Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2011. január

» tételesen
» havonta

játékos kredit
piroska14
Bamby13
prozak0111
ngabi11
guess.who10
Patikus9
klo9
carmin8
Zerind5
jelentés jelentést készítette pont
Esterházy-kastély és parkja Patikus4
Templom- és kolostorrom, premontei prépostság carmin3
Kálvária és kápolna ngabi3
Várrom piroska3
Református templom guess.who3
Kálvária-kápolna Bamby3
Szent Jakab bencés apátság romjai Zerind3
Rudnyánszky-kastély; Kastélymúzeum prozak013
Lyka Anasztáz síremléke klo2
Utcakép ngabi2
Viadukt carmin2
Ó-temető piroska2
Harangláb, kőkereszt, szobor ngabi2
Görög katolikus templom guess.who2
Sándor-család szarkofágja, sírkövek Bamby2
Temetőépületek klo2
Kálvária piroska2
Nepomuki Szent János-szobor Bamby2
Lakóház klo1
Szentháromság-szoborcsoport prozak011
Sötétkapu alagút és Prímás-pince Bamby1
Kereszt Mária-szoborral Zerind1
Kukländer-Mária-szobor Bamby1
városháza prozak011
bányatelepi kápolna prozak011
Görög katolikus templom guess.who1
Kálvária és kápolna prozak011
Római katolikus templom Patikus1
lakóház piroska1
Lakóház klo1
Üzletház piroska1
Fogaskerekű-vasút Széchenyi-hegyi végállomása Bamby1
Nepomuki Szent János-kápolna ngabi1
Sándor-Metternich-kastély Bamby1
Granárium Patikus1
Wimmer-ház Bamby1
Templomrom carmin1
Református templom guess.who1
Lakóépület ngabi1
Üzlet és lakóház piroska1
Római katolikus templom guess.who1
Kereszt Mária-szoborral Zerind1
Kőbányai Szent László római katolikus plébániatemplom prozak011
Római tábor maradványai prozak011
Református imaház és lelkészi hivatal ngabi1
Római kori kőtábla Patikus1
lakóház piroska1
lakóház piroska1
Lakóház klo1
Mocsáry-kastély (Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete) carmin1
Ferihegy 1. terminál felvételi épülete carmin1
Cselédházak Patikus1
Üzlet és lakóház piroska1
Kossuth Lajos mauzóleuma klo1
Panoráma Hotel Bamby1
Vasútállomás ngabi1
Római katolikus templom prozak011
óvoda és polgármesteri hivatal guess.who1
Római katolikus templom guess.who1
Lakóház Patikus1
Római katolikus templom piroska1
Deák Ferenc mauzóleuma klo1
I. világháborús emlékmű prozak011