Látogatói csúcs Komárom várában

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170201komaromvarlatogatok/ciml.jpgHáromezer emberrel több volt kíváncsi tavaly a komáromi Öreg- és Újvárra, mint egy évvel korábban. Összesen 12300-an váltottak jegyet.

2017.02.01
Forrás: Delta.sk, műemlékem.hu

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170201komaromvarlatogatok/1.jpg

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170201komaromvarlatogatok/2.jpgMár több mint egy évtizede látogatható a komáromi vár központi része csoportosan, ahol a Pro Castello Comaromiensi civil szervezet tagjai az önkormányzat munkatársaiként vállalnak idegenvezetést. A belépőkből befolyó összeget mindig az erőd rendbetételére fordítják.

Gráfel Lajos, a Pro Castello Comaromiensi elnöke a Delta - A komáromi régió hetilapja munkatársának elmondta: tavaly több mint 12 ezren látogattak el a várba, miközben egy évvel korábban 3 ezerrel kevesebben, de például 2013-ban csak 6 ezren. Ez jelentős növekedés, és magasan az eddigi legmagasabb látogatószám.

A valós szám azonban ennél is magasabb, hiszen a rendkívüli várlátogatásokat, például a Komáromi Napok, vagy a Matica-napok keretében érkezőket nem számolták bele.. A rekord részben a kaszárnyatető felújításának is köszönhető, hiszen erre nemcsak a régiós média, hanem a szlovák országos és magyarországi is felfigyelt.

A hazai turistákon kívül már hagyományosan a magyarországi és cseh látogatók érkeztek a legtöbben, de például a Fülöp-szigetekről, Japánból, Izraelből, Ausztráliából és Kanadából is akadtak érdeklődők.

Bízom benne, hogy idén és a következő években folytatódik a trend, és egyre többen keresik fel a komáromi erődöt“ – mondta Gráfel Lajos.

A komáromi Öregvárat 1546-tól kezdték kiépíteni a Duna és a Vág torkolatánál, a hegyes szögű földnyelven. Azonban nem ez volt az első vár, hiszen a 10-11. századtól kezdődően bizonyíthatóan itt állt Komárom vára, a kezdetekben még földsáncokkal védett erődítmény, amelyet a tatárjárás után erősítettek meg kőfalakkal (a még korábbi, római kori esetleges erődre nem találtak régészeti bizonyítékot). 

A középkori komáromi vár Csák Máté és I. Károly küzdelmében kapott katonai szerepet a 14. század elején, amikor a felvidéki nagyúr egy hosszas ostromban védte a király csapataitól. Az 1317-es ostrom során súlyosan megsérült a vár, újjáépítésére az ezt követő években került sor. Az ország ismételt egyesítésével azonban Komárom korábbi harcászati szerepe csökkent (bár a folyók védelme továbbra is fontos feladata volt), így a 14-15. században a vár mindinkább palotaként funkcionált. Mátyás idejében is komoly építkezésekre került sor és a király – a fennmaradt források szerint – szívesen és gyakran időzött komáromi palotájában.

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170201komaromvarlatogatok/3.jpg

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20170201komaromvarlatogatok/4.jpgMátyás emlékét azonban hiába keressük napjainkban a várban. A mohácsi csata, majd Buda eleste után Komárom végvárrá lett, s az új igényeknek megfelelően alakították át a várat is. Már ekkor, az 1546-1556 között folyó munkálatok során kiépítették a ma látható fülesbástyás rendszert, amely a korábbi kerek és négyszögletű tornyoknál, s az azokat összekötő egyenes várfalaknál hatékonyabb védelmet nyújtott a tűzfegyverek, elsősorban az ágyúk ellen. Az Öregvár ma is meglévő Ferdinánd-kapuján, annak építéseként az 1550-es dátum szerepel.

Az Öregvárnak, majd különösen a nyugati irányból új védelmi rendszernek szánt Újvárnak az 1663-1673 közötti felépítése szinte teljesen eltüntette a középkori Komárom városának valamennyi nyomát. A 16. század előtti város részben az Öregvár nyugati részén, részben az Újvár területén állhatott, azonban az erődépítés során lebontották az épületeket. A tereprendezés olyan jól sikerült, hogy – mint ahogyan arról már beszámoltunk – a próbafeltárás során egyáltalán nem találtak középkori leletanyagot a Duna Menti Múzeum munkatársai. A tűzfegyverek korában ráadásul szükség volt a helyre a külső védművek számára és a térre az ágyúk kilövése miatt, így Komárom városa mind nyugatabbra költözött az erőd elől (ezt a „vándorlást” a 19. század elején épített nyugati véderőmű, a Nádor-vonal zárta le, így érthető, hogy a 19. század végi fellendülés idején jobbára már csak dél felé, a Duna túlpartján, a mai magyar oldalon tudott terjeszkedni Komárom).

A 19. századi újabb fejlesztésekkel, különösen a század második felében kiépült a teljes erődrendszer, amelynek az Öreg- és Újvár továbbra is meghatározó eleme maradt. A huszadik század második felében ugyan eltérően alakult a szlovák és a magyar oldalon álló létesítmények sorsa (akkor még Csehszlovákiába a szovjetek csak 1968-ban vonultak be és vették birtokukba az erődöket, amelyek 1990-ig maradtak a kezükön), ám hosszú távon az erődrendszer egyes elemei nyilván elválaszthatatlanok egymástól.

 

Kapcsolódó cikkeink:

Befektetőket várnak a bevehetetlen erődbe

Komárom: egységben volt az erő?

 

Komárom épített emlékei a Határeset adatbázisában

 

 

VISSZA A MAGAZIN CÍMLAPJÁRA

 

 
 

hangos térkép

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100923makta/uj.jpg

M-akta: térfotó galériák templomról, kastélyról, ereklyéről
A különálló képek gyakran nem adnak pontos képet egy-egy műemlék arányairól, arról, hogy egy séta során hogyan haladunk lépésről lépésre. Ezen próbálnak segíteni a térfotó galériák: bejárható akár a tornaszentandrási templom, akár a felújítás alatt álló edelényi kastély, akár a győri székesegyház, ahol Szent László hermáját őrzik.

 
Traktorok törték fel az avar sáncokat

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180114mercedesfeltar/ciml.jpgValószínűleg még egy évszázada is lehetett látni a nyomát Kecskemét határában a gigantikus, csaknem másfél ezer éves avar sáncrendszernek.

» tovább

Indul a szakmérnöki!

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180111szakmernoki/ciml.jpgNégy félév során szerezhetik meg a hallgatók a speciális, elsősorban elméleti tudást a Műegyetemen. Dr. Mezős Tamás tájékoztatója a képzésről.

» tovább

Fülek: ezerkétszáz látogató ostromolta a várat

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180106fulekijaratok/ciml.jpgA szervezők sem számítottak arra a hatalmas látogatótömegre, amelyet a vár alatti járatrendszer vonzott 2018 első szombatján. Aki lemaradt, májusban bepótolhatja!

» tovább

Ónodi vár: így segít egy régi fénykép

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180104onodivar/ciml.jpgA település azt reméli, hogy 2018-ban új lendületet kaphat a vár felújítása – pályázati győzelem esetén feltárással folytatódik a munka.

» tovább

Közkincs-kereső 2017: királysírok, kincsleletek

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20180104kozkincskereso2017/ciml.jpgA magyar királyok azonosítása, a rézkori kincs, vagy a környei szarkofág és erőd vonzotta inkább a hallgatókat az archívumba?

» tovább