Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2017. július

» tételesen
» havonta

játékos kredit
fehér13
carmin6
tebali5
piroska4
Zerind4
ngabi4
klo2
Kimberli1 + Imi301
bankutimelitta1
jelentés jelentést készítette pont
Római katolikus volt prépostsági templom Zerind2
Cserteri vár piroska2
Vörösmarty Mihály emlékház, múzeum tebali2
Lakóépület fehér2
Római villa romjai carmin1
Jezsuita-, pálos-, majd cisztercita rendház piroska1
Szent Vendel-szobor fehér1
Lakóépület fehér1
református templom Zerind1
Zsinagóga fehér1
Lakótorony tebali1
Református templom fehér1
Vízimalom fehér1
Megyeháza fehér1
Luby-kastély carmin1
Református templom ngabi1
Sorg-villa tebali1
Római katolikus templom fehér1
Római villa tebali1
Református templom ngabi1
templomrom carmin1
A Szent István templom műemléki környezete fehér1
Kapotsfy-sírkápolna Zerind1
Református templom carmin1
Rendház ngabi1
Szent István-szobor klo1
Népi lakóépület fehér1
Kállay-kúria Kimberli1 + Imi301
Fekete Sas patika piroska1
Református templom ngabi1
Hortobágyi szélmalom carmin1
Nepomuki Szent János-szobor fehér1
Református templom carmin1
Városi Bíróság bankutimelitta1
Püspöki könyvtár klo1
Szent István-templom fehér1