Az első magyar a purgatóriumban

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20110715zseliztemplom/ciml.jpgEgy „pokolraszállás” története és freskók egy felvidéki templomban: a középkor egyik legdrámaibb élettörténete lehetne, ha sikerülne összekapcsolni két személy életét.

2011.07.16
Fotó, szöveg: Kovács Olivér

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20110715zseliztemplom/01.jpg

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20110715zseliztemplom/02.jpgHa a települést átszelő főút felől pillantjuk meg a zselízi (szlovák nevén zeliezovcei) Szent Jakabnak szentelt templomot, a nyugati oldal és a torony aligha készteti ara az utazót, hogy megálljon mellette, hiszen ez a része láthatóan a huszadik század második feléből származó, mérsékelten igényes épület. Ám érdemes tenni körülötte egy kört: néhány méter után a déli fal, s az azon nyíló kapu, majd a szentély támpillérei több mint hatszáz évvel korábbi eredetről tanúskodnak.

Az igazi értéket a templomba belépve találjuk: a hajó déli falán egy, a szentély déli falán két, 14. századból származó freskó látható. Kettő közülük, ha úgy tetszik – minden kvalitása ellenére – szokványos gótikus falkép, ám a harmadik európai mértékkel mérve is különleges: a Becsei Vesszős György különítéletét megörökítő kompozíció már-már képregényszerűen meséli el (hiszen a feliratok szinte a szereplők szájából kunkorodnak elő) a templomépítő halálát, azt, ahogy a lelkét meg akarja kapni a Sátán, s ahogyan Krisztus közbenjár az üdvösségéért. A falkép, Becsei Vesszős ismert élettörténete és egy ismeretlen szerző által a 14. században feljegyzett „Visiones Georgii” című látomás – amelyben életrajzi elemek is szerepelnek – a korszak talán legdrámaibb személyes élettörténetének összeállítására késztetett többeket.

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20110715zseliztemplom/05.jpgA templomot alapító Becsei Vesszős György élete a korszakhoz képest jól dokumentált. Apja a lévai vár kapitánya volt, maga udvari lovagként és I. Lajos király hű embereként az ispáni címet és a visegrádi várnagyságot kapta meg. Testvérével együtt a király közvetlen környezetéhez tartozott, nagy vagyont gyűjtött és 1360-61 táján halt meg. Hogy az általa alapított zselízi Szent Jakab templom ekkor kész volt-e már, nem tudjuk: az mindenesetre bizonyos, hogy a freskókat – s így apja „különítéletét” is – csak a lánya utasítására készítették el, valószínűleg a század utolsó évtizedében.

Becsei Vesszős így a korszak szép karriert befutó, ámde csaknem szokványos figurája lehetne, ám fennmaradt egy tőle független forrás 1353-ból, amely Grissaphan fia György írországi utazásáról szól, s azokról a látomásokról, amelyekben a csak másfél évszázada felfedezett, ám hamar európai hírűvé vált Szent Patrik barlangban, a hírhedt Purgatóriumban része volt. Grissaphan (magyarosítva: Krizsafán) György így az első volt a Kárpát-medencéből, aki bizonyíthatóan meglátogatta a pokol kapuját, ahol a barlang kénes levegőjében eltöltött néhány óra alatt látomásai (életszerűbben hallucinációi) voltak. A szerencsésebbek közé tartozott, hiszen a zarándokok egy része belehalt a gázmérgezésbe.

A lejegyzett látomás a korszak látomásirodalmának izgalmas darabja: vicsorgó szörnyetegek, ricsajozó ördögök, asszonyi kísértések (szemérmes a szerző, a nők nem szexuális aktusra, hanem házasságra csábítják), tűztó, a lelkek elégetése és jégfolyóba dobása, a tisztítótűz, majd a mennyország kapuja. Nem csupán arról tanúskodik, hogy a kénes gáz hatásos hallucinogén, hanem arról is, hogy az emlékképeket lejegyző ismerhette Dante Isteni színjátékát, amelyen az olasz mester 1307-től 1321-ig dolgozott, s amely látomásirodalom alapműve lett, a 12. századi angol látomásirodalmat, valamint talán az apokrif látomásokat is, s nyilván ezeknek szellemében állította össze a „testre szabott” látomást.

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20110715zseliztemplom/03.jpg

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20110715zseliztemplom/04.jpgÁm ennél is izgalmasabb a lejegyzett látomás bevezetője, amely Krizsafán György életének néhány mozzanatát villantja fel: megtudjuk belőle, hogy I. Lajos lovagja volt, részt vett a nápolyi hadjáratban, megölt kétszázötven embert és Apuleiában várkapitánnyá nevezték ki. Ám a sok vérengzés után megbánta bűneit, elzarándokolt Rómába, majd Santiago de Compostellába, de nem talált megnyugvást, így kötött ki Írországban, a Lough Derg (vagyis Vörös-tó) szigetén, a Szent Patrik barlangnál – ahol bemutatta ajánlóleveleit és igazolást kért arról, hogy felkereste a szent helyet.

A Visiones Georgii, amelyet Írországban, vagy Itáliában jegyezhettek le, nem csak a magyar látomásirodalom kivételes és a nagyközönség körében méltánytalanul kevéssé ismert emléke (évtizedekkel korábbi mint Tari Lőrinc, Luxemburgi Zsigmond vitéze és diplomatája szintén az írországi barlangban átélt és sokkal inkább közismert látomása), de arra is csábít, hogy kiegészítsük vele Becsei Vesszős György életútját. Ám attól, mert kerek lesz egy történet, még korántsem biztos, hogy igaz.

Így a közismert teória szerint Becsei Vesszős György lett volna az, aki Lajos király Nápolyba vonuló seregének tagjaként néhány hónap alatt hosszú zarándoklatokra elegendő bűnöket gyűjtött össze Itáliában (van olyan feltevés is, ami szerint maga fejezte le 1349 elején Durazzoi Károly herceget, akit – tévesen – Lajos az öccse egyik gyilkosának vélt). Ezzel a teóriával magyarázzák azt is, hogy miért egy római kori szarkofág a zselízi templom oltárköve: eszerint György az Itáliában rabolt kincseket ebben a kőkoporsóban szállíttatta Zselízre – bár észérvekkel aligha támasztható alá, hogy egy nehéz kőszarkofág miért jelentene nagyobb védelmet a rablókkal szemben, mint egy jobban mozgatható faláda. Ám az is igaz, hogy nincs rá magyarázat, miként került a római kori limestől jó harminc kilométerre északra a felirata szerint Aelius Domitius légiós veterán szarkofágja.

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20110715zseliztemplom/muhold.jpgEddig nem sikerült igazolni, hogy Becsei Vesszős György és Krizsafán György ugyanaz a személy lett volna (talán a Krizsafán név megfejtése segíthet a későbbiekben). Azonban mind a látomás, mind a freskók eléggé érdekesek a kikerekített drámai történet nélkül is. Különösen, ha megismerjük az utóbbiak kalandos sorsát is. A 16. században ugyanis a templom a protestáns gyülekezeté lett, akik lemeszelték (és ezzel akaratlanul is megóvták) a falképeket. 1730-ban a katolikusok visszaszerezték a templomot, ám ezután rövidesen csak az elföldelt szarkofág került elő, amikor kriptát akartak építeni a templomban. 1884-ben kifestették a templomot és ekkor a falképek átütöttek a friss festéken. Szerencsére Rózsa József plébános felismerte az értéküket, ezért Stornó Ferencet kérte fel a restaurálásukra.

Ám a 14. század végi freskók csak hajszál híján kerülték el a pusztulást. A II. világháborúban ugyanis a településről kivonuló németek felrobbantották a templom tornyát és megsemmisült a hajó északi része is. Addig tizennégy falkép volt a templomban, amelyből tizenegy örökre elveszett.

 

(A cikk elkészítésében a többi között Sághy Marianne és Szegfü László tanulmányai, valamint Buzás Gergely tanácsai voltak segítségemre)

 

 

A zselízi Szent Jakab templom a műemlékem.hu - Határeset adatbázisában

 

Az eddigi Határeset-adatlapok térképen

 

 

VISSZA A MAGAZIN CÍMLAPJÁRA

 

 
 

hangos térkép

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100923makta/uj.jpg

M-akta: térfotó galériák templomról, kastélyról, ereklyéről
A különálló képek gyakran nem adnak pontos képet egy-egy műemlék arányairól, arról, hogy egy séta során hogyan haladunk lépésről lépésre. Ezen próbálnak segíteni a térfotó galériák: bejárható akár a tornaszentandrási templom, akár a felújítás alatt álló edelényi kastély, akár a győri székesegyház, ahol Szent László hermáját őrzik.

 
Bemutatják Szolnok már látható várát

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180717szolnokvar/ciml.jpgA kaszárnyaépületként azonosított 16. századi maradványok megtekinthetőek lesznek a feltárás, majd az építkezés után Szolnokon.


» tovább

Ellopták a hajót, leáll a kutatás

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180715buvarregeszhajo/ciml.jpgSzó szerint krimibe illő fordulatot vett az idei víz alatti régészeti program: ellopták a kutatóhajót, így szünetelnek a merülések.

» tovább

Kegyelmet kapott Sóly temploma?

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180708solytemplom/ciml.jpgA restaurátorok január óta dolgoznak a falakon. Becslések szerint a templom teljes rekonstrukciójára 200 millió forintra volna szükség. Halmai Margó riportja.

» tovább

Túra indul a vaskorba

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180705vaskortanosveny/ciml.jpgA Sopron–Várhelyen kialakított régészeti örökségi tanösvényen bemutatják a vaskori halomsírokat, s képes rekonstrukcióit is találunk a földvárról.

» tovább

Kedden kibontják a honfoglalók sírjait

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180702jaszfenyszarufeltar/ciml.jpgÚjabb három honfoglaló sírt tárnak fel a Jászfényszaru határában. Feltehetően teljes temetőre bukkantak, alattuk pedig ott van egy gazdag szarmata település.

» tovább