Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2011. november

» tételesen
» havonta

játékos kredit
guess.who14
ngabi10
prozak018
Zerind6
QnJ6
Lacipap6
piroska5
Torja5
carmin4
klo4
Halász család3
jelentés jelentést készítette pont
Római katolikus Mária-kápolna QnJ3
Görögkeleti szerb templom (Szent Mihály és Gábor arkangyalok) piroska3
Kőkereszt Zerind2
Gloriette Lacipap2
borház Lacipap2
Várrom Halász család2
Mária Magdolna-templom maradványai klo2
Boltozott kőhíd guess.who2
Kis Orczy-kastély (Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona) guess.who2
Zsille-kúria carmin2
Téglássy-féle régi kúria guess.who2
Várrom guess.who2
Lakóház ngabi2
Királyi palota QnJ2
Római katolikus templom és dzsámi ngabi1
Lakóépület prozak011
Gőzüzemű szivattyúház guess.who1
Pincerendszer Lacipap1
Malosik család kriptája prozak011
Kossuth-szobor Zerind1
Református és római katolikus harangláb Torja1
Lakóház ngabi1
Templomrom Zerind1
közpark Torja1
Római maradványok ngabi1
Római katolikus templom carmin1
Lakó- és melléképületek piroska1
Római katolikus templom ngabi1
Hollandi-ház carmin1
vár és udvarház romjai Torja1
Lakóépület prozak011
Óvoda, kultúrház Zerind1
vásárcsarnok prozak011
Vörös Ördög vendéglő klo1
hősi emlékmű Zerind1
Református templom, erődfal guess.who1
Domonkos templom; lakóház ngabi1
Római katolikus templom guess.who1
Apponyi-kúria piroska1
Lakóház klo1
filmszínház guess.who1
Janus Pannonius múzeum ngabi1
Muhi Csárda épülete guess.who1
Régi Podmaniczky-kastély, Pest Megyei Levéltár prozak011
Izraelita temető prozak011
Római katolikus templom Lacipap1
villa prozak011
Pécsi Bányakapitányság székháza ngabi1
Izraelita temető prozak011
Kis Orczy-kastély (Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona) guess.who1
Présház-pince Halász család1
Római katolikus templom Torja1
Vízimalom együttes Torja1
Egyetemi Könyvtár ngabi1
Rom (Múzeum) QnJ1