Megújulásunk támogatója:  

ICOMOS: díjak és citromok

Az ICOMOS nemzetközi műemlékvédő szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága ismét három díjat, illetve három citromdíjat osztott ki a Műemléki Világnap alkalmából.
Az ICOMOS nemzetközi műemlékvédő szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága ismét három díjat, illetve három citromdíjat osztott ki a Műemléki Világnap alkalmából.

Képek az épületről

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100422icomos/andrassyut/003.jpg2010. évi ICOMOS-Díjat kapott a
Budapest, VI. kerület, Andrássy út 23.,
A kiemelkedő és példamutató módon megvalósított történeti épület felújításának és új rendeltetés céljára történő átépítésének-bővítésének elismerésére, az épület alapos helyreállításáért, új funkcióra való alkalmazásáért, valamint a történeti épület bővítéséért, kiegészítéséért, amely kortárs hangnemben készült, de gondos tervezéssel jól együttműködik a műemléképülettel.

Az Andrássy út 23. számú Wahrmann-palota 1882 és 1884 közt épült Freund Vilmos tervei szerint. Az épület méltó helyéhez, a Sugárút egyik legrangosabb, az Operával szembeni telkéhez: eleganciája, részletei, anyagai a helyszín és a korszak legjobb épületei közé emelik. Az irodaházzá alakított egykori bérpalota a helyreállítás során megőrizte értékeit, eredeti pompájukat kapták vissza terei, az egykori tulajdonos reprezentatív lakása régi fényében ragyoghat. Külső és belső homlokzatain gondosan restaurálták díszeit, sgrafittóit.
Az új részek kialakítása, az udvarlefedés és a bővítés eleganciájában, építészeti minőségében követi a régi épületet, de hangnemében, formálásában összetéveszthetetlenül kortárs megfogalmazású. A legfelső szintre vezető lépcső a régi meghosszabbítása, mai megjelenésű, eszköztelenül képes összhangot teremteni az épület új és régi része közt. Az egykori zárófödém feletti bővítés az udvar felől visszafogott üveghomlokzat mögé, az utcák felé az eredeti homlokzatot záró balusztrád mögé húzódik, így az épület megjelenését nem zavarja. Tervező: König Tamás, Wagner Péter Megbízó: Leuven Kft.

Képek a palotáról


http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100422icomos/ozd/002.jpg2010. évi ICOMOS-Díjat kapott a
Liszt Ferenc Művelődési Ház volt altiszti és munkás Olvasó Egyleti székház, Ózd,
A kiemelkedő és példamutató módon megvalósított új rendeltetés céljára történő átépítésének-bővítésének a műemléki értékek megőrzésével és felszínre hozásával megvalósult bemutatásának elismerésére, az Olvasó Egyleti Színház épület rekonstrukciójáért, hasznosításáért, a helyreállítás igényes, az eredeti terv és megvalósítás szellemében történő tervezéséért és kivitelezéséért.

A Rimamurány Salgótarján Vasmű Részvénytársaság Ózdi Gyári Felvigyázó- és Munkásszemélyzet Olvasó Egylete (alapítva:1884) első székházát váltotta fel a
Marschalkó Béla által magyar-szecessziós stílusban tervezett, a Rima művek költségén 1923-24-ben emelt, a 20. század során többször felújított reprezentatív színház-épület. A 2005 óta műemlékként védett épület színházi célú ismételt helyreállítását a Hadas Műterem - RUDOLF MIHÁLY DLA, Ybl-díjas építész és munkatársai - tervei szerint Ózd városa, mint tulajdonos megrendelésére végzeték el. A helyreállítás magába foglalja a színházi nézőterem felújítását, a földszinti és emeleti foyer, valamint az emeleti táncterem rekonstrukcióját. Megújult a mennyezeti üvegmunka, a belső téri díszítő festés és a berendezések (köztük a díszes csillárok és falikarok) nagy része; valamint 2009-ben elkészült a két színpad-közeli falpillér rekonstrukciós művészi festése, a főhomlokzati sgrafitto restaurálása és a bejárati terazzo burkolat művészi rekonstrukciója. Az épület külső környezetének a tervekben szintén szereplő megújítása ezután fog elkészülni. A tudományos kutatási eredményeken alapuló igényes és komplex, az eredeti alkotás szellemében megvalósított tervezés és helyreállítás példásan szolgálja egyszerre az értékőrzést és a mai igényeket kielégítő funkciókat.

Képek a székházról


Citrom-díjasok:

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100422icomos/varosfal/003.jpg2010. évi Műemlékvédelmi Citrom-díjat kapott
A Budapest, V. kerület, Pesti Városfal az utóbbi évtizedekben bekövetkezett elhanyagolása nyomán kialakult méltatlan állapotáért, a Budapest építéstörténete szempontjából meghatározó pesti városfal utóbbi évtizedekben való elhanyagolásáért, a kapcsolódó telkek, területek mai fejlesztésekor adódó lehetőségek elmulasztásáért.

Pest egyes részeiben ma is meglévő városfala zömmel a 15. században épült körülfogva a mai belvárost, egészen a Dunáig. A több ostromot megélt falak utolsó teljes felújítására a Rákóczi szabadságharc idején került sor. Az 1780-as években kezdték meg a falak lebontását, utolsóként a Hatvani kapu tűnt el 1808-ban. A megmaradt 2.2 km hosszú fal jelentős része a későbbi ráépülések miatt ma a rajta álló házak udvarán található, kevés helyen látható, a városszerkezet kialakulásában betöltött szerepe nem érzékelhető, ami pedig a város lakóinak tudatában, és öntudatában, idegenforgalmi látványosságként, egyaránt fontos lenne. Korábban voltak kezdeményezések a jelzésére: táblák, feliratok; a fal egy szakaszának (a Királyi Pál utcában 6o-as években kialakított, mára bezárt múzeumudvarral) bemutatásra. A pesti városfal ma gyakorlatilag megközelíthetetlen, közterületről láthatatlan, állapota rohamosan romlik, kulturális programok helyett, lom és szemét tölti meg; helyzete rosszabb, mint ötven éve. Jelentős szakaszok méltó keretbe foglalására van szándék, de nyilatkozatoktól eltekintve semmi nem mutat a megvalósítás irányába.

Képek a városfalról


http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100422icomos/avas/005.jpg2010. évi Műemlékvédelmi Citrom-díjat kapott
A Miskolci Kis-Avas Pincesor az együttes pusztulását előidéző elhanyagolásáért. Annak ellenére, hogy Miskolc városa várostörténeti szempontból kiemelt jelentőségű területnek nyilvánította, olyan folyamatok indultak el, amelyek alapvetően megváltoztatják a beépítési rendet és az építészeti világot vagyis visszafordíthatatlanul károsítják az értékes együttest.

Miskolci város életében a többségükben 3-400 évesnél idősebb, de legalább 200 éves Avasi pincék mindig nagy gazdasági jelentőséggel, amellett lakó-, pihenő és szórakozó funkcióval is bírtak. A pincesorok településszerkezeti szerepe jelentős volt a régen, és ma is az, mivel az avasi terület közvetlenül kapcsolódik a városközponthoz; az egymás fölött 3-4 sorban elhelyezkedő avasi pincék szerves részei a város történeti-műemléki látványának. A Kisavas és a Mélyvölgy területén találhatók az Avas legszebb, sok esetben emeletes borházai. A város mintegy1400-1500 borházának döntő többsége, 800-900 található az ideális fekvésű és mikro-klímájú Avason. A terület védelméről Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata a város településrendezési tervében gondoskodott, a TÖRTÉNELMI AVAS városrészre külön tervet készíttetett. Ennek ellenére sajnálatos módon olyan - minden bizonnyal engedély nélküli - építési, átépítési folyamatok indultak be, amelyek jóvátehetetlen és visszafordíthatatlan változtatásaikkal méltatlanok az értékes avasi pince-együtteshez, maradandó károkat, pótolhatatlan veszteségeket okozva annak értékeiben.

Képek a Kisavasról

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100422icomos/kozraktar/001.jpg2010. évi Műemlékvédelmi Citrom-díjat kapott
A Budapesti Közraktárak a jelentős történeti értéket képviselő épületek fejlesztés ürügyén bekövetkezett részbeni bontásáért és hamis bemutatásáért. A zsűri Citrom-díjban részesíti a közraktárakkal való bánásmódot, melynek során a terület fejlesztésének ürügyén a jelentős építészeti értéket képviselő, más célra is felhasználható épületeket részben lebontották.

A Közraktárak Budapest múltjának jelentős emlékei, hiszen fontos szerepet töltöttek be a főváros ellátásában, az 1880-as évek eleje óta fogadva a Dunán érkező árutömeget.
A budapesti világörökségi ütköző zónában álló, mára funkcióját vesztő épületegyütteshez kapcsolódóan új szórakoztató központ építését határozták el. A helyreállítás, bővítés, hozzáépítés helyett, a raktárak egy jó része eltűnt, más részét bontás után rekonstruálták.
Az ingatlanfejlesztésnek, az új építészet megjelenésének, akár bálna-alakú épületnek önmagában, műemléki szempontból akadálya nincs, a beruházásnak sok sikert kívánunk, építészeti értelemben is. A Citrom-díjat a Közraktárakkal való bánásmód, a róluk való gondolkodásmód érdemelte ki. Az a gondolkodásmód,
- amely egy új, akár értékes, látványos épület emelését egy régi elpusztításával tudja elképzelni
- amely több mint száz éves, más funkcióra igen jól felhasználható épületeket bontásra ítél,
- amely úgy gondolja, hogy megőrzi az épületet, ha bontás után újraépíti,
- amely nem nyilvánította védetté a nyilvánvalóan értékes épületet,
- amely naivan feltételezte, hogy a világörökségi pufferzóna bontás ellen elegendő védelem,
- amely nem érti, hogy egy történeti épület megtartása, bővítése, új elemmel való kiegészítése érdekesebb, értékesebb, mint új felépítése egy régi épület helyén.

Képek a Közraktárakról

 

 

VISSZA A MAGAZIN CÍMLAPJÁRA

 

 

2010.04.21


Fontosabb kulcsszavak

Aba Sámuel (1) adókedvezmény (1) Al-Duna (1) államalapítás (2) állapotjelentés (2) alsóvár (2) Andrássy-család (1) apátsági templom (4) Aquincumi Múzeum (6) aradi vértanúk (1) Aranymonostor (2) Archaeolingua Alapítvány (1) Árpád-kor (1) ásatás (7) Ausztria (1) avarok (2) barokk (1) Bebek (1) Beszédes József (1) BME (1) Bocskai (1) bontás (2) Bortemplom (1) bővítés (1) BTM (4) budai vár (4) Budapesti Régészet (2) Budapesti Történeti Múzeum (11) búvárrégészet (1) Buzás Gergely (8) ciszterci (1) ciszterna (1) civilek (1) Csepel (1) Csillag erőd (1) Csontváry (1) Czoma László (1) Dalmácia (3) Dobó István (1) dokumentáció (1) dombóvári vár (1) egri vár (1) együttműködés (1) életveszély (2) előkészítés (1) első világháború (2) emlékmű (2) emléktábla (1) Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (1) Erdély (1) Erdélyi bástya (2) erdélyi fejedelemség (1) Erzsébetváros (1) Europa Nostra (1) Év Kiállítása (1) Év Múzeuma (1) falkép (5) falkutatás (2) famaradvány (1) fellegvár (1) feltárás (30) felújítás (22) felújítás (1) Fenékpuszta (1) ferences templom (1) ferencesek (1) Festetics (1) Floralia (1) földvár (2) Ford (1) Forster Központ (2) freskók (4) FUGA (1) füleki vár (2) Galamb József (1) gepidák (1) gótika (1) gőzmozdony (1) hadi régészet (1) hagyományőrzés (1) Hajdúsági Múzeum (1) halomsír (1) halomsír (1) Határeset (13) határon túl (13) határon túl (1) Helikon (1) helyreállítás (8) helytartói palota (1) Herman Ottó Múzeum (1) honfoglalók (2) Horvátország (2) Hunyadi János (1) I. Géza (1) ICOMOS (6) II. András (1) II. Rákóczi Ferenc (1) indóház (1) ipari örökség (1) ispánság (1) Istvántelki Főműhely (1) Janotti Judit (1) Kálmán Peregrin (1) kályha (1) kályhacsempe (1) kaputorony (1) Karoling (1) kastély (3) kastélypark (3) katolikus templom (1) kegyhely (1) kelta (1) kiállítás (9) kincs (1) kincslelet (1) királyi palota (1) királysír (8) királytemetkezés (10) Kiscell (1) Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója (1) Klissza (1) kocsis temetkezés (1) KÖH (2) kolostor (3) Komor Marcell (1) KÖN (1) Konok Tamás (1) könyvbemutató (1) korona (2) Kovács Olivér (1) középkor (2) Közkincs-kereső (2) Közlekedési Múzeum (1) Kulturális Örökség Napjai (1) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (2) kúria (1) kutatás (5) Láng Orsolya (1) Lassányi Gábor (1) látogatóközpont (1) Lechner Tudásközpont (1) Liget Projekt (1) Lóvasút (1) Luxemburgi Zsigmond (1) Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (3) Magyar Károly (1) Magyar Nemzeti Múzeum (2) Máré-vár (1) Mátyás Király Múzeum (4) Mercedes-gyár (1) Mezős Tamás (2) Mithrász (2) mohácsi csata (2) Mór püspök (1) mozaik (1) műemlék (12) műemlékem.hu (1) műemléki világnap (2) műemlékvédelem (13) Műemlékvédelmi Szakmérnöki tanfolyam (1) muhi csata (1) műtárgy (1) műtárgy (1) múzeum (6) Múzeumok Éjszakája (2) Múzeumok Majálisa (1) Múzeumok Majálisa (1) Nagy Gergely (1) nagyberuházás (1) Nagyváradi vár (1) Nándorfehérvári diadal (1) Nemzeti Hauszmann Program (1) Nemzeti Kulturális Alap (3) népi építészet (5) Népi Építészeti Program (1) népi műemlék (7) népvándorlás (1) nógrádi vár (1) Novigrad (1) ókeresztény (1) Olimpia Hotel (1) Olof Palme-ház (1) oltár (1) omlás (1) Örökségvédelem Kollégiuma (2) Orseolo Péter (1) őskor (3) őslény (1) ostrom (3) palánk (1) paleontológia (1) pálos (1) Palotajátékok (1) pályázat (3) Pétermonostora (1) pincerendszer (1) posta (2) premontrei (2) Pulszky Társaság (1) Rákóczi (1) református templom (3) régészet (15) Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság (1) rekonstrukció (4) reneszánsz (1) RepTár (1) reptér (1) restaurálás (6) Rezi Kató Gábor (1) római kor (3) Rómer Flóris Terv (2) romkert (1) Sághi Attila (3) Salamon-torony (3) sánc (1) Sándy Gyula (1) Savaria (1) sírbolt (1) sírépítmény (2) sólyi templom (1) szarkofág (2) szarmaták (2) szecesszió (2) Szent László (1) Szent Margit (1) Szent Mihály plébániatemplom (1) szentély (1) Szerbia (1) szkíták (2) szobor (1) tájház (1) tájrégészet (1) tanösvény (2) tatárjárás (1) Teleki László Alapítvány (7) település (1) temetkezés (3) temető (3) templom (1) templom (4) terepbejárás (1) teszkulcs (3) teszt, valami (1) Tomka Gábor (1) török fürdő (1) török kor (3) Tóth Zsolt (1) váci vár (1) vajdaság (1) vár (7) Varga Mariann (1) Várkapitányság (2) Várkert bazár (1) Várkert kioszk (1) várkutatás (2) vármúzeum (1) városfal (1) Városliget (1) vaskor (2) vasút (1) veszély (1) Világörökség (3) víz alatti régészet (2) vonat (1) Wilhelm Gábor (2) Ybl Miklós (1)