelésű erőművel kapcsolatosan elkészített alapos hatástanulmányt és azt, hogy tanulmány alapja lehet a megkezdett párbeszédnek arról, miként lehet a helyszín kiemelkedő egyetemes értékének megőrzését és a fejlesztést összeegyeztetni. Egyben arra szólítja fel Magyarországot, mint a Világörökség Egyezmény Részes Államát, hogy a tervezett szalmatüzelésű erőműnek a világörökségi helyszínre gyakorolt lehetséges jelentős vizuális, környezeti és ökológiai hatásaira való tekintettel

- vizsgálja felül és jelentősen változtassa meg a tervezett létesítmény kialakítását, és

- küszöbölje ki a kultúrtáji értékeket veszélyeztető és a világörökségi helyszín integritását érintő negatív közlekedési hatásokat.

A Bizottság tudomásul veszi, hogy a Világörökség törvény megalkotása jelentősen megerősítheti a magyarországi világörökségi helyszínek megőrzéséhez szükséges jogi környezetet; továbbá felidézi 26. ülésén (Budapest, 2002) elfogadott döntését, melyben a Szlovákiával való együttműködést szorgalmazta a helyszín határon átnyúlókiterjesztése érdekében. Felkéri továbbá a Részes Államot, hogy 2011. február 1-ig nyújtson be a(z UNESCO) Világörökség Központnak előrehaladási jelentést az erőmű létesítésével kapcsolatos fejleményekről, hogy azt a Világörökség Bizottság 35. ülésszakán, 2011-ben megvizsgálhassa.

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20090326erzsebetvaros/kkerzsebetvaros20090324001.jpgA Budapest, a Dunapartok látképe, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszínre

vonatkozó döntésében tudomásul veszi a bontási engedélyek felülvizsgálatára és a rehabilitációs alap előmozdítására irányuló lépéseket, és arra hívja fel a Részes Államot, hogy a világörökségi helyszín védőövezetében elővigyázatosan járjon el a további veszteségek elkerülése és az oda nem illő fejlesztések megakadályozása érdekében. Üdvözli a különféle tervezett stratégiai lépéseket, különösen is: a kezelési terv felülvizsgálatát, a kezelő szervezet létrehozását, a védőövezet újraértékelését, a világörökségi helyszín és védőövezete viszonyának újraértékelését és a Világörökségi törvény kidolgozását. Felkéri továbbá a Részes Államot, hogy 2011. február 1-ig nyújtson be a(z UNESCO) Világörökség Központnak előrehaladási jelentést a fenti kérdésekről, hogy azt a Világörökség Bizottság 35. ülésszakán, 2011-ben megvizsgálhassa.

A Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj

(Ausztria és Magyarország) (ennél csak az osztrák felet kérték fel állapotjelentésre – a szerk.) világörökség helyszínre vonatkozó döntésében tudomásul veszi és méltányolja a Részes Államok közös erőfeszítéseit és lépéseit, valamint üdvözli a tényt, hogy a(z osztrák oldalon tervezett) szívklinika-projekt nem valósul meg. Tudomásul veszi továbbá az (osztrák oldalra vonatkozó) Építési Irányelvek kidolgozását; ugyanakkor aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy – úgy tűnik – annak bizonyos elemei negatív hatással lehetnek a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékére, ugyanis olyan beruházásokat is bátorítanak, amelyek léptékükben meghaladják a meglévő népi építészeti emlékeket, illetve megengednek fejlesztéseket arra nem alkalmas helyeken is. Ezért felkéri Ausztria Részes Államot, hogy vizsgálja felülaz Építési Irányelveket annak érdekében, hogy azok biztosítsák a hagyományos épületek formájának és léptékének tiszteletben tartását, hogy ne segítsék elő a beépítetlen külterületek beépítését, és hogy olyan övezeti besoroláson alapuljanak, amelyek tükrözik e kultúrtáj sajátosságait. A felülvizsgált Irányelveket nyújtsa be a(z UNESCO) Világörökség Központnak, annak érdekében, hogy a Tanácsadó Testületek azt értékelhessék.

A Világörökség Bizottság a megőrzési állapotjelentésekkel kapcsolatos döntéseivel a helyszínek Kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzését célozza és az érintett Részes Állam(ok)nak – a Világörökség Egyezményben vállalt kötelezettségeik alapján – teljesíteniük kell az azokban előírtakat. Az idei ülésen azonban a Bizottságnak egy olyan esetben is döntést kellett hoznia, amikor a helyszínért elsődlegesen felelős Részes Állam, a több éve tartó konzultáció ellenére sem követte a Bizottság ajánlásait. A Bizottság korábbi döntéseiben egyértelműen megfogalmazta, hogy az autópályahíd építése a kultúrtájon belül a tervezett helyen és formában elfogadhatatlan. Mindezek ellenére a megkezdett autópályahíd építés olyan mértékben haladt előre, hogy az már visszafordíthatatlanul károsította a helyszín kiemelkedő egyetemes értékeit. Így ezért a 2004-ben a Világörökség Listára felvett, és 2006 óta a Veszélyeztetett Világörökség Listán szereplő „Elba-völgy Drezdánál kultúrtájat”, Németország tiltakozása ellenére, a Bizottság törölte a Világörökség Listáról.

Forrás: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága

 

Kapcsolódó cikkeink:

Drezda már nem a Világörökség része

Sevillában nincs veszélyben Budapest és Tokaj?

Műemléki gerillaháború a pesti belvárosban

Megőrzési állapotjelentés - Budapest, Belső-Erzsébetváros

Megőrzési állapotjelentés - Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj

2009.07.01


Fontosabb kulcsszavak

Aba Sámuel (1) adókedvezmény (1) Al-Duna (1) államalapítás (2) állapotjelentés (2) alsóvár (2) Andrássy-család (1) apátsági templom (5) Aquincum (1) Aquincumi Múzeum (7) aradi vértanúk (1) Aranymonostor (2) Archaeolingua Alapítvány (1) Árpád-kor (1) ásatás (7) Ausztria (1) avarok (2) Bálint Marianna (1) barokk (1) Bebek (1) Beszédes József (1) BME (1) Bocskai (1) bontás (2) Bortemplom (1) bővítés (1) BTM (4) budai vár (4) Budapesti Régészet (2) Budapesti Történeti Múzeum (11) búvárrégészet (1) Buzás Gergely (8) ciszterci (1) ciszterna (1) civilek (1) Csepel (1) Csillag erőd (1) Csontváry (1) Czoma László (1) Dalmácia (3) Dobó István (1) dokumentáció (1) dombóvári vár (1) egri vár (1) együttműködés (1) életveszély (2) előkészítés (1) első világháború (2) emlékmű (2) emléktábla (1) Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (1) Erdély (1) Erdélyi bástya (2) erdélyi fejedelemség (1) Erzsébetváros (1) Europa Nostra (3) Év Kiállítása (2) Év Múzeuma (1) falkép (5) falkutatás (2) famaradvány (1) Fejérdy Tamás (1) fellegvár (1) feltárás (32) felújítás (23) felújítás (1) Fenékpuszta (1) ferences templom (1) ferencesek (1) Festetics (1) Floralia (1) földrengés (1) földvár (2) Ford (1) Forster Központ (2) freskók (4) FUGA (1) füleki vár (2) Galamb József (1) gepidák (1) Gödöllői Királyi Kastély (1) gótika (1) gőzmozdony (1) hadi régészet (1) hagyományőrzés (1) Hajdúsági Múzeum (1) halomsír (1) halomsír (1) Határeset (13) határon túl (13) határon túl (1) Helikon (1) helyreállítás (8) helytartói palota (1) Herman Ottó Múzeum (1) honfoglalók (2) Horvátország (3) Hunyadi János (1) I. Géza (1) ICOMOS (7) II. András (1) II. Rákóczi Ferenc (1) indóház (1) ipari örökség (1) ispánság (1) Istvántelki Főműhely (1) Janotti Judit (1) Kálmán Peregrin (1) kályha (1) kályhacsempe (1) kaputorony (1) Karoling (1) kastély (4) kastélypark (3) katolikus templom (1) kegyhely (1) kelta (1) kiállítás (10) kincs (1) kincslelet (1) királyi palota (2) királysír (8) királytemetkezés (10) Kiscell (1) Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója (1) Klissza (1) kocsis temetkezés (1) KÖH (2) kolostor (3) Komor Marcell (1) KÖN (1) Konok Tamás (1) könyvbemutató (1) korona (2) Kovács Olivér (1) középkor (2) Közkincs-kereső (2) Közlekedési Múzeum (1) Kulturális Örökség Napjai (1) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (2) kúria (1) kút (1) kutatás (6) kútház (1) Láng Orsolya (1) Lassányi Gábor (1) látogatóközpont (1) Lechner Tudásközpont (1) Liget Projekt (1) Lóvasút (1) Luxemburgi Zsigmond (1) Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (3) Magyar Károly (1) Magyar Nemzeti Múzeum (2) Máré-vár (1) Mátyás Király Múzeum (5) Mercedes-gyár (1) Mezős Tamás (2) Mithrász (2) mohácsi csata (2) Mór püspök (1) mozaik (1) műemlék (12) műemlékem.hu (1) műemléki világnap (3) műemlékvédelem (13) Műemlékvédelmi Szakmérnöki tanfolyam (1) muhi csata (1) műtárgy (1) műtárgy (1) múzeum (6) Múzeumok Éjszakája (2) Múzeumok Majálisa (1) Múzeumok Majálisa (1) Nagy Gergely (2) nagyberuházás (1) Nagyváradi vár (1) Nándorfehérvári diadal (1) Nemzeti Hauszmann Program (1) Nemzeti Kulturális Alap (3) népi építészet (5) Népi Építészeti Program (1) népi műemlék (7) népvándorlás (1) nógrádi vár (1) Novigrad (1) ókeresztény (1) Olimpia Hotel (1) Olof Palme-ház (1) oltár (1) omlás (1) Örökségvédelem Kollégiuma (2) Orseolo Péter (1) őskor (3) őslény (1) ostrom (3) palánk (1) paleontológia (1) pálos (1) Palotajátékok (1) pályázat (3) Pétermonostora (1) pincerendszer (1) posta (2) premontrei (3) Pulszky Társaság (1) Rákóczi (1) református templom (3) régészet (15) Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság (1) rekonstrukció (6) reneszánsz (1) RepTár (1) reptér (1) restaurálás (6) Rezi Kató Gábor (1) római kor (3) Rómer Flóris Terv (2) romkert (1) Sághi Attila (3) Salamon-torony (3) sánc (1) Sándy Gyula (1) Savaria (1) sírbolt (1) sírépítmény (2) sólyi templom (1) szarkofág (2) szarmaták (2) szecesszió (2) székesegyház (1) Szent László (1) Szent Margit (1) Szent Mihály plébániatemplom (1) szentély (1) Szépművészeti Múzeum (1) Szerbia (1) szkíták (2) szobor (1) tájház (1) tájrégészet (1) tanösvény (2) tatárjárás (1) Teleki László Alapítvány (7) település (2) temetkezés (3) temető (3) templom (1) templom (4) terepbejárás (1) teszkulcs (3) teszt, valami (1) Tomka Gábor (1) török fürdő (1) török kor (3) Tóth Zsolt (1) váci vár (1) vajdaság (1) vár (7) Varga Mariann (1) Várkapitányság (2) Várkert bazár (1) Várkert kioszk (1) várkutatás (2) vármúzeum (1) városfal (1) Városliget (1) vaskor (2) vasút (1) veszély (1) Világörökség (3) víz alatti régészet (2) vonat (1) Wilhelm Gábor (2) Ybl Miklós (1) Zelemér (1) Zrínyi (1) Zrínyiújvár (1)