Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2011. október

» tételesen
» havonta

játékos kredit
Torja10
Halász család10
prozak019
ngabi9
piroska7
Patikus6
klo6
guess.who5
missmoon5
Zerind4
Lacipap3
rlevente2
carmin1
jelentés jelentést készítette pont
Károlyi-kastély és parkja Halász család3
Károlyi-kastély Lacipap3
Présház missmoon2
Présház missmoon2
Lakóház klo2
Csiky Gergely Színház Zerind2
Víztorony Patikus2
Lakóépület (Inkler-ház) Torja2
"Schuler-villa" (jelenleg Mérnök-továbbképző Intézet) prozak012
Római katolikus plébániatemplom Halász család2
Református templom és palak Torja1
Mudrányi-kúria ngabi1
Múzeum, egykori lakóház Torja1
Római katolikus templom és plébániaház ngabi1
vasútállomás felvételi épület Patikus1
Pusztavárrom guess.who1
Távíróállomás prozak011
Babits Mihály nyaralója (Babits Mihály emlékház) piroska1
Kálvária piroska1
Református templom ngabi1
bérház prozak011
Lakóház klo1
katolikus templom Torja1
Szegényházi templom és szegényház piroska1
Dessewffy-kúria (Általános iskola) guess.who1
Római katolikus templom Torja1
Bírósági épület Zerind1
Szalóki Református templom ngabi1
temetőkápolna Halász család1
Lakóház klo1
Magtár Zerind1
Régi budai városháza klo1
Magyari-kastély guess.who1
Jó Pásztor-kápolna (ravatalozó) piroska1
Görög katolikus templom ngabi1
Gőz- diesel üzemű szivattyúházak ngabi1
bérház prozak011
Batthyány-kastély és parkja Torja1
volt Jezsuita rendház, mai óvoda, volt zárda Halász család1
Zsinagóga ngabi1
Boronapince Torja1
Római út carmin1
Erdődy-Choron-kastély Torja1
Római katolikus templom guess.who1
Református templom ngabi1
Két kőoroszlán az egykori belvárosi templom bejáratáról piroska1
Zichy-kúria Halász család1
Istállókastély piroska1
Lakóház prozak011
Présház missmoon1
kőkereszt Patikus1
iskola prozak011
Bárczay-kastély guess.who1
Népliget prozak011
Római katolikus templom Patikus1
Római katolikus templom piroska1
Ferences templom Torja1
volt kisvasútállomás épülete ngabi1
Kálvária-kápolna rlevente1
Római katolikus templom Halász család1
Lakóház klo1
utcakép Patikus1
Római katolikus templom prozak011
Római katolikus templom rlevente1
Református templom Halász család1