Vác: nem kell a vár, nem kell Géza király?

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170507vacivar/ciml.jpgKüszöbön áll a váci ferences kolostor részleges felújítása. Ám míg a barokk épület megmenekül, a középkor alighanem föld alá kerül.

2017.05.07
Fotó, szöveg: Kovács Olivér

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170507vacivar/01.jpg

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170507vacivar/02.jpgVác nemigen tudott az elmúlt évtizedekben mit kezdeni egykori várával: a sok helyütt beépített terület (a barokk kolostoron és templomon kívül áll itt 20. században épült közgazdasági szakközépiskola is) egységes fejlesztési koncepciójának kidolgozását nyilván az sem segítette, hogy egy része egyházi, míg más önkormányzati gondozás alatt áll. Furcsa módon éppen az iskola zárt, nem látogatható udvarán maradt meg a vár egyik legépebb, romként helyreállított részlete, az egykori 17. századi kaputorony maradványa, amelynek emléktábláján az 1968-as dátum szerepel.

Sokkal inkább szem előtt volt mindig is a területet uraló, 18. században épült ferences templom és kolostor, amelynek jó ideje látványosan hanyatlott az állapota. Az eredetileg ferences tulajdonban lévő rendház az államosítás után volt levéltár, működött benne nyomda (ezt még a ferencesek rendezték be), néhány helyiségében vállalkozások kaptak helyet a teljes bezárásáig. A ferences rendtartomány ugyan visszakapta, de – legalábbis eddig – gyakorlatilag semmi sem történt vele.

A váci múzeum már évtizedek óta folytatott feltárásokat a területen, így viszonylag jól ismerjük a vár, illetve az azt megelőző püspöki székhely történetét. Teljes feltárás természetesen nem történhetett, azonban legalább a középkori templom hozzáférhető részét sikerült megkutatni néhány évvel ezelőtt, s tavalyelőtt nyáron azonosítottunk egy sírhelyet benne, amelyben feltehetően a püspökséget alapító I. Géza király, Szent László bátyja nyugodhatott” - mondta el portálunknak Batizi Zoltán, az akkori feltárásokat vezető régész.

A 2015-ös ásatási idény azonban furcsamód ezidáig az utolsónak bizonyult: a tudományos eredmények ellenére az ügy mellett addig mindig anyagi támogatással is kiálló önkormányzat következő évben már nem biztosított önrészt ahhoz, hogy pályázni lehessen a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Pedig bőven lenne még kutatnivaló: az is felvetődött, hogy egy római őrtorony volt a 11. századi püspöki székhely épített előzménye, ahogyan a középkori egyházi központok rendre antik alapokon jöttek létre a Kárpát-medencében. Nagyrészt ismeretlen maradt a szakemberek előtt a kolostorépület belső udvara is, amely a középkori püspöki palotát, valamint a székesegyház temetőjének egy részét rejti a korábbi kisebb felületű kutatások bizonysága szerint. A kolostor déli szárnyának pincéit is meg kellett volna vizsgálni és felmérni a pincében látható furcsa, a falsíkból kiugró "idegen", nem barokknak tűnő részleteket, falcsonkokat, mert lehet, hogy a régi székesegyház egyes mély alapozású elemeit nem verték szét a rendházat építő ferencesek a 18. században, hanem a templom északi alapjait beépítették a kolostor déli részébe.

A cikket a fotók alatt folytatjuk!

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170507vacivar/allo.jpg

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170507vacivar/03.jpgKözben azonban a ferences rendtartomány döntött az épületegyüttes jövőjéről, melyről már 2016. június 13-án kormányhatározat született. Eszerint a kabinet „ … egyetért a volt ferences rendház épületének (2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/4), felújításával és többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő központként a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ céljára történő átalakításával, valamint ehhez kötődően a szomszédos régészeti terület (2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/3) felszíni rendezésével és a váci ferences templom (2600 Vác, helyrajzi szám: 3515/2) külső rekonstrukciójával …

2017-ben az építési munkálatokhoz legfeljebb 600 millió forintot, a berendezéshez, eszközbeszerzéshez legfeljebb 553,1 millió forint többletforrást irányoztak elő. Információink szerint a kolostorépület mellett a templomon is elvégzik a legszükségesebb felújítási munkálatokat.

A barokk épületegyüttes megújulása örvendetes ugyan, ám Vác – és az ország arra fogékony – közönsége feltehetően jó időre lemondhat a vár kutatásáról és bemutatásáról. Az új funkció mellett az eddigi ismeretek szerint nem lesz mód arra sem, hogy a kolostorépületben egy kisebb kiállításban ismertessék meg az eddigi feltárások egyébként bőséges leletanyagát. Az eddigi fejlesztések egy része is értelmét veszti némiképp, hiszen a vár korábbi bemutatási koncepciójának részeként néhány évvel ezelőtt a Duna felőli oldalon feltárták és bemutatták a vízhordó lépcsőt, amely most már egy lezárt kapuhoz vezet.

A felújítás hamarosan kezdetét veszi. Az állványok elhelyezéséhez betemetik a középkori székesegyház feltárt maradványait. Információink szerint a későbbiekben egy parkolót is kialakítanak a terülten – csak remélni lehet, hogy nem az első, csaknem ezeréves templom romja felett.

 

Kapcsolódó cikkeink:

Megtalálták Géza király sírhelyét

Királysír, kolostor, kilátások

Járólap lehet a király sírköve

 

Rádióriportok a Közkincs-keresőben:

Vácon nem vár a vár (2017. 04. 12.)

Vác: rábukkantak a király sírjára (2015. 08. 19.)

Vác: múlt föld alatt és föld felett (2015. 01. 14.)

Vác: mind közelebb a király sírjához (2014. 10. 01.)

 

Az egykori váci váron belül ma álló épített objektumok a műemlékem.hu adatbázisában

 

 

VISSZA A MAGAZIN CÍMLAPJÁRA

 

 
 

hangos térkép

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100923makta/uj.jpg

M-akta: térfotó galériák templomról, kastélyról, ereklyéről
A különálló képek gyakran nem adnak pontos képet egy-egy műemlék arányairól, arról, hogy egy séta során hogyan haladunk lépésről lépésre. Ezen próbálnak segíteni a térfotó galériák: bejárható akár a tornaszentandrási templom, akár a felújítás alatt álló edelényi kastély, akár a győri székesegyház, ahol Szent László hermáját őrzik.

 
Egri vár: feltárták a középkori központot

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20171115egrivarfeltar/ciml.jpgA most befejeződő feltárásoknak hála az egri püspökség eddig alig ismert évszázadai váltak áttekinthetővé.

» tovább

Fehérvári királysír: tévedhettek 170 éve

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20171102kalmansirarcheologia/ciml.jpgEgyértelműek a régészeti rétegek, a gerinchibára már 1848-ban felfigyeltek. Az Archeologia cikke Könyves Kálmán tévesen azonosított temetkezéséről.

» tovább

Megtalálták Szeged ezeréves templomát?

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20171029szegedtemplom/ciml.jpgFeltehetően egy igen korai apszisos épület maradványait tárták fel Szegeden a Dóm téren, az egykori Szent Demeter-templomtól északra.

» tovább

Várja a döntést a nyírbátori múzeum

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20171026nyirbatormuzeum/ciml.jpgAz épületfelújítás, -korszerűsítés és a kiállítások tervei elkészültek, a kormány döntésére vár a nyírbátori múzeum.

» tovább

Ismét módosulhat az örökségvédelmi törvény

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20171026semjentorvenymodosit/ciml.jpgA többi közt a régészeti munkák átszabását célozza a törvény Semjén Zsolt által beterjesztett módosítása. Megszűnne az akkreditáció is.

» tovább