Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2011. május

» tételesen
» havonta

játékos kredit
prozak0110
QnJ8
guess.who8
klo7
ngabi7
Patikus6
Lacipap4
rlevente3
Zerind3
missmoon2
SysWAP2
Halász család2
otomi2
piroska2
Ego1032
Vucsi1
qtatom1
jelentés jelentést készítette pont
Római katolikus templom, volt magyar ispita temploma klo3
"Adria" Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság székháza QnJ3
Városligeti fasor páros oldala a Bajza utcától a Dózsa György útig - Dózsa György út - Délibáb utca - Bajza utca által prozak013
Szivattyúház guess.who2
Lakóház klo2
Kálvária-szoborcsoport rlevente2
Bíró Pál kastélya, Matrica Múzeum Halász család2
Vásárhelyi-Bréda-kastély SysWAP2
Református templom guess.who1
Római katolikus templom Ego1031
Radvánszky-kastély guess.who1
Német ispita klo1
Villa prozak011
Római katolikus templom Patikus1
Keglevich-kastély (Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szakoktatási Intézet) Lacipap1
Villaépület QnJ1
Horváth kúria guess.who1
Római katolikus templom, rendház és autóbusz-végállomás együttese prozak011
Római katolikus templom Patikus1
Rendőrség otomi1
fájdalmas kereszt ngabi1
Noszlopy Gáspár szülőháza Zerind1
Erdődy-palota klo1
Lakóház guess.who1
Lakóház Patikus1
Temető QnJ1
Malom, olajütő, szeszgyár guess.who1
volt községháza, előtte szálloda, legutóbb "Maros" mozi rlevente1
Esterházy-kastély és parkja Patikus1
Biztosító székház, lakások Zerind1
Zsinagóga prozak011
Magasvezetésű csatorna az örvényi településrészben Lacipap1
Evangélikus harangtorony missmoon1
Kódisállásos lakóház piroska1
Nepomuki Szent János-szobor guess.who1
temetőkert ngabi1
épületegyüttes (porta) / V ngabi1
Pietá-szobor otomi1
Római katolikus templom QnJ1
Noszlopy Gáspár szülőháza Zerind1
Harangtorony Patikus1
Villa prozak011
Présház missmoon1
Trinitárius kolostor és templom prozak011
római katolikus templom és templomkert ngabi1
Evangélikus templom qtatom1
Magtár, ún. Vörös-ház prozak011
Lakóépület Lacipap1
Római katolikus plébániatemplom Lacipap1
Római katolikus templom ngabi1
Szoborpark piroska1
Római katolikus templom ngabi1
Heller - Forgó féle hűtőtornyok QnJ1
Szent János- és Pál-kápolna QnJ1
Római katolikus templom; Szervita templom prozak011
Városháza, ún. Muzsikaház Patikus1
posta Vucsi1
Római katolikus templom Ego1031
épületegyüttes (porta) / V. ngabi1