Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2012. március

» tételesen
» havonta

játékos kredit
Patikus8
prozak017
Lacipap6
klo5
Halász család5
ngabi5
Kimberli1 + Imi304
zsalaber3
Zerind3
rlevente3
guess.who3
Bamby2
piroska2
Torja2
szépmíves1
Bélosz1
jelentés jelentést készítette pont
Béla-kút Patikus4
rk. kápolna Patikus3
Kolostorrom Lacipap2
Pálos templom- és kolostorrom guess.who2
Királykút klo2
Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély és parkja Halász család2
Kőbányai Sörgyár 5. sz. telepe rlevente2
Sírkápolna (Szőlőskislak) Zerind2
Margit körút a Frankel Leó utcától az Ostrom utca vonaláig prozak012
Kollár-ház Bamby2
Római katolikus templom ngabi1
Római katolikus templom Lacipap1
Cserkesz utcai zsinagóga, Hitközségi székház és lakóház rlevente1
Kolostorrom szépmíves1
Református templom és parókia prozak011
A Palóc (volt Erzsébet) ligetet körülvevő polgári negyed zsalaber1
Római katolikus templom ngabi1
Római katolikus templom guess.who1
Fortuna Szálló klo1
Kőkereszt Patikus1
Lakóépület Kimberli1 + Imi301
Lakóépület zsalaber1
lakóház, református parókia lelkész lakás ngabi1
Fehér kereszt Halász család1
BKV telephely prozak011
Ó-temető prozak011
Római katolikus templom Lacipap1
Cisztercita apátság romjai klo1
Evangélikus templom Bélosz1
Nagy László szülőháza Torja1
általános iskola piroska1
Templomrom Lacipap1
Dukay-kúria Torja1
Római katolikus templom Lacipap1
Mayerffy-hordó, az épület pincéjében prozak011
Evangélikus templom piroska1
Homokkerti református templom Kimberli1 + Imi301
Borsos villa Kimberli1 + Imi301
Poós-malom Halász család1
Linha-kereszt Zerind1
villaépület zsalaber1
Pusztatemplom és harangláb ngabi1
Együttes Halász család1
Híd ngabi1
Középkori épületmaradványok klo1
park és romkert Kimberli1 + Imi301
Lakóépület prozak011