Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2014. január

» tételesen
» havonta

játékos kredit
Lacipap13
Patikus10
piroska6
prozak015
ngabi5
Ego1035
klo3
Zerind2
carmin1
jelentés jelentést készítette pont
Teleki-Tisza-kastély piroska3
Lakóépület Lacipap3
református kápolna ngabi3
Batthyány-kastély és parkja Patikus2
Lakóépület prozak012
Kápolna piroska2
Malom Zerind2
Római katolikus plébániatemplom Lacipap2
Gárdonyi Géza háza (Emlékmúzeum) Lacipap2
Nádasdy-kastély és parkja Ego1032
Vízimalom Ego1032
református templom és telke Patikus2
Római katolikus templom Patikus2
Volt főszolgabírói lakóépület ngabi1
Kubinyi-Prónay-kastély Lacipap1
Szabadság tér piroska1
Lakóépület Lacipap1
Kereskedelmi iskola klo1
A volt Scitowsky u. századfordulós kisvárosi képet őrző szakasza Lacipap1
Művésztelep prozak011
evangélikus templom és kertje Patikus1
Rókus-kápolna klo1
Római katolikus kápolna Lacipap1
Lakóépület prozak011
Nepomuki Szent János-szobor carmin1
Lakóépület Lacipap1
Római katolikus templom Patikus1
a külső vár, azaz a Sánc nevű városrész területe Lacipap1
Bercsényi emlékmű (Turul) Patikus1
közpark Patikus1
Postapalota klo1
Orbán-kereszt prozak011
Római katolikus templom ngabi1
Szterényi-Zichy-kastély és parkja Ego1031