Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2010. november

» tételesen
» havonta

játékos kredit
prozak0113
piroska11
ngabi9
rlevente9
Kimberli1 + Imi308
Bamby8
SysWAP6
Lacipap6
Patikus6
Zerind5
zsalaber4
Beka714
carmin4
klo4
guess.who4
QnJ2
jelentés jelentést készítette pont
Bakulya-féle szélmalom SysWAP6
Templomrom zsalaber3
Érsekkert, Jezsuita-kapu Lacipap3
Templomrom Bamby3
volt óvoda piroska3
Mária Magdolna-templom maradványai prozak013
Vízimalom és molnárház carmin2
Református templom Kimberli1 + Imi302
Iskola rlevente2
Várrom Zerind2
Árpád Fürdő (fürdő és uszoda) épülete Beka712
Lakóház, egykori tímárház ngabi2
Volt Nagytakarék piroska2
Római katolikus templom és kolostor ngabi2
Malonyai-kastély Bamby2
Érsekkert, kőhíd Lacipap2
Zsinagóga ngabi2
Villa rlevente2
Sportszálló QnJ2
A Szent István templom műemléki környezete piroska2
Római katolikus plébániatemplom carmin1
Lakóház prozak011
Görög katolikus templom Kimberli1 + Imi301
Református templom Patikus1
A Millenniumi Földalatti Vasút állomásai Beka711
Görögkeleti templom guess.who1
Schossberger-sírkápolna rlevente1
Római katolikus templom piroska1
Lakóház és istálló Zerind1
Lóvasút indóház rlevente1
Széchenyi-akna épületegyüttese ngabi1
Római katolikus templom guess.who1
Remeteség Bamby1
Római katolikus bányásztemplom piroska1
Premontrei templom és kolostor romjai prozak011
Római katolikus templom Patikus1
Lakóház prozak011
Lakóépület Kimberli1 + Imi301
Múzeum, volt lakóház piroska1
Római katolikus templom Patikus1
Római katolikus, volt bencés apátsági templom Beka711
Lakóház prozak011
Kossuth Múzeum zsalaber1
Barchetty-villa Lacipap1
Plébánia épület klo1
Tájház Patikus1
Őrtorony maradvány ngabi1
Református templom Kimberli1 + Imi301
görögkatolikus templom Kimberli1 + Imi301
Rozgonyi Piroska utca teljes hosszában a Dósa utcától a Római partig prozak011
Lakóház, istálló, pajta Zerind1
Református templom guess.who1
Utcai homlokzat Zerind1
Népi lakóház Kimberli1 + Imi301
Jankovich-Bésán-kastély, melléképületei és parkja Patikus1
Megyeri csárda rlevente1
Zsellérház; tájház guess.who1
Lakóház rlevente1
Lloyd kocsigyár rlevente1
Biegner-kúria prozak011
Lakó- és üzletház prozak011
Néprajzi Múzeum; Várfal ngabi1
Villa és melléképülete Bamby1
Kapucinus templom és kolostor klo1
Óbudai Gázgyár prozak011
Nagyerdei park Kimberli1 + Imi301
Római katolikus templom; Erzsébetiek temploma klo1
Nepomuki Szent János-szobor Patikus1
Városháza piroska1
Budai Vigadó klo1
Almásy-kastély carmin1
Nepomuki Szent János-szobor prozak011
Antennatorony Bamby1
Domonkos apácák templomának és kolostorának romjai prozak011