Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2013. április

» tételesen
» havonta

játékos kredit
prozak0111
piroska10
Patikus9
ngabi8
carmin7
Bamby5
Zerind4
SysWAP3
klo3
jelentés jelentést készítette pont
Várrom Bamby4
Kagyló panzió Patikus3
Várkastély; Múzeum SysWAP3
Epreskert, a Bajza utca - Szondi utca - Munkácsy Mihály utca - Kmetty utca által határolt terület prozak013
vízimalomrom-együttes carmin3
Révcsárda Patikus2
Kossuth-szobor Patikus2
Református templom és parókia piroska2
Római katolikus templom ngabi2
Budapest Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi Hivatal piroska2
Római katolikus templom Zerind2
Blagovesztenszka-templom prozak011
Pincesor prozak011
Római katolikus templom és mauzóleum carmin1
Duna, volt Lloyd mozi klo1
lakóépület ngabi1
"Pollák-ház" piroska1
Kopjafa ngabi1
Lakóház klo1
Római katolikus templom prozak011
Radnóti Miklós utca - Pozsonyi út – Herzen utca - Hollán Ernő utca - Victor Hugo utca - Pozsonyi út - Ipoly utca prozak011
Templomrom carmin1
Várrom carmin1
Üdülő Patikus1
Preobrazsenszka-templom prozak011
Dreher sörgyár prozak011
Volt Horthy-villa, üdülő Patikus1
Major és magtár Zerind1
Lakóház Zerind1
Lakóház klo1
Református templom piroska1
Dreher sörgyár piroska1
Görögkeleti templom piroska1
Havas-villa piroska1
Római katolikus templom carmin1
Görögkeleti püspöki székesegyház prozak011
Vár Bamby1
Speciális iskola ngabi1
Római katolikus templom ngabi1
"Jellinek-ház" piroska1
református templom ngabi1
Nepomuki Szent János szobra ngabi1
Honvéd emlékmű prozak011