szabályok

Jelentések

Az oszlopok a fejlécekre kattintva rendezhetők (ismételt kattintással megfordítható, alaphelyzetben a bejelentés időpontja szerint rendezett, a listában a helyszíni időpont látható). Kérhető a jelentések adatainak listája is.

Összesen: 65145 db jelentés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | következő

Lakóház, gazdasági épületek; Tájház Edelény, Borsod Borsodi út 155.

2017.04.23 10:50 fehér - állapot: 5 - pont: 22
A Borsodi Tájház három portából és a hozzájuk tartozó gazdasági épületekből áll. A főépület a a Borsodi út végén, a többiek a Váralja úton, de szerves egységben, egy utcafronton sorolnak. Mindegyikük a Bódva-menti népi építkezés jegyeit jeleníti meg. A tájház első épülete 1860 körül épült porta, a száz holdon gazdálkodó Szathmáry-Horkay család tulajdona. 1987-ben vásárolta meg az akkori Városi Tanács múzeumi célra, 1909-ben újította fel múzeumi célra.
A hagyományos három osztatú ház falait megemelték, utcai frontjára új, nagyméretű ablakok, stukkódíszek kerültek, új bejárati ajtóval látták el, és az udvari frontján oszlopsoros, mellvédes folyosót építettek. A gangról nyílik a nagykamra is. Végében kétbejáratos istálló épült.

1991-ben nyílt meg tájházként a nagyközönség számára. 1994-ben a rossz állapotban lévő istállót lebontották, helyére 1999-ben egy ugyanolyan tömegű nyitott fedélszékes épületrész készült a földvári ásatás bemutatására, előtérrel, vizesblokkal.

Az udvar másik oldalán, az utcai fronton 1913-ban szép, „egyiptomi” oszlopfős nyári konyha épült szabadkéménnyel, alatta téglaboltozatos pincével. A szabadkéményt 1960-ban elbontották, kemencéjét a gangon alakították ki. Végében van a pincelejáró és az egykori kocsiszín és a sertésólak helyén kialakított fészer. Az udvaron füstölő és beton silógödör, elöl nagy kőkút látható. Az udvar végén, a szomszéd portára is átnyúlva három „fakkos”, elöl, hátul kapus csűr épült kőből. A csűr közösségi célokat szolgál. A csűr mögött az egykori szilváskert fái mára már kipusztultak.
Forrás: http://www.emkkm.hu/tajhaz/lakaskult.html

Az épület rendben van, néhány kisebb vakolathiba látható rajta.

Református templom Edelény, Borsod Borsvezér út 2.

2017.04.23 10:27 fehér - állapot: 3 - pont: 22"Késő barokk stílusban épült 1789-97 között Göhm András tervei szerint. 1809-11 között Csatlós János, szendrői kőműves a főhomlokzat elé építette a tornyot, amely háromszintes, párkányokkal és lizénákkal tagolva, barokk bádog sisakkal fedve készült.
Az egykor önálló Borsod község a megye névadó települése volt. A templom mellett, attól északra áll a honfoglalás kori borsodi földvár, melyet az 1241. évi muhi csata után a tatárok elfoglaltak és feldúltak. A földvár dombján, de a sáncon kívül, attól délre áll a templom. Az egyhajós épülethez egyenes záródású, sarkain lekerekített szentély kapcsolódik. A templom famennyezete egykorú az építéssel, s száz táblából áll, azokat Hubay Sándor asztalosmester készítette. Kékre és rózsaszínre festett medaillon díszítésű táblák váltják egymást. Középen négy táblányi plasztikus díszű, hangsúlyozott középtábla (megj.: királykazetta). A két tájképes mellvédű karzat, valamint a faragott és festett szószék kvalitásosabb munka." (TIREK)

A templomkertben síremlékek állnak: három az északi, egy a déli oldalon. Utóbbi Székelyhidy Szekrényessy Árpád, a Vaskorona Rend Lovagja, a Borsodi Református Egyház főgondnoka tiszteletére áll.
A templom orgonája az ő adományából épült, melyet elhunyt felesége, Losonczy Albine emlékér ajánlott fel.

Sajnos, tovább vizesedik az épület, salétrom és penésznyomok is mutatkoznak rajta. Beavatkozást igényelne, minél előbb.

A L`Huillier-Coburg-kastély műemléki környezete Edelény, Bordosi út

2017.04.23 09:27 fehér - állapot: 5 - pont: 22Nagyon szép, rendezett tiszta a kastély közvetlen és távolabbi környezete. Az utak és járdák új burkolatokat kaptak a kastély parkján kívül, és a közelben álló távolsági autóbusz állomás is mindig tiszta.
A kastély parkjában a növényzet, a pázsit is rendben van, a kis kápolna rendeltetését tábla ismerteti.

Lakóépület Miskolc, Belváros, Városház tér 6.

2017.04.05 11:39 fehér - állapot: 5 - pont: 22A Városház tér 6. szám alatt jelölt műemlék tulajdonképpen két épületből áll, hiszen a 6. szám alatti volt zárdaépület a 6/A alatti kápolnával az eredeti szándék szerint is egybeépült. Az épület ma a Fráter György Katolikus Gimnázium otthona.
Eredetileg az irgalmas rendieknek az egri érsek által alapított Érseki Leánynevelő Intézete volt. Az irgalmasok tanító rendként az 1878-as árvíz idején egy öt tantermes iskolában és otthonban kezdték meg a működésüket ezen a helyen.

Erre a célra Bükk Zsigmondné Sebe Teréz ajánlotta fel a házát és a telkét; a leánynevelő intézet és a kápolna konkrét tervét Samassa József egri érsek küldte el. A terv végrehajtása az addig kialakult városszerkezet miatt vontatottan haladt, mert a házak nem estek egyvonalba, a terv pedig eleve ezzel számolt. Ez volt az oka annak, hogy a kápolnát csak 1886-ban tudták felszentelni.

Az épületegyüttes eklektikus, a kápolna arányai szokatlanul nyomottak, de illeszkednek az utcaképbe.
Rendben lévőnek találtam, egyetlen kis helyen látszott némi vakolathiba.

székesfővárosi kislakásos bérház Budapest 13, Hegedűs Gyula u. 92-94.

2017.04.22 15:00 piroska - állapot: 5 - pont: 17
Most már a Hegedűs Gyula utca - Dráva utca sarok is rendben van.

református templom Budapest 13, Pozsonyi út 58.

2017.04.22 14:50 piroska - állapot: 5 - pont: 16

Jó állapotú templom, szép környezetben.
Jelenleg is folyik valamiféle alakítási munka.

irodaház Budapest 9, Közraktár u. 30.

2017.04.22 10:50 piroska - állapot: 5 - pont: 23változatlanul jó állapotú épület.

Lakóépület Miskolc, Széchenyi u. 33.

2017.04.21 16:08 fehér - állapot: 5 - pont: 4A Széchenyi utca legkiemeltebb helyén álló sarokház eredetileg szálloda volt, a diósgyőri koronauradalom részeként "Kura" (Kurta) néven. 1767-ben épült, ötszobás fogadóként, kocsiszínnel, istállóval, nagy pincével. Építését követően rövidesen az "uradalmi három rózsa" néven emlegették. Erről tanúskodik a homlokzatán elhelyezett díszítmény is. 1840-ben itt szállt meg Kossuth Lajos, és a szálló előtt beszédet is mondott az összegyűlt embereknek. I1851-ben itt lakott Albrecht főherceg is, melynek következményeként a szállodát Grand Hotelnek keresztelték át.

Mai képét 1872-ben nyerte el, amikor két miskolci polgár, Szabó Gyula és Pilta Miklós vette meg a szállodát 48 000 forintért. Lebontották, és egy szomszédos telekkel kiegészítve 1878-ra (még a nagy árvíz előtt) felépítették a mai, kétszintes, 40 vendégszobás épületegyüttest. A reprezentatív szálloda rövidesen új nevet kapott az első bérlőjéről: „Grand Hotel Stögermayer” lett a neve. A hotel nevezetes lakói voltak: Ferenc József 1881. szeptember 9–16. között; 1888 májusában Rudolf trónörökös, októberben Edward walesi herceg, a későbbi VII. Eduárd brit király.

A szállót aztán gyors ütemben adták-vették, és ezzel együtt sorra megváltoztattásk a nevét. Lett belőle "Dresdner Szálloda” (1888), "Seper Nagyszálló” (1906), az első világháború előtt „Képes Szálloda” volt a neve. A szállodát azonban egyik tulajdonos sem tudta rentábilissá tenni, ezért működtettek itt sörfőzdét, éttermeket, kávéházat, sörözőt is. Utolsó tulajdonosa 1919 novemberében Friedmann Dávid, aki felújítását is vállalta.
Végső pontot a szálloda funkcióra a világválság jelentette. A Felsőmagyarország című helyi lap így számolt be a bérpalotává alakításról: „Fényes fogadások, nagyszerű bankettek, híres bálok és hangversenyek színtere volt a Három Rózsa vendégfogadó, amelyet szállodai minőségében halálra ítélt a gazdasági válság, s pár év múlva senki sem emlékezik rá, milyen fényes, káprázatos múltja volt a sarokbérház elődjének…”
Az átalakításokat Menner László tervei alapján végezte el a Katona Lajos és fia cég, és a ház az akkori Miskolc legmodernebb bérháza lett, a földszinten üzleteket alakítottak ki. A boltok bérlői gyakran cserélődtek, de a legismertebb, az azóta más helyre költözött Fehér Kígyó Gyógyszertár, és a sarkon működő, időnként nevet váltó Kazinczy, most Alexandra könyvesbolt, valamint a Kazinczy utcai oldalon az Avas kávéház is.

Az épületet 2006 után, a tömbrehabilitáció keretében, Rostás László tervei szerint renoválták.
(Szöveg - Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben munkája alapján)

Református templom Miskolc, Kossuth Lajos u. 17.

2017.04.07 16:53 fehér - állapot: 5 - pont: 3A templomot Rábel Károly építette, a toronysisak Wieser Ferenc munkája. Teljes felújítását 6 évig tartó munka után 2010-ben fejezték be, az állapota kifogástlan.
68 méteres tornyának kakasát Budapesten restaurálták 2011-ben, mely egyben népies névadója is a templomnak (a miskolciak egyszerűen csak "Kakas"-nak nevezik)
Tekintélyes méretű tornya a Tiszáninneni Református Egyházkrület templomainak legmagasabb tornya. Egyetlen harangja pedig - az Eszter-harang - a városban a legnagyobb: 3006 kg-os (5368 font tömegű), 175 cm alsó átmérőjű, A0 alaphangú. Hilzer Ignác öntötte Bécsújhelyen 1865-ban. Bató István önttette fiatalon elhunyt lánya emlékére még annak halála évében.

A templom orgonája 1902-ben készült Angster József és fia orgona és harmóniumgyárában Pécsett, Opus 368-as számmal. A kétmanuálos pedálos hangszer pneumatikus vezérlésű kúpládával készült, egyike a kevés máig megmaradt ilyen rendszerű századfordulós Angster orgonáknak. (A hangszer nagyobbik, szerkezetileg közeli testvére a Hajdúböszörmény Bocskai téri monumentális, de sajnos jelenleg romos állapotú Angster orgonája.) A hangszer átfogó restaurálását és az 1902-es állapot kompromisszummentes helyreállítását Szabó Balázs szakmai irányításával az Orgelbau Reinhard Hüfken német orgonaépítő cég végezte.
A Kossuth utcai orgona Miskolc egyetlen szakszerűen restaurált orgonája. Április 3-7 között a Luther-év jegyében Bach-hetet tartottak. 7-én ebben a templomban a helyreállítást irányító Szabó Balázs játszott az orgonán.
Ebben a templomban egyébként is rendszeresen rendeznek koncerteket, zenei eseményeket, mert az akusztikája kitűnő.
A képeket a koncert előtt, és utána készítettem.

Református templom Csengersima, Fő út

2017.04.09 05:42 fehér - állapot: 5 - pont: 37

A 100 ülőhelyes román kori, a Szamos holtágból kialakított tó partján szabadon álló, egyhajós, kis homlokzati tornyos templom 1210-1220 között épülhetett, az 1696. évi katolikus templomösszeírás református templomként tartotta számon.

A Rákóczi-szabadságharc és az 1709. évi pestisjárvány elnéptelenítette Csengersimát, majd a tatárok pusztítottak benne és gyújtották fel a templomot, amely 10-12 évig pusztán állt. 1729-1734 között épült újjá, 1755-ben újrazsindelyezték, 1761-ben készült el a kazettás mennyezet, s valószínűleg a torony és a bejárati csarnok is. 1799-ben szószék koronát, 1861-ben új karzatot készítettek, s kékre mázolták a padelők százéves ornamentális festését.
1892-ben életveszélyessé nyilvánították, felújítására az 1960-as és az 1980-as években került sor. Mai külsejét és a festett famennyezet megújulását a 2000-ben befejeződött teljes felújítás során a magyar Műemlékvédelem szakemberei által végzett munkának köszönheti.

Az 1761-ben készült kazettás mennyezet 56 népies barokk stílusban festett fatábláját nagy valószínűséggel ugyanaz a festő aszalos mester készítette, aki a gügyei templomot is mennyezte. A mennyezetet korábban több tábla borította, jelenleg a szentélynek egyszínű festett deszkamennyezete van. A csengersimai templom kazettás mennyezetét a megye legérdekesebb és a legjellegzetesebb példájaként tartják számon. A festett fakarzat és szószék a mennyezetkazettákkal egy időben készült.

A templom szerkezetében és a külsején változtatások történtek az eltelt idők során. A sekrestyét elbontották, román kori ablakai közül csak a délnyugati oldalon hagytak meg egy keskeny kis résablakot, valamint a szentély két ablakát. Érdekessége ezeknek, hogy nem párhuzamosan, hanem befelé néző módon alakították ki a rézsűjüket, így a felkelő nap a vízről, mint tükörről vetődött föl a mennyezet kazettáira, a naptári napoknak megfelelően változó helyeken. Ma már a kis tó sajnos szinte teljesen kiszáradt, a medret sűrű vízi növényzet fedi. Ezt a rendezetlen állapotot a vízutánpótlás hiánya mellett az is jelentősen felgyorsította, hogy egy elhibázott, határon átnyúló pályázaton nyert pénzből az önkormányzat egy mesterséges szigetet alakított ki benne, nem gondolva ennek következményeivel.
A fény ezért már többnyire nem jut fel a mennyezetig, csak a falakon siklik végig, majd eloszlik a padokon. A templom többi ablakát megnagyobbították, ráadásul különböző módon.
A megmaradt elemeket rekonstruálva visszaállították a gótikus bejáratot, és a szentély déli falából is kibontották a két gótikus ülőfülkét.

A nyugati oldalon, a kontyolt tetőzet felett gúlasisakos barokk kis huszártorony áll, harang sosem volt benne. A templom közelében egy szép arányú kis harangtorony áll.

2014 őszén a gyülekezet 800 ezer forintot gyűjtött össze adományokból, és saját kézi erővel kívülről rendbe hozta templomát. Lefesttették a zsindelytetőt, a falakat pedig a gyülekezet tagjai saját maguk festették fehérre. Amikor a nagygéci (ma már csengersimai) templomot újjáépítették, a megmaradt kavicsokat elhozták, és körbevették vele a lábazatot. (A padok alatt ugyanebből a célból már évek óta áll a kavics.) A templom ugyanis egyfolytában a vizesedéssel küszködik ma is. Amikor csak lehet, szellőztetik, most pedig nagyon reménykednek egy pályázatban.
Rendszeresen használják - a fiatalok és a középkorúak is -, ez egy élő templom.
Kedvelem ezt a szép kis templomot, gyakran odautazom, és ilyenkor mindig megnézem a napkeltét, a fény útját kívül és belül. Most láttam először a fénycsíkot felkúszni a mennyezetre, éppen a királykazettáig jutott el.
A felvételeket két részben készítettem: először a napkeltétől (05:42) fél hétig, majd az istentisztelet előtt, és azokból válogattam.

Református templom Csengersima, Nagygéc Kossuth u.

2017.04.08 17:29 fehér - állapot: 5 - pont: 37


A faluban állandó jelleggel most is csak két ember lakik, a területet közigazgatásilag Csengersimához csatolták.

A templomot és a környezetét az eredeti célkitűzéseknek megfelelően továbbfejlesztették. Kezdettől fogva nem éreztem odaillőnek a sok szögletes, merev, betonra helyezett márványtábla sokaságát, de az nem a felújítást végző tervezőmérnökök, hanem egy helyi civil szervezet elgondolása volt, akik ragaszkodtak ehhez a megoldáshoz. A márványtáblákon a Kárpát-medence településeinek egy-egy üzenete olvasható az összetartozás és a megmaradás jegyében.

Korona Szálló Miskolc, Széchenyi István utca 1.

2017.04.05 11:27 fehér - állapot: 1 - pont: 22
Sajnos, a szállót hiába hirdeti a város, talán a vételárat határozta meg túl magasan, mert egyelőre nincs vevő. A szándék most is az, hogy maradjon meg az eredeti funkciója szerint szálló, a CINEMA-központot most nem hallottam emlegetni.
Ezúttal "közelebb" mentem a részletekhez, ebből látszik, hogy milyen exkluzív épület volt hajdanán. Nagyon rossz látni, mint pusztul a belváros kellő közepén, az utcai homlokzat takarásában az épülettest.

Lakóház Miskolc, Városház tér 13.

2017.04.05 10:41 fehér - állapot: 4 - pont: 22
A Városház tér 13. szám alatt áll Miskolc belvárosának egyik legkellemesebb látványt nyújtó épülete, az Almássy-kúria.
Az Almássyak 1768 és 1793 között telepedtek le itt, és jelentős szerepet töltöttek be a város életében. A barokk stílusban épített ház utcai főhomlokzatának emeletét a múlt században romantikus stílusban alakították ki.
1984-ben nagy erejű gázrobbanás történt a házban, ami elsősorban az emeleti részben és a tetőszerkezetben okozott nagy kárt, de legjellegzetesebb eleme, a középrizalit tengelyében nyíló kapuzat, a robbanás során épen maradt.
A bejárat két oldalán egy-egy hangsúlyos, négyszögletes oszlopszékre állított, szabadon álló toszkán oszlop áll, ami az első emeleti erkélyt tartja. A félkörös kapu kétszárnyú, aminek a tengelyében egy szintén íves kiképzésű személybejárati kapu helyezkedik el. A ház fontos díszítő elemei a szépen keretezett ablakok és ajtók, és megmaradt az emeleti lépcsőfeljáró copf stílusú kapuja is a vasráccsal együtt.
A lépcsőház oszlopai klasszicizáló stílust őriznek.

Az Almássy-kúria külső helyreállításával 1993-ra végeztek.
2001-ben az Almássy-kúriában adták át az EU-csatlakozást előkészítő megyei információs központok egyikét, az Európa-házat. A házban ekkor kiállítások, hangversenyek, konferenciák megtartására alkalmas tereket is kiképeztek; az udvarán kortárs képzőművészek szobrait, térplasztikáit helyezték el.
A szomszédos Avas szálloda elhúzódó felújítási munkálatai miatt azonban ezeket a szobrokat el kellett szállítani, és a szálló bizonytalan sorsa, elmaradt felújítása miatt a ház egyéb közösségi célú használata is korlátokba ütközik.
Később a Miskolci Közintézmény-működtető Központ lakta, melynek távozását követően ma is irodák működnek a főépületben és parkjának bal oldali épületében.
Megmaradt a kúria lovardája is, azonban annak eredeti, egy-légterű épületét több kis munkaállomás kialakítása céljából tagolták.
Az Almássy-kúria földszintjén az utcai fronton egy kávéház és a bükkszentkereszti "füves-ember", Szabó György üzlete működik.

Megyeháza Miskolc, Városház tér 1.

2017.04.04 09:30 fehér - állapot: 4 - pont: 22Az épületegyüttest az előző jelentés óta új, üvegfalú szárnnyal bővítették. A régi épület főbejáratánál a falhibák és a faldíszek továbbra is megmaradtak, a dufart mennyezetén is vakolathibák látszanak.
Az épület kocsibejáró felőli oldalát sem újították még fel; a belső udvar felőli frontok jó állapotúak.
A belső terek szépek, hibátlanok. A díszterem előtti tágas aulában rendszeresen láthatók a megye alkotóinak munkáiból kiállítások.

bodrogi harangtorony Bodrog,

2017.04.17 10:11 Zerind - állapot: 4 - pont: 33Az utolsó, 5 évvel ezelőtti jelentés óta átfestették, azok a kékes részei most vajszínűek, és a kopás is kevesebb rajta.

Evangélikus templom Budapest 16, Rózsalevél utca 46.

2017.04.14 12:45 piroska - állapot: 5 - pont: 13   esőcsatorna hiba
esőcsatorna hiba


Rendezett környezetben jó állapotú templomépület. De a hátsó fertályon az esőcsatorna hibája látszik (kép).

Cinkotai Tájház Budapest 16, Batthyány Ilona utca 16

2017.04.14 12:38 piroska - állapot: 5 - pont: 15Változatlanul jó állapotú épület.

Római katolikus templom Budapest 16, Batthyány Ilona utca 23. | Jövendő utca 1.

2017.04.14 12:30 piroska - állapot: 5 - pont: 21

Változatlanul jó állapotú templom.

A Szerb Antal Gimnázium épülete Budapest 16, Batthyány Ilona utca 12

2017.04.14 12:25 piroska - állapot: 5 - pont: 15


Változatlanul jó állapotú.

Kultúrház Budapest 16, Vidámvásár utca 72.

2017.04.14 12:15 piroska - állapot: 4 - pont: 15
Nem felújítás volt itt, hanem több tulajdonos lett, aki ablakot cserélt az sem javította a tetőt.


Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | következő

Egy lapon megjelenő sorok száma: