Megújulásunk támogatója:  
szabályok

Jelentések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Az oszlopok a fejlécekre kattintva rendezhetők (ismételt kattintással megfordítható, alaphelyzetben a bejelentés időpontja szerint rendezett, a listában a helyszíni időpont látható). Kérhető a jelentések adatainak listája is.

Összesen: 1922 db jelentés.

Református templom Rohod, Jókai u. 14 .

2019.08.03 10:04 fehér állapot: 5 - pont: 78

2011-ben újították fel, az állapota kiváló.

Római katolikus templom Nagykálló, Kossuth u. 3 .

2019.08.02 14:15 fehér állapot: 5 - pont: 28


A Nagykállói Római Katolikus Templom a XVIII. században épült, majd 100 évvel később átalakítási munkákat végeztek rajta. Utána sokáig csak kisebb felújítások történtek az épületen. A nagykállói római katolikus templom a legfiatalabb a város templomai között, Szent Péter és Szent Pál tiszteletére emelték. 1750-ben tették le az alapkövét, 1751-ben elkészült a szentély, a sekrestye és az oratórium, de teljes egészében csak 1783- ra fejezték be.
1862-ben egy villámcsapás érte, tornya leégett, újra kellett építeni. Egyhajós, a torony háromszintes, a homlokzatból enyhén kilép. Szentélye félköríves, jobb oldali sekrestyével.
2015-ben jelentős felújítási munkálatok történtek az épületen: tornya, tetőszerkezete, homlokzata megújult, és új parkot alakítottak ki körülötte.
Az állapota kifogástalan.

Római katolikus plébániaház Nagykálló, Kossuth u. 3 .

2019.08.02 14:15 fehér állapot: 5 - koordináta: N 47° 52,571' E 21° 50,766' - pont: 28

A plébánia 1830-ban épült, stílusa egyszerű késő barokk. 2016-ban mindenre kiterjedő felújítást végeztek rajta, a beüvegezést megszüntették, az árkádsor nyitottá vált.
Az állapota kifogástalan.

Városközpont Nagykálló, Városközpont

2019.08.02 14:31 fehér állapot: 5 - koordináta: N 47° 52,497' E 21° 50,825' - pont: 64

Nagykálló belvárosában tekintélyes területet foglal el a Szabadság tér. A környező épületek stílusa eltérő, ezért a környezet összképe nem mondható egységesnek. Legdominánsabb épülete a teret nyugatról lezáró volt megyeháza, ma elmegyógyintézet.
Déli oldalát a református műemléktemplom zárja le. A téren játszóteret, szökőkutat alakítottak ki, több emlékművet és szobrot állítottak.
„A városközpont egykor „Séta-kert”- nek nevezett parkjában áll az 1848-as emlékmű, melyet Berky Nándor alkotott.
II. Rákóczi Ferenc mellszobrát Nagy Lajos Imre készítette és 2003. július 30-án állították mostani helyére. Az 1956-os emlékmű Bíró Lajos alkotása, amely márványból illetve bronzból készült, és 2006. október 23-án került a parkba. A Márciusi Ifjú szobrát az 1848 szeptemberében esküt tett 1200 ifjú önkéntes emlékére állítatta Nagykálló Város Önkormányzata. Szinte a sétálók között találjuk Ratkó József költő szobrát, Kő Pál szobrászművész alkotását, amely 2014 augusztusában került a város főterére. A Szabadság téren áll az az épület, amelyben 1870-ben nyílt meg a megye első állami gimnáziuma, hogy 137 évig azon a helyen működjön."
(Az idézet forrása: nagykallo.hu, a város hivatalos honlapja)

Tekintettel a tér nagy kiterjedésére, koordinátáit az azt nyugatról lezáró volt megyeháza előtti, járólappal fedett részének a körülbelüli közepéről adtam meg.
Sajnos a két fekvő képet nem fordította vissza a program.

Református templom Nagykálló, Szabadság tér

2019.08.02 14:57 fehér állapot: 5 - pont: 19

Továbbra is jó állapotban van a templom, bár a lábazatánál vizesedés nyomai mutatkoznak. Különleges színes üvegablakai vannak.

Református harangtorony Nagykálló, Szabadság tér

2019.08.02 12:41 fehér állapot: 5 - pont: 19

Az állapota még mindig kifogástalan.

Megyeháza; Megyei Elme- és Ideggyógyintézet Nagykálló, Szabadság tér 13 .

2019.08.02 14:24 fehér állapot: 4 - pont: 4

Az előtte elhelyezett tábla hirdeti, hogy az Észak-Alföldi Régió keretein belül kapott támogatást rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére. Több helyen mutatkozik valamennyi oldalán falhiba, remélhetőleg rendbe fogják hozni.

Községháza; iskoka Nagykálló, Szabadság tér 6 .

2019.08.02 14:50 fehér állapot: 5 - pont: 28

Megszabadult a jellegtelen szürke színtől, az állapota kifogástalan.

Korányi Frigyes emlékház Nagykálló, Szabadság tér

2019.08.02 14:53 fehér állapot: 3 - pont: 16

Az előző jelentés óta valószínűleg senki nem ment be az épületbe. Kertjével együtt elhanyagolt, gazdátlan. Az udvar felé néző oldalain már nem csak a vakolat jött le több helyen, de a tégla is töredezik. A kert növényeit nem gondozza senki, a fal mellett szorosan jó nagy ecetfa nődögél.
Furcsa, hogy a belvárosban, kiemelt helyen, a Szabadság tér szélén, a református templom szomszédságában ennyire elhanyagolnak egy emlékházat.

Görög katolikus templom Nagykálló, Korányi Frigyes u. 13 .

2019.08.02 15:29 fehér állapot: 3 - pont: 28

Az előző jelentés óta erősen leromlott a templom állapota. Elkerítették a déli oldalon, remélhetőleg a felújítása következik.

Görög katolikus templom Nagykálló, (Kiskálló) Bátori út 90 .

2019.08.02 15:08 fehér állapot: 5 - pont: 28

A kerítésre kibiggyesztve elpiszkolódott papír jelzi az elérhetőségeket. Az templom épülete továbbra is jó állapotú, az előtte álló feszületet fel kellene újítani.
Címe nem Bátori út 90., hanem Bátori út 112.

Bíróság Nagykálló, Korányi Frigyes u. 1 .

2019.08.02 15:24 fehér állapot: 5 - pont: 28

Az épületet felújították, egységes tört fehér színt kapott. Étterem, a városi könyvtár és kisebb üzletek működnek benne.

Református templom Nagyar, Petőfi u.

2019.08.01 12:16 fehér állapot: 3 - pont: 46

Ott-jártamkor tudtam meg, hogy pályázatot nyert a templom, és a rákövetkező napon bezárják a felújítás megkezdése miatt. Egyelőre csak a belsőt tudják megoldani a kapott összegből, de már készülnek, hogy jövőre újabb pályázatot nyújtanak be a templomkülső rendbehozatalára is. Az istentiszteleteket az imaházban tartják.
A hajó északi falán nagy kiterjedésű reneszánsz freskó van, ami a németalföldi stílust követi. Témája Jézus bevonulása Jeruzsálembe, az Utolsó vacsora és egyéb kisebb újszövetségi jelenetek: Jézus sírba tétele, Júdás a fán, Jézust Kajafás elé viszik. Ezen Jézus arca teljesen megsemmisült egy korábbi szerencsétlen ablakvágás miatt. A freskót restaurálták, állapota a helyzethez viszonyítva jó.

községháza Csaroda, Petőfi Sándor u. 41.

2019.07.30 14:08 fehér állapot: 5 - pont: 19

A Beregi Kecsketej Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet használja, az állapota jó.

volt Gyulaházi kastély Napkor, Kossuth út 59.

2019.08.02 13:57 fehér állapot: 5 - pont: 56

Az épület állapota változatlanul jó. Az iskola előtt báró Jósika Miklós szobra áll.

Református templom Gulács, Rákóczi u.

2019.07.31 15:56 fehér állapot: 3 - pont: 28

A templomot felújítási munkálatok megkezdése okán bezárták, az istentiszteleteket a hivatalban tartják ez idő alatt. Pályázaton nyertek pénzt a templom belső felújítására, jövőre újabb pályázatot nyújtanak be a külső felújításra is.
A templom legfőbb értéke a németalföldi reneszánsz jegyeit viselő freskó a hajó északi falán. Két sávban, egymástól elkülönített jelenetekben mutatja be az Újszövetség Passióját, sajnos, hiányosan. Legépebben a názáreti bevonulás és az utolsó vacsora képe maradt meg, ezeken kívül apróbb jelenetek, mint például Júdás a fán. Egy korábbi ablaknyílás vágása megsemmisítette a két sáv középső felületét, és főként az alsó sávban okozott helyrehozhatatlan károkat. „A templom épületének kutatását 1990-ben Szekér György végezte. Ekkor előkerültek a mai szentélyzáródást megelőző, egyenes záródású szentély alapfalai, a déli falon pedig egy gótikus ablak és egy kőkeretes, szemöldökgyámos kapu. A templom legkorábbi kifestéséből csak felszentelési keresztek maradtak meg – az északi és a déli oldalon is egy-egy. A kutatás során tárták fel az északi hajófal falképeit, amelyek a korábbi felszentelési keresztet is fedték. Az északi fal falkép ciklusának restaurálást az ART4 Restaurátor Művészeti Kft. végezte 1992-ben, Boromisza Péter vezetésével."
Forrás: http://temple-tour.eu/hu/nagyar/25?fbclid=IwAR0KggEpuk_RIdMqkM4UBRF4qbCEu7c6Ov09_SdOR4ep2F7NLWwN6iLIdR8

kúria Gulács, Rákóczi u.

2019.08.01 16:14 fehér állapot: 5 - pont: 43

Nem változott az állapota az előző jelentés óta. Gondozott, rendezett, jó állapotú épület.

Lakóépület Gulács, Szabadság u. 11.

2019.08.01 16:06 fehér állapot: 2 - koordináta: N 48° 5,239' E 22° 28,122' - pont: 96

Eredetileg módos gazda hagyományos szatmár-beregi építési móddal készült portája lehetett. Az előházat mellék- (gazdasági) épület követi. Ha a most ezekre merőlegesen felhúzott kis építmény előtt is volt valami, akkor vélhetően keresztcsűrös elosztású volt a porta.
Az udvar felőli oldalon a három betonoszlop nyilvánvalóan későbbi toldás, előtte fa előtornácos feljáró lehetett.
Az utcára néző frontján a tetőzet csonkakontyos, erős párkányzati lezárással. Alatta szimmetrikus elrendezésben a homlokzat díszítményei: kör alakú levéldíszes koszorúban az építés évszáma, két oldalán kis szellőző ablakok, majd egy-egy koncentrikus kör faldísz. A falsíkot középen egy, szélein két-két fejdíszes pilaszter tagolja, körbefutó párkánya fogazott.
Érdekes, hogy minden díszítés csak az utcai frontra súlyoztak, az udvar felé eső oldalon még a párkányzat sem fut végig.
A dór utánérzést mutató betonoszlopok súlyosak, oda nem illők, az elosztásuk is esetleges. A harmadik már belefeszül a ház falába.
Ha nem tesznek a házért valamit, 10-20 éven belül meg fog semmisülni. A tetőzete is meglazult, kéményén a téglák hullanak.

Petőfi ház Nagyar, Petőfi u. 1 .

2019.07.31 15:09 fehér állapot: 3 - pont: 46

A bevezető rövid leírás kérdőjelessé teszi,hogy a Petőfi-háznak nevezett épület vajon a Kende-kúriával egyezik-e meg. A kérdés jogos. A telken áll a 19. század első felében a Kende-család építtette kúra. A műemlék jellegű, földszintes épületet három oldalról oszlopos tornác veszi körül, bejárata az udvar felől található. A klasszicista stílusú ház utca felőli négy oszlopos csarnokát háromszögletű oromzat zárja le, belsejében szép beépített szekrények és spalettás ablakok voltak láthatók, amíg a kúriát be nem zárták.
A Petőfi-ház azonban nem ez a klasszicista épület, hanem a kertjében álló jellegzetesen barokk "kis kastély" melyet 1780 körül Luby János építtetetett. Szatmári útjai alkalmával Petőfi Sándor többször is megszállt itt barátjánál, az ügyvéd és politikus Luby Zsigmondnál.
Amikor az út másik oldalán felépült a nemrég rekonstruált Luby-kastély, ezt a kis barokk épületet magtárnak használták.

Luby-kastély Nagyar, Petőfi u. 6 .

2019.07.31 14:48 fehér állapot: 5 - pont: 18

A kastélyt Luby Géza építtette 1877-79 között. A későbbi évtizedekben többen birtokolták, majd gazdátlanná vált, csaknem megsemmisült. Szabó Zoltán vásárolt meg, és Sajó Imre éptőművész tervei alapján rekonstruáltatta 2010-ben. A munkálatok 2013-ban fejeződtek be.
Műemléki jellege a közben – főkét a belső tereiben – szinte teljesen eltűnt.
A kastély ma egy rétegezett, sokfunkciós épület. Parkjában zenélő rózsakert illatozik, igen gazdag gyűjtemény. Homlokzata előtt dodekaéder, áttört szerkezetű szökőkút, melynek sarkaihoz futnak a kert sugárútjai.
Kifejezetten turisztikai attrakció, interaktív megoldásokkal. Lugasok, filagóriák díszítik, szabadtéri látványkonyha, kerékpártartó és egyéb szolgáltatások várják az ide érkezőket. Az épülettől balra hatalmas üvegház, mellette szabadtéri színpad, kerti szolgáltató egységek, kávézó található. Az épületben szabadulószoba működik, az emelet egyik termében Erdélyi Tibor fafaragó művész állandó kiállítása áll.
Örülhetünk, hogy a kastély megmenekült az enyészettől, az meg nagy kérdés, hogy itt, a Bereg és Szatmár határán mennyire lesz látogatott? …