Mohács 490: bringával a király nyomában

http://muemlekem.hu/images/magazin/20160209mohacsemlekhely/ciml.jpgA történelem kereke nem forgatható vissza – a rendhagyó túra rendhagyó emlékezésre adhat lehetőséget.

2016.02.09
Fotó, szöveg: Kovács Olivér

http://muemlekem.hu/images/magazin/20160209mohacsemlekhely/01.jpg

http://muemlekem.hu/images/magazin/20160209mohacsemlekhely/02.jpgBár a nemzedékünk számára legfontosabb megemlékezés tíz év múlva 2026-ban esedékes majd a mohácsi csata kapcsán, az idei, 490. évfordulót már felvezetésnek, egyfajta főpróbának is szánjuk” – mondta el a műemlékem.hu magazinnak Buchert Eszter, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet fenntartó Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóhelyettese. „Persze a 490. évforduló korántsem annyira kerek, de kísérletet teszünk rá, hogy az érdeklődőket bevonjuk a megemlékezésbe, s átélhetővé tegyük a magyar középkort lezáró csatát, illetve annak előkészületeit. Lovasokat már aligha várhatnánk, így kerékpártúrát szervezünk, amelynek résztvevői Budáról az eredeti útvonalon, több napos biciklizés után érkeznek meg a mohácsi csatamezőre.

Bár 1526 elején nem volt éppen rózsás a magyar királyság helyzete, aligha hitte volna bárki, hogy az akkor már több mint fél évezredes állam milyen könnyedén roppan meg alig néhány hónap múlva. Ugyan az országba menekült szerb vajda, Bakics Pál már 1525 végén azzal a hírrel érkezett, hogy következő évben a török Buda elfoglalására készül, sem a király környezete, sem a bárók, sem a köznemesek nem törődtek a figyelmeztetéssel. A figyelmüket a pénzügyi válság, az üres királyi kassza, a pártok közti torzsalkodás kötötte le, még a tavaszi rákosi országgyűlésnek is csak végén került szóba a határvédelem. Pedig az előzmények ugyancsak aggasztóak voltak, hiszen az új, fiatal szultán, Szulejmán még 1521-ben elfoglalta Nándorfehérvárt (Belgrádot) és Szabácsot, tehát a korai végvárrendszer összeomlásával egy délről érkező sereget leghamarabb a Dráva vonalában lehetett volna feltartóztatni. Tomori Pál ugyan igyekezett meggyőzni II. Lajos királyt, hogy készüljön a háborúra, ám maga sem tudta katonái zsoldját fizetni. Márciusban szintén az elapadt anyagi források miatt a végvidéki parancsnokok felmondtak. Burgio, gyakran idézett pápai nuncius még januárban ezt írta Rómába a pápai titkárnak: „nem nagyon kellemes újságok, amiket én innen Őszentségének jelenthetek; bizony szeretném, ha viszont legalább arról adhatnék hírt, hogy a magyarok is ugyanilyen lázasan készülődnek a védekezésre. De ha igazat akarok szólni, ezt éppen nem mondhatom, s meg kell vallanom, s Őszentsége legyen felkészülve rá, hogy ez az ország nem képes magát megvédeni, hanem ki van szolgáltatva az ellenség kénye-kedvének, és úgy fog kikerülni a háborúból, ahogyan az ellenségnek tetszik. Mert el lehet képzelni, hogy Magyarország háborút viselhessen a török egész hatalma ellen, mikor a magyar király és az urak még arról sem tudnak gondoskodni, hogy a végeken szolgáló katonaság megkapja a zsoldját? Őfelsége a király olyan súlyos anyagi helyzetben van, hogy gyakran még konyhája költségeit sem tudja fedezni, az urak viszálykodnak, a nemesség pártokra bomlott, de még ha mindnyájan összetartanának is, mit tehetnének a török ellen, mikor a legegyszerűbb hadifelszereléssel sem rendelkeznek? Azt megtehetik, hogy egyszer megütköznek, de vereséget fognak szenvedni; hiszen nincs egyetlen megerősített állásuk, hol fejüket lehajthatnák, hogy fellélegezzenek, s megvárják a többi keresztény fejedelem segítségét. De ha volna is ilyen váruk, honnan várhatnának segítséget? Német földről, hol mindenütt viszályok dúlnak, s hol nincs többé alattvalói engedelmesség, nincs fejedelmi tekintély? A némettől, ősi ellenségtől várjon segítséget a magyar? Vagy talán Lengyelországtól, mely éppen most kötött fegyverszünetet a törökkel öt évre? Nem sokat értek a hadviseléshez, de ami kevés tapasztalatom háborúkról van, abból azt látom, hogy nincsen rá mód, hogy ezt az országot meg lehessen menteni, ha a törökök nagy erővel támadnak, márpedig ha valóban betörnek, heves lesz a támadásuk.

A cikket a képek alatt folytatjuk!

http://muemlekem.hu/images/magazin/20160209mohacsemlekhely/allo.jpg

http://muemlekem.hu/images/magazin/20160209mohacsemlekhely/03.jpgLegalább ennyire kedvezőtlen volt a nemzetközi helyzet is. I. Ferenc francia király a Habsburgokkal folytatott küzdelmében Szulejmán személyében keresett és talált szövetségest. 1525-ben a paviai csatában (amelyet a lovagkor utolsó csatájaként is ismernek) komoly vereséget szenvedtek a franciák, I. Ferenc is fogságba esett. A törökökkel való megállapodás kényelmetlen lett volna a Habsburgok ellen néhány hónappal később a cognac-i ligát megszervező Ferencnek, így a kapcsolatfelvételről hallgattak. A szultán azonban abban a biztos tudatban indulhatott a magyar király megleckéztetésére, hogy a nyugati hatalmakat leköti az egymás közti torzsalkodás.

Nyugatról azonban a pápa adományát leszámítva nem érkezett segítség, VIII. Henrik angol király is csak későn, 1527-ben küldött pénzt. A török szultáni sereg április második felében indult Magyarország felé. A védők július 27-én feladták a két héten át védett Péterváradot, Szulejmán augusztus 14-én ért Eszékre, a teljes török had pedig 22-ére átkelt a Dráván.

Budán június közepén adták ki a gyülekezésre a parancsot. A csapatok többségét Tolnára várták július elejére, ám maga a király is csak július 20-án indult el Budáról. A királyi sereg augusztus 6-án élt Tolnára, s 14-én indult ismét útnak. Mohács mellett 24-én táboroztak le.

Természetesen hosszúra nyúlt a vonulás a sereg mérete és ellátása miatt. A korszakban meg lehetett az alig több mint 200 kilométert egy nap alatt is tenni, mint azt a csatavesztés hírének Budára érkezése is mutatja. Buda és Mohács között a 400. évfordulóhoz kapcsolódva 1926 és 1928 között nyolc településen avattak emléktáblát a király táborozásának emlékére, ám két további településen: Pakson és Bátaszéken ez csak terv maradt. Ezeken a helyeken idén kellene emléktáblát elhelyezni, a többi településen pedig koszorúzni, az országos megemlékezések részeként, azon a napon, amikor a királyi tábor ott tartózkodott. A már meglévő, de többnyire elfelejtett emléktáblákat az útvonalon az elmúlt hónapokban sikeresen megtalálta, azonosította Négyesi Lajos hadtörténész” – jelentette ki Buchert Eszter. „A tervünk az, hogy az évfordulót megelőző héten kerékpártúrát indítunk Budapestről, amelyhez persze bárhol csatlakozni lehet, s amely a királyi sereg eredeti útvonalán halad. Estére az erre a célra kialakított táborokba lehetne betérni és ott éjszakázni. A túra résztvevői augusztus 27-én, szombaton érkeznének meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyhez, ahol egy csatarekonstrukcióit láthatnának, amelyet több száz hagyományőrző ad elő. A programot még szervezzük, jelenleg az érintett települések vezetőinek felkeresésénél tartunk, de eddig mindenhol kedvező volt a fogadtatás.

http://muemlekem.hu/images/magazin/20160209mohacsemlekhely/04.jpgAz augusztusi, rendhagyó megemlékezést még megelőzi május 14-én az Emlékhelyek napja, amelyet idén először rendeznek meg. A nemzeti- és a történelmi emlékhelyek – így a Mohácsi Nemzeti Emlékhely is – ezen a hosszú pünkösdi hétvégén rendhagyó programokkal készülnek a látogatók fogadására. „Nagyon sok szakmai segítséget kapunk az emléknapot szervező Nemzeti Örökség Intézetétől, számítunk arra is, hogy a mohácsi csata félévezredes évfordulójára is együtt készülhetünk fel, például a csatatér kutatásának újraindításával” – tette hozzá Buchert Eszter.

Az Emlékhelyek napját a lakosság legszélesebb rétegeit megszólító programnak szánja a Nemzeti Örökség Intézete, amelyen megmutathatják az emlékhelyek, hogy nem a szomorú merengés, hanem minőségi családi szórakozás színhelyei is.

 

Kapcsolódó cikkeink:

Épül Mohács koronája

Még győzhetünk Mohácsnál

Gigantikus Szent Korona a mohácsi emlékhelyen

 

 

VISSZA A MAGAZIN CÍMLAPJÁRA

 

 
 

hangos térkép

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100923makta/uj.jpg

M-akta: térfotó galériák templomról, kastélyról, ereklyéről
A különálló képek gyakran nem adnak pontos képet egy-egy műemlék arányairól, arról, hogy egy séta során hogyan haladunk lépésről lépésre. Ezen próbálnak segíteni a térfotó galériák: bejárható akár a tornaszentandrási templom, akár a felújítás alatt álló edelényi kastély, akár a győri székesegyház, ahol Szent László hermáját őrzik.

 
Traktorok törték fel az avar sáncokat

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180114mercedesfeltar/ciml.jpgValószínűleg még egy évszázada is lehetett látni a nyomát Kecskemét határában a gigantikus, csaknem másfél ezer éves avar sáncrendszernek.

» tovább

Indul a szakmérnöki!

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180111szakmernoki/ciml.jpgNégy félév során szerezhetik meg a hallgatók a speciális, elsősorban elméleti tudást a Műegyetemen. Dr. Mezős Tamás tájékoztatója a képzésről.

» tovább

Fülek: ezerkétszáz látogató ostromolta a várat

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180106fulekijaratok/ciml.jpgA szervezők sem számítottak arra a hatalmas látogatótömegre, amelyet a vár alatti járatrendszer vonzott 2018 első szombatján. Aki lemaradt, májusban bepótolhatja!

» tovább

Ónodi vár: így segít egy régi fénykép

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180104onodivar/ciml.jpgA település azt reméli, hogy 2018-ban új lendületet kaphat a vár felújítása – pályázati győzelem esetén feltárással folytatódik a munka.

» tovább

Közkincs-kereső 2017: királysírok, kincsleletek

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180104kozkincskereso2017/ciml.jpgA magyar királyok azonosítása, a rézkori kincs, vagy a környei szarkofág és erőd vonzotta inkább a hallgatókat az archívumba?

» tovább