szabályok

Jelentések

Az oszlopok a fejlécekre kattintva rendezhetők (ismételt kattintással megfordítható, alaphelyzetben a bejelentés időpontja szerint rendezett, a listában a helyszíni időpont látható). Kérhető a jelentések adatainak listája is.

Összesen: 66327 db jelentés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | következő

Lakóépület Miskolc, Belváros, Deák tér 9.

2018.03.21 11:04 fehér - állapot: 4 - koordináta: N 48° 6,366' E 20° 47,053' - pont: 56A címet át kell írni: régen volt 9. szám, de átszámozás következtében a magyar ortodox templom házszámával megegyezik. Ma tehát a templomot és a régi 9. számú épületet is a 7. szám alatt jegyzik. Ugyanazon a telken emelkedik a templom, valamint az eredetileg görög iskola céljából emelt téglalap alapú, emeletes épület. A földszint Magyarország legszebb és legnagyobb egyháztörténeti gyűjteményének, egy kápolnának a helye. Téli időszakban az ortodox húsvétig itt tartják a liturgiát. A múzeum folyosóján a két miskolci görögkeleti iskola tárgyi emlékeit helyezték el két tárolóban.

Az emeleten a paplakás és az egyházi iroda helyezkedik el.
A két műemléket tehát egy cím alatt, de külön kell kezelni. A templom helyrajzi száma 2626, az Ortodox Múzeumé 2627. Az azonosítójuk: 2935 illetve - 16824.
A múzeum homlokzata a Deák térre néz, bejárata a templom kertjéből nyílik.
Az épületben volt iskola 1806-ben létesült, a múzeum 1988-tól foglalja el itt a helyét.
A gyűjtemény termei nagyon szépen rendezettek, kívül az épület fala piszkos, festése megfakult, és rajt vizesedett falrészek láthatók. A lábazat is vizesedik.
Megjegyzés: a papnak az egyik közüzemi számlát még mindig Deák tér 9. szám jelöléssel hozzák.
Megjegyzés: ha a Google térképbe vagy a Google Earth Pro-ra beírom a Deák tér 9. számot, a múzeumnak a Görgey utca felé eső végét mutatja mindkettő.

Újakna épületei Miskolc, (Pereces) Erdő sor

2018.03.15 13:25 fehér - állapot: 1 - pont: 30

Igazgatósági épület
Igazgatósági épület
A telep létesítését egy erős támfal megépítése előzte meg. A nagyméretű téglát ehhez a Diósgyőri Vasgyár építése céljából létrehozott téglagyárban állították elő. Jobb oldalon látszik a támfal indítása, rajta a mérlegház, alatta aknabejárat.
A telep létesítését egy erős támfal megépítése előzte meg. A nagyméretű téglát ehhez a Diósgyőri Vasgyár építése céljából létrehozott téglagyárban állították elő. Jobb oldalon látszik a támfal indítása, rajta a mérlegház, alatta aknabejárat.
Jobbra a mérlegház, középen a volt irodaház, alul a támfalban a tárna bejárata
Jobbra a mérlegház, középen a volt irodaház, alul a támfalban a tárna bejárata
A volt irodaház
A volt irodaház
A két aknatorony a fejházzal, előtte gépészeti berendezés, a portaépület és a villamos elosztó épület
A két aknatorony a fejházzal, előtte gépészeti berendezés, a portaépület és a villamos elosztó épület
A porta és a villamos elosztó háromszintes csarnoka
A porta és a villamos elosztó háromszintes csarnoka
Támfallal megerősített tárnalejárók, mindkettőt elfalazták
Támfallal megerősített tárnalejárók, mindkettőt elfalazták
A támfal hosszanti irányban elmozdult, megrepedt.
A támfal hosszanti irányban elmozdult, megrepedt.

A létesítmény az igazgatósági épületből és a telep működéséhez szükséges építményekből áll. Először a támfalat építették meg nagyméretű téglából, amit a diósgyőri téglagyárban állítottak elő. Egységesen nagyon rossz állapotban van, észrevételeimet a képek mellett teszem meg.

Új akna irodaház főépület Miskolc, Pereces

2018.03.15 13:26 fehér - állapot: 2 - koordináta: N 48° 8,158' E 20° 39,961' - pont: 55Az igazgatóság épülete 2004, a lyukóbányai bányaüzem bezárása óta pusztul. Kezdetben még használta egy-egy cég, végül magára maradt annak ellenére, hogy 2004 után a bezárást követően a Nemzeti Kulturális Örökségek Minisztériuma Műemlékvédelmi Hivatala a bánya létesítményeit védetté nyilvánította, a telephely tulajdonosát a terület elkerítésére és őrzésére kötelezte. Ennek a kötelezettségének szemlátomást nem tesz eleget. Annyi történt csupán, hogy a bejáratot kapuval lezárta, a többit a térszintkülönbség és a vadul elburjánzott növényzet oldotta meg: a telepre bejutni lehetetlen, ha nincs nyitva a kapu.
Az épület általánosságban nagyon rossz állapotban van. Láttam egy blogban korábban készült belső képeket, melyeken az látszik, hogy belül is romos, és mindent elhurcoltak, leszereltek belőle, ami mozdítható volt.

2011-ben teljes felmérés és hasznosítási terv is készült, de azóta nem történt semmi. A tanulmányt Holló Csaba építész- és tartószerkezet tervező, építésügyi szakértő készítette, és azt állapította meg, hogy az épület megmenthető, sőt kiállítási, múzeumi térnek is kialakítható (lenne).

Az igazgatóság építészeti leírását a müemlekem.hu "Újakna épületei" első szakaszában olvashatjuk, ideidézem:
"1. Bányaigazgatósági épület (a helyszínrajzon: ÁFOR Irodaépület, 35421/2 hrsz-en)
Külső
A tagolt tömegű, H alaprajzú, egy- és kétszintes épület három épületszárnyból áll. Nyereg- és felső csonkakontyos tetőszerkezeteit cseréphéjazat fedi. Az azonos magasságban körbefutó lábazat részben terméskőből, részben téglából falazott, néhol pinceszellőzőkkel áttört.
Homlokoldalait vízszintesen öv- és osztópárkányok, valamint szalagsávok tagolják. Különböző tagozatai változatos mustradíszesek.
A K-i épületszárny földszintes, rövidebb oldalhomlokzata 4 tengelyes, oromzatos lezárású. Hosszoldala 7 tengelyes, ennek a 3. tengelyében álló rizalit ugyancsak oromzatos lezárású, kisebb nyeregtető fedi.
Oromzatai keretsávosak, ablakai két- és háromosztásúak, szegmensívben záródnak, zárókövekkel díszítettek. A főnézeti oldal ikerablakát lizénák fogják közre. Mindkét ablak szemöldökgerendája szegmensívben záródik. Gyám- és záróköves vak körablakait bányászszimbólumok díszítik.
A hátranyúló szárny oldalhomlokzataihoz kis toldaléképítmények csatlakoznak, ahol a fal tagozatai és mustradíszei elmaradnak.
Az épületszárny ablaknyílásai a körbefutó könyöklőpárkány magasságából indulnak, valamennyi szegmensívben záródik; a rövidebb oldalakon szabályos, a hosszabbik oldalakon szabálytalan kiosztásban állnak.
A homlokzat ablakközeit az ablakok felső osztásának magasságában körbefutó szalagsáv díszíti, erről indulnak az ablakok felső szakaszainak keretsávjai, amelyek zárókővel és szemöldökpárkánnyal díszítettek.
A hátranyúló szárny homlokoldalait egy-egy egyenes záródású ajtó töri át.
A 7. tengelyben álló egykori nyílást befalazták.
A kétszintes összekötő épületszárny 6 tengelyes. Az alsó szint az előbbi épület architekturális részleteivel megegyezik. A felső szintről feltételezhetjük, hogy későbbi bővítés, illetve ráépítés következtében került az épületre. Az ablakok tengelykiosztása megfelel az alsó szint ablakkiosztásának, de méretük nagyobb és háromosztatúak.
A harmadik, egyben legimpozánsabb Ny-i épületszárny ugyancsak kétszintes. A homlokzat rövidebb főnézeti, D-i oldala 4, a Ny-i hosszoldala 7 tengelyes. Földszintjének architekturális részletei az előbbi épületszárny kiképzésének felelnek meg. A felső szint ablakainak szemöldökpárkányzatait zárókövek díszítik. A teljes főpárkányzat fogrovatos. A hátoldali homlokzat 3 tengelyes, a második tengely rizalitszerűen előrelép. A homlokzat tagozatkiképzése megfelel az előbbi oldalfalak kialakításának. Balról az 1. és 2. tengelyben álló, eltérő nagyságú ablaknyílások változatos lezárásúak."

Református templom Mályinka, Petőfi Sándor u.

2018.03.17 14:00 piroska - állapot: 5 - pont: 50Változatlan állapotú.

Római katolikus Gilitka-kápolna Bélapátfalva,

2018.03.15 13:00 piroska - állapot: 5 - pont: 39
   vizesedés
vizesedés
Kisebb hibák a lábazatnál. Vizesedés. A környezete rendezett. Részletes tájékoztató tábla van.

Ciszterci apátsági templom Bélapátfalva,

2018.03.15 10:00 piroska - állapot: 4 - pont: 13
       ázás??
ázás??

    ázás?
ázás?

  újrahasznosítás
újrahasznosítás

   gödrös
gödrös


Állapota jó, a padozat buktató. Lehet, hogy a tető nem tökéletes?

volt állomás Miskolc, Pereces

2018.03.15 12:15 fehér - állapot: 4 - koordináta: N 48° 7,843' E 20° 40,332' - pont: 55

A volt állomás a Tárna téren van, a Vilma-forrás mellett. Az innen Újaknára futó síneknek már a nyoma sem látszik. Az épület elejét sűrű fák fedik, hátul magas bádogkerítés védi. Zárva van. bejutni lehetetlen. Ezért csak részletekben lehet egy keveset megmutatni
Takaros kis állomás lehetett, látható, hogy ennek is - mint a kolónia többi házának - vakolatlan, festetlen téglafala volt. Utóbb a településmag felé eső rövidebb oldalán egy oda nem illő ajtót raktak be, ablakokat falaztak el,ezzel megbontották, voltaképpen elrontották az oldalsó és a hátsó fal eredeti ritmusát. Ablakait vasrács fedi.
A vakolat és a festés a falakon romlásnak indult, alóla előtűnik az eredeti téglafal.

vájár iskola Miskolc, Pereces

2018.03.15 15:08 fehér - állapot: 4 - koordináta: N 48° 7,548' E 20° 40,738' - pont: 55

A téglafalat később vakolták föl és festették le. Kár volt...
A téglafalat később vakolták föl és festették le. Kár volt...

Vájáriskola
48° 7'32.88"É
20°40'44.27"K
Debreczeni Márton tér 1.
A Debreczeni Márton téri középiskola 1953-ban épült fel, de a vájárképzés kezdetei 1949-re nyúlnak vissza. A bányamérnök Debreczeni Márton nevét 1991-ben vette fel. Az 50 évet megélt vájárképzést a 2000. évben szüntették meg, ezzel együtt az intézményben többféle szakirányt indítottak el.
A tanulólétszám folyamatosan, ugyanis a még vájárképzésben is kevés miskolci, főként vidéki gyerekek jelentkeztek, akiknek ellátásáról a bányaüzem gondoskodott. Hogy közelebb kerüljenek Miskolc város magjához, a fenntartó az intézményvezetéssel egyetemben úgy döntött, hogy a képzést beköltöztetik Diósgyőrbe, az onnan kitelepített Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola helyére, a Bolyai Farkas útra.
Ezzel az épület sorsa egyelőre nem látható, hasznosítása tudtommal nincs napirenden.
Az üres álló, pusztuló épületben éjjel-nappal portaügyelet van. Lehangoló látvány.

Evangélikus templom Sárszentlőrinc, Petőfi Sándor utca

2018.03.16 14:09 carmin - állapot: 5 - pont: 51
Pont 8 éve voltam itt, azóta megtörtént a felújítás.

Perczel-sírkápolna Kajdacs,

2018.03.16 13:20 carmin - állapot: 1 - pont: 54


A közel 9 év alatt csak romlott a kápolna állapota, elhanyagolt a környezete is.

támfal Miskolc, Pereces

2018.03.15 10:30 fehér - állapot: 3 - koordináta: N 48° 8,182' E 20° 39,898' - pont: 55

A bányaigazgatóság épülete mögött kezdődik a támfal
A bányaigazgatóság épülete mögött kezdődik a támfal
A bányaigazgatóságről vashíd vezet át.
A bányaigazgatóságről vashíd vezet át.
Innen indul a támfal
Innen indul a támfal
Az Újakna telephely létesítésének első lépcsője a támfal megépítése volt. Erre kerültek a felépítmények: az aknatorony, a mérlegház és az egyéb berendezések. Az aknatoronytól keletre, a mérlegház alatt a tégla támfalban tárnabejárat látható.
Az aknából csillékben felhozott kitermelt szenet ennek a támfalnak a pereme mellett vitték a mérlegház és vélhetően egy "surrantó", "borító" felé.
A támfal anyagául szolgáló nagyméretű téglát a Diósgyőr-Vasgyár építését megelőző időben létesített téglagyárban állították elő.
Bár a kiemelkedő ipari műemlék hasznosítására nagyívű tervek születtek (ipartörténti bemutatók kiállítások, a valóságban a létesítmény elhanyagolt állapotban van.
A helyzetelemzési tanulmányban megállapították pedig, hogy az egész komlexum menthető állapotban van.
Bemenni nem lehetett, a telephely le van zárva.

lakó- és melléképületek Miskolc, Pereces, Debreceni Márton tér 22-24.

2018.03.15 10:54 fehér - állapot: 4 - koordináta: N 48° 7,659' E 20° 40,745' - pont: 55Egy dombtetőn terül el a tér, ennek a település központjának szélén áll a 22-34 számú nagy, téglalap alaprajzú ház, építését a stílusjegyei alapján az 50-es, 60-as évekre gondolom. Nem sikerült megtudnom, milyen tulajdonosok számára építették, de terjedelmét, kialakítását tekintve egy kiemeltebb réteg számára létesülhetett.
Vakolata hámlik, a megkopott festésű nyílászárók szélén vakolat javításának nyomai látszanak. Eredetileg minden emeleti ablakot kis, szerény díszítésű kovácsoltvassal díszítettek, ezek közül mára a homlokzaton csak kettő, az oldalfalon csak egy maradt meg a ház 24-es számmal jelzett felén, valamint a hátsó fal középső, kiemelkedő részének jobb oldalán. Ugyanitt egy bolt is működött korábban, ami már régen bezárt.
A településrész centrumába a bejárati oldalról aszfaltút, az épület mögül egy meredek gyalogösvény vezet.

Az épület megnevezésében melléképületek is szerepelnek. Ha voltak, akkor mára már lebontották atokat.

iskola Miskolc, Pereces

2018.03.15 10:15 fehér - állapot: 5 - koordináta: N 48° 7,946' E 20° 40,182' - pont: 55

A hajdan nagyhírű intézmény épülete a Szén u. 11. szám alatt ma üresen, lezárva áll. A bányászat megszűntével a közintézmények, üzletek sorra bezártak Perecesen, de akkor még működtek az oktatási-nevelési intézményei, így az általános iskola is. Hajdani igazgatója, Kuti István a halmozottan hátrányos helyzetű településen - ahol a gyerekek 18%-a büntetett előéletű családokból érkezett -, olyan bázisiskolát teremtett, ahová az idők során pedagógusok ezrei jártak tapasztalatcserére, és amely két tanárképző főiskola hallgatóit is fogadta szakmai gyakorlatra.
A Kuti-féle rendszer és módszer kidolgozása során az Országos Pedagógiai Intézet és a MTA, szorosabban Marx György akadémikus is bekapcsolódott a fejlesztésbe.
Az országban az elsők között vezette be a kabinetrendszert, és olyan eszköz-hátteret, szemléltető anyag bázist hozott létre, mely a munkáltatáson alapult, felrúgta a hagyományos tanórai kereteket, és munkáltatott. Mindezek eredményeképpen a középiskolák szívesen fogadták a Kuti-iskola végzős diákjait. Nyugdíjba vonulásával lassan minden visszarendeződött. Az iskola sorsát megpecsételte az is, hogy a közelben, Pereces-Erenyőn nyílt egy másik, amely folyamatosan elcsábította a legjobb pedagógusait.
Később már az erenyőinek tagiskolájaként csak egy-egy osztályt működtetett évfolyamonként, végül az iskola bezárt.
Senki nem tudja, az épülettel a továbbiakban mi lesz. Az állapota kívülről jónak látszik, de leírások vannak arról, hogy Kuti az iskola belsejét lepusztult állapotból hozta vissza egy működtethető szintre.
Az állapota kívülről nézve jó.

bányászklub Miskolc, Pereces

2018.03.15 10:30 fehér - állapot: 5 - koordináta: N 48° 7,771' E 20° 40,644' - pont: 55


Téves a besorolása, ez az épület soha nem szolgált szakrális célokat. A Bollóalja u. 160. szám alatt áll, és már eredetileg is bányászklubnak épült. Szomorú, hogy a műemléki jellegét teljesen elveszítette. Szép vöröstégla épület volt ez is, mint a perecesi lakóházak és középületek általában, de a homlokzat megjelenését, a nyílászárók rendjét megváltoztatták. Az épületet felvakolták, lefestették, a homlokzatára rideg vasráccsal szűk nyitott "tornácot" alakítottak ki az utcafronton.
Különösen taszító a homlokzat alatt gondosan elhelyezett autógumi sor.
Nem is lehet hitelesen pontozni, mert az épület az állapota szerint 5, a műemléki jellege szerint 1 pontot (sem) érdemel.
Maradok az állapotnál...

Bányász hősi emlékmű Miskolc, Pereces

2018.03.15 11:12 fehér - állapot: 4 - koordináta: N 48° 7,942' E 20° 40,165' - pont: 551947. május 2-án kilenc munkába induló bányász vesztette életét Perecesen, amikor rájuk omlott a tárnába szállító kisvasút bejárata.
A bányászbaleset áldozatainak emlékére Markup Béla állította ezt a művet 1985-ben. A szobor másolat, azt eddig semmilyen forrásból nem tudtam meg, hogy az eredetije most hol található.
Eredetileg az avatás helyén, a volt 18. számú posta előtti téren állt.
Ekkor még csak a szobor volt meg, az emlékmű állítóinak megnevezését és az elhunytak névsorát tartalmazó két tábla 1-2 év múlva került mellé. Később úgy határoztak, hogy az emlékművet átteszik Pereces legfrekventáltabb helyére: a hajdan nagyhírű, ma Kuti István nevét viselő általános iskola mellé.
Az emlékmű és az egész környezete gondozott. A szobor felülete sok helyen sérült, valószínűleg az időjárásnak való kitettség, és a nem megfelelő anyaghasználat, a technológia miatt.
A szobortól mintegy 20 méterre a korábbi iskola, majd bányász baráti kör falán láthatók Lauday János és Adriány János emléktáblái, akik sokat tettek a környék bányászatáért.

lakó- és melléképületek Miskolc, Pereces, Tárna tér 3.

2018.03.15 12:27 fehér - állapot: 3 - koordináta: N 48° 7,861' E 20° 40,274' - egyéb

Lásd a Tárna tér 1. számot!

lakó- és melléképületek Miskolc, Pereces, Tárna tér 1.

2018.03.15 12:14 fehér - állapot: 4 - koordináta: N 48° 7,854' E 20° 40,293' - pont: 55A Tárna tér 1. és 3. számú épület ugyanannak a háznak a két fele, szimmetrikus tükörképei egymásnak, az állapotuk is megegyezik. A két külön azonosítóval és helyrajzi számmal ellátott résznek azonos a rendeletszáma, és az épület a melléképületekkel együtt ugyanazon a telken helyezkedik el.
Az 1. szám koordinátái: 48° 7'51.23"É, 20°40'17.56"K
A 3. szám alattié: 48° 7'51.66"É, 20°40'16.46"K
A továbbiakban együtt kezelem a ház két felét a Tárna tér 1. szám alatt, a 3. számra ugyanaz vonatkozik ezért azt nem töltöm fel, és a pontokat sem indokolt duplázni.
A lakóház az alapjától fölfelé elég nagy magasságban vizesedik, az esőcsatorna mentén is vizesedés nyomai látszanak. Falain a tégla töredezik, az ablakok festése megkopott, sérült, pereg.
A melléképületeknek csak egy részét láttam a sűrűn nőtt fák miatt, de láthatóan lakják a házat, a kertet művelik. Az értékelésben bizonytalan vagyok 3-4 közötti számra gondolok. Gyenge 4 pontot adok rá.

gyógyszertár Miskolc, Pereces

2018.03.15 12:02 fehér - állapot: 5 - koordináta: N 48° 8,036' E 20° 40,205' - pont: 55A régi gyógyszertát az Erdő-sor 14. szám alatt álló L-alakú sarokház, amely a valóságos Erdő sorról a hosszabbik, homlokzati falával fordul befelé, és innen indul az L rövidebb szára az útra merőlegesen.
Tekintéllyel emelkedik ki a környezetéből, nemrég újíthatták fel. Megjelenésével kirí a perecesi épületek sorából, a falak színe is eltér a környezetében álló házakétól.
Magántulajdonban van, gondosan rendezett.

Vilma-forrás Miskolc, Pereces

2018.03.15 10:18 fehér - állapot: 5 - koordináta: N 48° 7,853' E 20° 40,290' - pont: 55
A Vilma-forrás előtt álló szobor alkotója Herczeg Klára (született: Weiss Klára, Budapest, 1906. október 13.– 1997. augusztus 6.) Munkácsy-díjas magyar szobrász- és éremművész. A szobor anyaga kő, 1955-ben készült. Elnevezése: Korsós lány (Vízöntő lány).
A Tárna téren áll.
A forrás, a szobor és a környezete is tiszta, rendezett. Állandóan jönnek vizéért, nemcsak a helyiek, de távolabbi települések lakói is, mert lágynak, kellemesnek találják. Bemérették, és kiderült, hogy azért, mert a PH-értéke 7,8; tehát inkább lúgos, nem savas.

Csavargyár Miskolc, Kiss E. u. 17.

2018.03.13 12:36 fehér - állapot: 3 - koordináta: N 48° 5,665' E 20° 43,901' - pont: 29

A volt Csavargyár címét hibásan jegyezték be: a Kiss Ernő utca 17. a régi LKM zárt területének teherjáró kapuja. A helyes cím: Vasgyári út 43. Ezért a helyes koordinátákat írtam be.
A Csavargyár csarnoképülete a volt Lenin Kohászati Művek szigorúan zárt területén áll, a portán nem engednek át, belépni és fényképezni csak a tulajdonos engedélyével lehet.
Közvetlen elődje 1883-tól "Szeggyár"-ként működött, és a Hengerdével egy gyáregységet alkotott. Új helyére 1934-ben vagy 1935-ben költözött, mely előtte elektromos kazánház volt.
A gyár területén a Csavargyárnak eredetileg két épülete volt, egy meleg- és egy hidegüzem. Az egyiket lebontották, a tégláit is elvitték, semmi nyoma nem maradt. A gyár bejáratához közel eső csarnok az önkormányzat tulajdona, mely bérbe adta, most a Factory Sport Aréna működik benne.
Az aréna működtetőinek vezetője elmondta: nagy gondot okoz, hogy bár nyertek 100 millió forintot a fontosabb belső munkálatokra, közösségi terek, szolgáltató egységek kialakítására, de a pénzt nem tudják lehívni, ugyanis a gyár egységes terület, mely 7 társtulajdonos között oszlik meg.
A belső fejlesztést konténer egységekből tervezik, hogy a csarnok és a többi tér műemléki értékét ne sértsék.
Építészetileg mintaértékűként tartják számon a létesítményt. Földszintes, hatalmas belmagassággal, alápincézetten, 3000x 3000 m2 összes hasznos területtel, és 3200 m2 környező földterülettel rendelkezik.

Az aréna falainak alsó részét a fiatalok sűrűn telefestették graffitikkal, a tulajdonos szerint a műemlék vörös téglákra és az ablakokra nem engedi őket festeni. Néhány helyen azonban láthatóan megszegték a tiltást.


Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | következő

Egy lapon megjelenő sorok száma: